Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2019

2. marec
6. apríl
4. máj
1. jún
6. júl
3. august
7. september
5. október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍodpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad!

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2019:

Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu.

Termín

 

Umiestnenie

28.02.-   07.03.2019

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu)

 

28.03.- 04.04.2019

 

Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova

02.05.- 09.05.2019

 

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

30.05.- 06.06.2019

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)

27.06.-04.07.2019

 

Štrková  č. 25, Prašná č.6

25.07. - 01.08.2019

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12

22.08.-  29.08.2019

Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice)

 

19.09.- 26.09.2019

 

Kladenská č.51, Beniakova č.19

17.10 - 24.10.2019

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41

14.11 - 21.11.2019

 

Keldišova (armádny brod k Hornádu), IBV Urbárska ( koniec ulice)

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.02.2019 11:32
Upravil: Ľubomír Jesenský, 09.05.2019 17:55

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS