Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

pre viacúčelové ihrisko a detské ihrisko
v športovo-rekreačnom areáli IBV Na hore, Košice – Krásna
ďalej len ako („ ihrisko“)


Prevádzkový poriadok ihriska sa vydáva za účelom jednotných podmienok pre prevádzkovanie ihriska v športovo-rekreačnom areáli IBV Na hore, Košice - Krásna.

Prevádzku riadi a za ihrisko zodpovedá správca zariadení, ktorým je Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna, a ktorý toto ihrisko spravuje.

PRE NÁVŠTEVNÍKOV IHRISKA PLATIA NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

 • Rezervovať si plochu viacúčelového ihriska je možné na webovej stránke http://kosicekrasna.sk/sk/zivot-v-krasnej/viacucelove-ihrisko-ibv-na-hore/rezervacia-ihriska.
 • Rezervácia viacúčelového ihriska nie je podmienkou pre vstup, ale prednosť majú hráči s preukázateľnou rezerváciou. Detské ihrisko sa nerezervuje.
 • Vstup do areálu je povolený len návštevníkom, ktorí zaplatili zálohu, prevzali si od správcu čipové náramkové hodinky (ďalej len „ČNH“) a rodinným príslušníkom návštevníka žijúceho s vlastníkom ČNH v spoločnej domácnosti. ČNH sú prenosné len v rámci najbližšej rodiny vlastníka žijúceho s vlastníkom v spoločnej domácnosti.
 • Objednať si ČNH je možné zabezpečiť si u správcu ihriska, na základe formulára (viac tu). Skôr vydané ČNH ostávajú naďalej funkčné aj po 1. septembri 2017.
 • Na vyzvanie pracovníka správcu je každý návštevník povinný preukázať sa vlastnými ČNH.
 • Návštevník bez ČNH bude z ihriska vykázaný.
 • Vstupovať a hrať na viacúčelovom ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou podrážkou, tenisky, halová obuv, tarfy. Je zakázané používať nevhodnú obuv - kopačky s kovovými hrotmi, obuv s klincami (tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.
 • Správca ihriska má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Správca robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení, oboznamuje vlastníka ihriska o vzniknutých škodách.
 • Návštevníci hrajúci tenis a volejbal sú povinní si namontovať pred hrou herné siete a príslušnú konštrukciu, ktoré sú uložené v plechovom domčeku na príslušenstvo. Po hre je každý návštevník povinný uložiť siete a príslušenstvo naspäť do plechového domčeka. Návštevník, ktorý spôsobí škody svojou činnosťou alebo nedbanlivosťou, je povinný ju odstrániť a znášať následky v plnej miere.
 • Každý návštevník je povinný dodržiavať v areáli základné pravidlá slušného správania.
 • Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie lopty/loptičky na hracej ploche, a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym – nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, násilnému vracaniu lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte, skracujete tým ich životnosť.
 • Návštevníci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok v celom areáli, najmä čistý povrch, bez cudzích elementov. Znečistenie môže zmeniť sklz a zapríčiniť úraz. Ihrisko nie je určené na pikniky a venčenie psov!
 • Na ihrisku je zakázané používanie otvoreného ohňa a fajčenie.
 • Na celom ihrisku je zakázané používať chemické čističe, riedidlá, odstraňovače burín alebo insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste.
 • Vlastník a správca ihriska nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku návštevníkov ani za úrazy návštevníkov.
 • V prípade, že správca zistí porušenie niektorého z bodov tohto prevádzkového poriadku u návštevníka, je oprávnený tohto návštevníka z ihriska vykázať.
 • Pri zistení opakovaného porušenia pravidiel prevádzkového poriadku budú návštevníkovi, ktorý ma vydané ČNH tieto znefunkčnené.

Prevádzkový čas ihriska:
od 1. apríla do 31. októbra
pondelok – nedeľa od 9:00 do 19:00

Porušenie tohto prevádzkového poriadku sa bude postihovať v zmysle platných právnych predpisov!

 

V Košiciach , dňa 1. septembra 2017
JUDr. Marek Kažimír
starosta
v.r.

Vytvoril: admin, 30.11.-0001 00:00

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS