Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Pedagogický zbor  Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  13. februára 2020 s nasledovným programom:
-   7,45 - 9,30 hod. otvorené vyučovacie hodiny
-   15,00 - 17,00 hod. prehliadka školy spojená s prezentáciou činnosti školy
V tento deň bude brána našej školy otvorená pre všetkýchUsmiaty

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2020 11:19
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2020 11:21
Vytvoril: Marta Petrušová, 20.01.2020 11:39
Upravil: Marta Petrušová, 20.01.2020 11:45

Mestská časť Košice-Krásna Vás pozýva na Ples Krasňanov, ktorý sa bude konať 22. februára 2020 so začiatkom o 19.00 hod. v kultúrnom dome na Opátskej ul. v Krásnej. Vstupenky si môžete rezervovať a zakúpiť na sekretariáte miestneho úradu : sekretariat@kosicekrasna.sk, tel. 055/ 6852 874. Program podujatia a viac informácií získate TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.01.2020 09:38
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 11:26

Mestská časť Košice-Krásna s prihliadnutím na možnosti a  miestne pomery zabezpečila  odstránenie poľadovice  chemickým posypom na cestách a chodníkoch  nachádzajúcich sa v správe mestskej časti.   Z dôvodu rozsiahlosti územia Krásnej ( 33 km ciest ) a pretrvávania nepriaznivých poveternostných podmienok sa  vykonal niekoľkokrát opakovaný posyp.   

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.01.2020 12:10

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s. zabezpečila pre obyvateľov zber vianočných stromčekov. Stromčeky by mali byť očistené a umiestnené na zbernom mieste- armádny brod na ul Pri Hornáde. Táto služba bude bude poskytovaná od 10 do 26. januára  2020.

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.01.2020 08:28

19. januára 2020 si pripomenieme 100. výročie narodenia významnej osobnosti, rodáka z Krásnej profesora Michala Lacka SJ. Srdečne Vás pozývame na podujatia pripravené pri tejto príležitosti. Na ich príprave sa podieľali:

 

 

 

Slovenský historický ústav v Ríme
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ
vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Gréckokatolícka eparchia Košice
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna
Mestská časť Košice-Krásna
Kaštieľ Krásna, n.o.

Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 08.01.2020 11:41
Upravil: Marta Petrušová, 08.01.2020 11:43

Oznamujeme obyvateľom, že porucha verejného osvetlenia na železnej lávke pre peších je v riešení. Oprava si vyžaduje výkopové práce, ktoré sa budú realizovať  hneď  ako to dovolia poveternostné podmienky.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2020 14:04

Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krasňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 21. februára  2020 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Pre všetkých darcov bude pripravené zdravé občerstvenie. 
P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2020 13:21
Upravil: Marta Petrušová, 07.01.2020 13:23

Spoločnosť PIKOLO s.r.o. ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje , že  v súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je naplánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.

Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/ krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia.

Odôvodnenie:
Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.01.2020 08:36
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 10:51
Vytvoril: Marta Petrušová, 02.01.2020 10:21
Upravil: Marta Petrušová, 02.01.2020 10:21
1-10 z 55
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS