Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Kaštieľ KrásnaSpráva nezávisleho audítora o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Vytvoril: admin, 02.06.2018 17:33

Kaštieľ KrásnaRozsudok Okresného súdu v Prešove v prospech neziskovej organizácie Kaštieľa Krásna, n.o.

 

Vytvoril: admin, 02.06.2018 17:32

Štatút neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna n. o.

Vytvoril: admin, 02.06.2018 17:31
1-3 z 3

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS