Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Memorandum o spolupráci so Stavebnou fakultou TUKE

Dňa 10.decembra.2020 bolo na dekanáte Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci a podpore s využitím vedomostí a skúseností oboch strán pri vzdelávaní a príprave študentov a pri vedeckovýskumnej  činnosti v oblasti stavebníctva medzi Stavebnou fakultou TU v Košiciach a Mestskou časťou Košice – Krásna. Memorandum podpísali dekan fakulty Doc. Peter Mésároš, PhD. a starosta MČ Košice-Krásna Ing. Peter Tomko.

Prvým projektom spoločnej spolupráce má byť vypracovanie štúdie a následne realizačného projektu obnovy budov a areálu ZŠ s MŠ sv. M. Križina  na Rehoľnej ulici v Košiciach Krásnej.IIIIIIIV

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.12.2020 15:07
Upravil: Marta Petrušová, 10.12.2020 15:13

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS