Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Vyhodnotenie fotografickej súťaže

Fotografie prihlásené do súťaže "Krásna fotoobjektívom" vyhodnotila 3-členná odborná porota v zložení : Milan Kapusta- fotoreportér TASR, Ing. Alexander Palásthy- fotografický nadšenec a Ján Bičkoš-šéfredaktor občasníka Krasňančan. Ocenených bolo v zmysle podmienok súťaže 10 fotografií. Víťaznými sa stali fotografie s názvom:
- Most v Krásnej, Hornád po daždi od autorky Ing. Sylvie Huškovej
- Večerná poézia, ...žblnky,žblnky, hrajú sa vlnky..., Večerna tíšina pri Hornáde, Hornád 
  od autorky PhDr. Aleny 
 Ráckovej
- Kostolná veža, Na Lackovej ulici, Nezabúdame... od autora Ing. Ľudovíta Černoka
- Západ slnka nad štrkoviskom od autora RNDr. Ondreja Petruša
Každá z víťazných fotografií bola ocenená darčekovou poukážkou. Víťazom srdečne blahoželáme.

Vytvoril: Marta Petrušová, 05.12.2018 10:29
Upravil: Marta Petrušová, 05.12.2018 12:49

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS