Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Pozývame Vás na slávnostný vianočný program pod názvom "Jak to bulo dakedy od    Katariny po Viliju". V pásme zvykov a kolied sa predstaví DFS Krasňanka a učiteľský  zbor pod vedením Zuzky Hozovej.  Predstavenie sa uskutoční  v nedeľu 16. decembra 2018  o17.00 hod. v priestoroch kaštieľa. 

Partnermi podujatia sú Mestská časť Košice-Krásna a Kaštieľ Krásna, n.o.

Vytvoril: Marta Petrušová, 12.12.2018 11:40
Upravil: Marta Petrušová, 12.12.2018 11:58

Fotografie prihlásené do súťaže "Krásna fotoobjektívom" vyhodnotila 3-členná odborná porota v zložení : Milan Kapusta- fotoreportér TASR, Ing. Alexander Palásthy- fotografický nadšenec a Ján Bičkoš -šéfredaktor občasníka Krasňančan. Ocenených bolo v zmysle podmienok súťaže 10 fotografií. Vížaznými sa stali fotografie s názvom:
- Most v Krásnej, Hornád po daždi od autorky Ing. Sylvie Huškovej
- Večerná poézia, ...žblnky,žblnky, hrajú sa vlnky..., Večerna tíšina pri Hornáde, Hornád
  od autorky PhDr. Aleny Ráckovej
- Kostolná veža, Na Lackovej ulici, Nezabúdame... od autora Ing. Ľudovíta Černoka
- Západ slnka nad štrkoviskom od autora RNDr. Ondreja Petruša
Každá z víťazných fotografií bola ocenená darčekovou poukážkou. Víťazom srdečne blahoželáme.

Vytvoril: Marta Petrušová, 05.12.2018 10:29
Upravil: Marta Petrušová, 05.12.2018 12:49

Vzhľadom na zmenu okolností sa plánované prerušenie dodávky elektrickej energie NEUSKUTOČNÍ !!!!

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie v lokalite - celá IBV Záhumnie Krásna, bude formou krátkodobého vypínania prerušená dodávka energie v dňoch:
3. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
4. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
5. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
6. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
10. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
11. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
12. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
13. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 27.11.2018 08:33
Upravil: Marta Petrušová, 11.12.2018 12:46

Vzhľadom na zmenu okolností sa plánované prerušenie dodávky elektrickej energie NEUSKUTOČNÍ !!!

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie pre odberné miesto č. 0000634255- Feketeova pažiť 1, bude prerušená dodávka v dňoch:
3. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
4. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
5. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
6. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
10. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
11. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
12. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
13. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 27.11.2018 08:28
Upravil: Marta Petrušová, 11.12.2018 12:47

Miestna volebná komisia Mestskej časti Košice- Krásna uverejňuje podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledky volieb starostu  a výsledky volieb do miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna :

a)   Za starostu Mestskej časti Košice-Krásna bol zvolený :

(meno, priezvisko, titul, politická príslušnosť, počet hlasov)

Peter Tomko, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 1004 

b)   Za poslancov miestneho zastupiteľstva boli zvolení :

(poradové číslo, meno, priezvisko, titul, politická príslušnosť, počet hlasov)

1.         František Klik, Ing.,  Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja,765

2.         Peter Kubička, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja , 678

3.         Ján Kubička, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 667

4.         Patrik Gordoň, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 643

5.         Milan Maďar, MUDr.,  SMER - sociálna demokracia, 591

6.         František Jurčo, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 531

7.         Mária Hakeová, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 495

Viac TU:

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 11.11.2018 13:55
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 14.11.2018 11:25

Mestská časť Košice- Krásna by týmto opakovane chcela vyjadriť vďaku Košickému samosprávnemu kraju, za podporu úspešného projektu „875. výročie 1. písomnej zmienky o Krásnej“, ktoré sa uskutočnilo 5. júla 2018. Košický samosprávny kraj na realizáciu projektu prispel sumou 1.000 EUR, ktoré boli v súlade so zmluvou č. 41/2018-VZN o poskytnutí dotácie na projekt „875. výročie 1. písomnej zmienky o Krásnej“. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie sprievodných podujatí (Kollárovci, Via Cassa)  počas osláv Dňa Krásnej.  Ešte raz ďakujeme.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 22.10.2018 14:21

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018  distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti, uverejnenej na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk.

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna ponúka pomoc občanom pri vyplnení žiadosti a jej spracovaní mestom Košice.

Viac informácií získate TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.09.2018 11:46

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 16.08.2018 13:18
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 25.09.2018 08:34

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 30.07.2018 13:44

Spoločnosť  Slovak Telekom a.s. oznámila blížiaci sa termín ukončenia stavebného projektu a spustenia novovybudovanej optickej prístupovej siete v Mestskej časti Košice- Krásna. Výkopové práce realizovala firma ROJA, s.r.o., jednou z podmienok stavebného povolenia je aj úprava dotknutého terénu do pôvodného stavu. Vážení občania, v prípade, že s úpravou verejného priestranstva nebudete spokojní, alebo na niektoré úseky, či skutočnosti chcete zvlášť upozorniť, oznámte to na e-mailovej adrese  vystavba@kosicekrasna.sk, resp. na tel. čísle 055/ 6852182, 0556/ 852874, najneskôr do 31. august 2018. Po tomto termíne mestská časť ako správca miestnych komunikácii a verejnej zelene pristúpi k prevzatiu prekopávok na dotknutých uliciach.

 
Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 25.07.2018 13:19
1-10 z 16

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Barp

Kočis Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS