Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Na základe podnetu obyvateľov vyzývame nezodpovedných majiteľov, aby obmedzili voľný pohyb a zabezpečili pobyt psov vo svojich dvoroch! Za podmienky držby psa a voľný pohyb psa je zodpovedný výlučne jeho majiteľ! Majitelia svojim nezodpovedným konaním porušujú Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č.2/2012 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice-Krásna! Pripomíname, že Zákon č. 39/2007 Z. z. ukladá obciam povinnosť odchytávať alebo zabezpečiť odchyt pre túlavé zvieratá na území obce.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 22.10.2019 15:55
Upravil: Marta Petrušová, 22.10.2019 15:57

Pozývame všetkých futbalových fanúšikov na futbalový zápas FK Krásna -  FK Šaca, ktorý sa odohrá v nedeľu 20. októbra 2019 o 15.00 hod. na futbalovom  ihrisku na Golianovej ulici v Krásnej.

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 14:09

Zbierka s názvom Pomáhame potravinami sa koná už šiesty raz. Uskutoční sa pri príležitosti Svetového dňa výživy.   Šancu prispieť budú mať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si prídu dnes, 17. októbra 2019 do Kauflandu nakúpiť  a k svojmu nákupu pridajú niektoré z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu, a potom ich pri odchode odovzdajú dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža. 
Do zbierky sa zapojil aj Miestny spolok SČK v Krásnej, ktorého členovia budú zbierať potraviny OC Kaufland na Popradskej ulici v Košiciach od 17.00 do 19.00 hod. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami. Nech za Vás rozhodujú činy. 
 

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 13:34
Upravil: Marta Petrušová, 17.10.2019 13:43

V súvislosti s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, predmetom ktorého je nariadenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie), vzniká Mestu Košice (jeho mestským častiam), právnickým osobámfyzickým osobám- podnikateľom a fyzickým osobám (občanom) vykonať / zabezpečiť vykonanie deratizácie objektov v  termíne od 21. októbra 2019 do 30. novembra 2019. Rozhotnutie, resp. podmienky vykonania deratizácie si môžete pozrieť TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 11:39

Pozývame Vás na VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v pondelok   21. októbra  2019 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18. Program rokovania si môžete pozrieť tu - I. II.

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.10.2019 16:28
Upravil: Marta Petrušová, 16.10.2019 13:57

Oznamujeme občanom, že od dňa 14. októbra  2019 sa bude vykonávať realizácia pokládky optickej siete v Mestskej časti Košice-Krásna, na ulici Sv. Gorazda, pre stavebníka SLOVAK TELEKOM a.s., Bajkalská 28, Bratislava. Realizátorom stavby bude spoločnosť Spojstav s. r o. Napájadlá 9, Košice.

Žiadame Vás o súčinnosť s realizátormi stavby najmä v prípade parkovania na ulici, vjazdov a vchodov na Váš pozemok.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.10.2019 10:23
Upravil: Marta Petrušová, 11.10.2019 10:24

Oznamujeme obyvateľom, že od 1. októbra 2019 došlo na trase linky MHD č. 28 k nasledovným zmenám:
- zriadenie zastávky na znamenie na Pollovej ulici
- zriadenie nových spojov na trase Napájadlá - Tramínová počas pracovných dní, a to o 13.31 hod. a 14.29 hod.

Cestovný poriadok linky č. 28 TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 04.10.2019 09:06
Upravil: Marta Petrušová, 04.10.2019 12:00

24. septembra 2019 sa konal primátorský kontrolný deň v Krásnej, ktorého predmetom bola kontrola:
-  plnenia krátkodobých investičných zámerov v Mestskej časti Košice-Krásna
- pripravenosti a rozpracovanosti projektovej dokumentácie na rozvoj infraštruktúry a     rekonštrukcie komunikácie na Ukrajinskej ulici
-  rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu na križovatke ulíc Ukrajinská-Minská

Foto I, II, III, IV, V

Vytvoril: Marta Petrušová, 25.09.2019 15:34
Upravil: Marta Petrušová, 25.09.2019 15:39

Ak pat­ríte me­dzi ľudí, ktorí sú zne­chu­tení sú­čas­nou si­tu­áciou s nad­mer­ným vý­sky­tom od­padu na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách, ur­čite by ste si ne­mali ne­chať ujsť Sve­tový čis­tiaci deň - v sobotu 21. septembra 2019 v čase od 10.00 do 14.00 hod. upratujeme hrádzu Hornádu. Zraz brigádnikov bude na konci ulice Na močidlách. Projekt „ krásna Krásna“ organizuje Butterfly n.o. pod záštitou Mestskej časti Košice-Krásna. Viac informácií získate na tel. ť. 0948 856200, 0910 119344.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.09.2019 09:22
Upravil: Marta Petrušová, 18.09.2019 09:23

SPP-distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že spoločnosť Montrúr s.r.o., ktorá realizuje práce na Havarijnom projekte VTL plynovodu DN500 v Mestskej časti Košice - Krásna, bude vykonávať tlakovú skúšku s následným vypúšťaním tlaku vzduchu, ktoré je sprevádzané výrazným zvukovým efektom (hluk). Upozorňujeme obyvateľov, že nie je potrebné kontaktovať záchranné zložky. Tlaková skúška bude vykonaná už dnes v čase od 12.00 do 14.00 hod.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.09.2019 07:37
Upravil: Marta Petrušová, 13.09.2019 10:54
1-10 z 52

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS