Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Termíny pristavenia kontajnera na BIOODPAD – 2020 :

18. apríl
2. a 16.  máj
13. a 27.  jún
11. júl
1. a 15.  august
5. a 19.  september
3. a 31.  október

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU. Kontajner bude pristavený pravidelne podľa rozpisu termínov na parkovisku pri cintoríne (ul. Smutná) v čase od 08.00 do 15.00 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! 

Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad!

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2020:
Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu.

Termín

 

Umiestnenie

28.02.-   06.03.2020

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu)

27.03.- 03.04.2020

 

Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova

08.05.- 15.05.2020

 

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

05.06.- 12.06.2020

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)

03.07.-10.07.2020

 

Štrková  č. 25, Prašná č.6

31.07. - 07.08.2020

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12

28.08.-  04.09.2020

Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice)

25.09.- 02.10.2020

 

Kladenská č.51, Beniakova č.19

23.10 - 30.10.2020

 

Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41

20.11 - 27.11.2020

 

Keldišova (armádny brod k Hornádu),  Urbárska ( koniec ulice)

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.02.2019 11:32
Upravil: Marta Petrušová, 15.04.2020 12:04

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS