Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Cenník ihriska

Cenník

platný pre viacúčelové ihrisko a detské ihrisko
v športovo-rekreačnom areáli IBV Na hore, Košice – Krásna
(ďalej len ako „ihrisko“)
od 1. septembra 2017

  1. Vstup na ihrisko pre obyvateľov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Krásna a pre vlastníka rodinného domu postaveného v katastrálnom území Krásna je ZDARMA prostredníctvom čipových náramkových hodín (ďalej len ako „ČNH“ ).
  2. Prvé vydanie ČNH je:
    • pre obyvateľa s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice – Krásna – záloha 5.00,- EUR.
    • pre vlastníka rodinného domu postaveného v katastrálnom území Krásna bez trvalého pobytu v Mestskej časti Košice – Krásna – záloha 10.00,- EUR.
  3. Vydanie ďalších ČNH z dôvodu straty, krádeže, odcudzenia a mechanického poškodenia používateľom 10.00,- EUR
  4. Vydanie ČNH z dôvodu softvérového poškodenia po vrátení pôvodných ČNH - bez poplatku.

* Záloha bude v plnej výške z bodu 2 a bodu 3 tohto cenníka vrátená na účet objednávateľa po vrátení nepoškodených a funkčných ČNH.

V Košiciach – Krásnej, dňa 31.8.2017
JUDr. Marek Kažimír
starosta

v.r.

Vytvoril: admin, 30.11.-0001 00:00

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS