Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Návod na používanie rezervačného systému

Prihlásenie sa do rezervačného systému.

 1. Ak nie je zobrazený prihlasovací formulár s názvom "Prihlásenie do Rezervačného systému viacúčelového ihriska IBV Na Hore", kliknite na položku menu "Rezervácia ihriska" vľavo (zobrazí sa prihlasovací formulár).
 2. Do políčka "E-mail" vložte svoj e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke a do políčka "Heslo" vaše heslo.
 3. Do políčka "Opíšte kód nad políčkom" vložte číselnú kombináciu zobrazenú nad políčkom.
 4. Potvrďte zadané údaje kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť" (zobrazí sa vám kalendár využitia ihriska).

Vytvorenie rezervácie.

 1. Ak nie ste prihlásený, prihláste sa do rezervačného systému podľa návodu Prihlásenie sa do rezervačného systému. Ak ste prihlásený pokračujte bodom 2 tohto návodu.
 2. Zvoľte si voľný termín a kliknite naň ľavým tlačidlom myši. (zobrazí sa okno s textom: "Chcete si naozaj rezervovať ihrisko?" spolu s dátumom a časom žiadanej rezervácie. Rezervovať si môžete iba voľný termín na políčku podfarbenom bielou farbou. Termín s rezerváciu iných užívateľov, podfarbený červenou farbou, si rezervovať nemôžete.
 3. Potvrďte vytvorenie rezervácie kliknutím na položku "Áno" (nad tabuľkou sa zobrazí text v modrom poli "Vaša rezervácia bola prijatá").
 4. Vaša rezervácia sa zobrazí v kalendári ako modro podfarbené políčko na príslušnom dátume a čase.

Zrušenie rezervácie.

 1. Ak nie ste prihlásený, prihláste sa do rezervačného systému podľa návodu Prihlásenie sa do rezervačného systému. Ak ste prihlásený pokračujte bodom 2 tohto návodu.
 2. Kliknite ľavým tlačidlom myši na rezerváciu, ktorú chcete zrušiť (zobrazí sa okno s textom: "Chcete naozaj zrušiť rezerváciu ihriska?" spolu s dátumom a časom rezervácie). Zrušiť môžete iba vašu rezerváciu na políčku podfarbenom modrou farbou. Rezerváciu iných užívateľov, podfarbenú červenou farbou, zrušiť nemôžete.
 3. Potvrďte zrušenie rezervácie kliknutím na položku "Áno" (nad tabuľkou sa zobrazí text v modrom poli "Vaša rezervácia bola zrušená").
 4. Pôvodne rezervovaný termín sa zobrazí v kalendári ako voľný termín.
Vytvoril: admin, 30.11.-0001 00:00

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS