Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Prerušenie úradných hodín do odvolania

Starosta mestskej časti Košice - Krásna na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 678 zo dňa 22.10.2020, ktorým bol zavedený zákaz vychádzania oznamuje, že až do odvolania sa rušia úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Košice-Krásna a nebude umožnený vstup občanov do priestorov miestneho úradu.

V prípade nevyhnutných konzultácií je možné kontaktovať zamestnancov miestneho úradu telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktné telefónne čísla miestneho úradu:

055/6852 874, 055/7291 039

e-mailová adresa: sekretariat@kosicekrasna.sk

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 26.10.2020 11:35
Upravil: Ing. Lucia Lacková, 26.10.2020 11:40

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS