Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Odpočet stavu vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že v termíne od 7.1.2021  do 8.1.2021 a od 11.1.2021 do 14.1.2021   budú zamestnanci spoločnosti vykonávať periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného. Na základe uvedeného žiadame obyvateľov, aby v uvedených dňoch v čase od 07:30 do 15:00 sprístupnili vodomery k odpočtu. V prípade, že  k vodomeru nebude zabezpečený prístup v stanovenom čase, stav vodomera je možné nahlásiť telefonicky na linke Call centra – 055/7952 777 alebo e-mailom na adrese: odpocty.ke@vodarne.eu

Náhradný  termín vykonania  odpočtu si môžete dohodnúť emailom: odpocty.ke@vodarne.eu

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2021 13:31
Upravil: Marta Petrušová, 07.01.2021 15:38

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS