Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Ročný odpočet elektriny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od 4. do 10. februára 2020 bude  zamestnanec spoločnosti vykonávať ročný odpočet elektriny. Preto žiadame obyvateľov, aby obmedzili voľný pohyb psov na svojich pozemkoch a zabezpečili sprístupnenie elektromera. 

Harmonogram vykonania odpočtu elektriny:
4.2.2020 ulice : Pri Hornáde, Opátska, Križinova, Benkova, Kertésova, Rehoľná, Žiacka, Horná Smutná, Lackova, Adamova
5.2.2020 ulice : Minská, Kladneská, Krajná, Ortoviská, Prašná,  Zelená, Goldírova
6.2.2020 ulice : Pasienková, Konopná, Štrková, Orná, Na pažiti, Piesočná, Pollova, Urbárska, Na
močidlách
7.2.2020 ulice : Edisonova, Mozartova, Beniakova, Bezručova, Baničova, Harčarova, Tatarkova
10.2.2020 ulice: 1. mája, K majeru, Vyšný Dvor,Feketeova pažiť, Šuhajova, Východná, Malokarpatská

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.02.2020 15:49

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS