Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-Rešov majer

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že  dňa 4. a 5. apríla      2019 v čase od 7.10 do 17.40 hod. a  10. apríla v čase od 7.30 do 14.30 hod. je naplánované  prerušenie distribúcie elektrickej energie v lokalite Rešov majer.

Vytvoril: Marta Petrušová, 01.04.2019 14:37
Upravil: Marta Petrušová, 02.04.2019 15:54
Zákaz pálenia odpadov!

Upozorňujeme obyvateľov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnostije zakázané a škodlivé!

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu  Zákona o ochrane pred požiarmi , Zákona o odpadoch a Občianskeho zákonníka,  v zmysle ktorého nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

Na likvidáciu bioodpadu môžu obyvatelia využiť kontajner na bioodpad. Termíny rozmiestnenia kontajnerov si môžete pozrieť na https://kosicekrasna.sk/sk/zivot-v-krasnej/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov

Vytvoril: Marta Petrušová, 28.03.2019 11:04
Upravil: Marta Petrušová, 28.03.2019 11:05
Máte už doma kompostér?

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018  distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti, uverejnenej na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk.

O dodanie kompostovacieho zásobníka môže požiadať kaťdý obyvateľ mesta Košice-platca odpadu s prideleným evidenčným číslom poplatníka, bývajúci v rodinnom dome so záhradou. Rozvoz kompostovacích zásobníkov zabezpečí spoločnosť KOSIT, a to každý pracovný deň a v sobotu, podľa toho aký čas si občan v žiadosti zvolí. Je možné si ho vyzdvihnúť aj osobne na adrese KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.03.2019 11:10
Prenájom telocvične

Mestská časť Košice-Krásna zabezpečila pre obyvateľov možnosť prenajatia priestorov  telocvične základnej školy v Krásnej pre športové aktivity.  Telocvičňu môžu využívať skupiny, ktoré požiadali o užívanie mestskú časť, a to  v čase od  17.00 do 21.00 hod. Harmonogram prenájmu si môžete pozrieť TU

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 22.03.2019 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 22.03.2019 10:35
Rybárska brigáda 2019 - KOSIT jarné upratovanie

Mestská časť Košice-Krásna organizuje rybársku brigádu, ktorá sa bude konať  v sobotu 6. apríla 2019. Zraz účastníkov bude o 8.00 hod. pred budovou miestneho úradu. 

Brigáda je organizovaná v spolupráci so spoločnosťou KOSIT, a.s. v rámci akcie "KOSIT jarné upratovanie", ktorá našej mestskej časti poskytla príspevok vo výške 500,- €. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na prenájom kontajnera, dodanie rukavíc a plastových vriec. 
Spoločnosti KOSIT, a.s. vyjadrujeme úprimne poďakovanie za pomoc a spoluprácu.

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.03.2019 16:45
Upravil: Marta Petrušová, 03.04.2019 14:44
Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina pozýva rodičov budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční  v dňoch:
5. apríla 2019 od 14,00 do 18,00 hod.
6. apríla 2019 od 9,00 do 12,00 hod.
Na zápis je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Viac informácií získate TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.03.2019 12:32
Termíny rozmiestnenia kontajnerov

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.02.2019 11:32
Zredukovanie termínov zberu triedeného odpadu

Stanovisko mesta Košice k zredukovaniu termínov zberu triedeného odpadu :
    Uvedené súvisí s novým zákonom o odpadoch, ktorý podstatným spôsobom zmenil fungovanie systému triedeného zberu. Cieľom nového zákona je zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu.  Zaviedlo sa, že  financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov je zabezpečované priamo výrobcami. Ide o povinnosť výrobcov postarať sa o svoj výrobok počas jeho celého životného  cyklu. Výrobcovia sú zodpovední za financovanie nie znečisteného triedeného zberu odpadov pre obce, a to z obalov – papier, plast, sklo, kov, neobalov - papier, plast, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a pod. 
     Systém triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktorý je  zavedený v mestách a obciach hradí výrobca, a to  priamo zberovej spoločnosti. Ide o uznané náklady na triedený zber odpadu. Pritom výrobca má na financovanie tejto povinnosti finančné limity. Práve z tohto dôvodu a z kontroly plnenia štandardov zberu, ktorú stanovuje vyhláška,  sú zmeny, t.j. zníženie frekvencie odvozu papiera z 12 x/ rok  na  9x/rok.
     Snahou subjektov v nakladaní s komunálnymi odpadmi je zabezpečiť čo najefektívnejšie nakladanie s odpadmi nielen s ohľadom na ekonomické podmienky, ale predovšetkým ako vyhovujúcu komplexnú službu pre občanov mesta. 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.02.2019 11:53
Upravil: Marta Petrušová, 19.02.2019 11:57
Oprava mosta v Krásnej - informácia

Na základe podnetov obyvateľov Krásnej kontaktoval starosta Mestskej časti Košice-Krásna Ing. Peter Tomko vedúceho referátu dopravy  mesta Košice,ktorý nám poskytol nasledovné informácie :
- cestný most cez rieku Hornád sa začne opravovať, ak to dovolia klimatické podmienky – špeciálne stavebné práce sa môžu vykonávať pri teplote nad  + 8ºC
-  mesto Košice plánuje dočasne znížiť  povolenú rýchlosť vozidiel osadením zvislého dopravného značenia, aby sa predišlo škodám
-  v prípade vzniku škody na motorovom vozidle v dôsledku nepriaznivého dopravno-technického stavu cesty  je potrebné kontaktovať Magistrát mesta Košice, Referát dopravy

Vytvoril: Marta Petrušová, 24.01.2019 15:25
Upravil: Marta Petrušová, 25.01.2019 07:25
Kaštieľ v Krásnej

Nášmu kaštieľu sa dostalo milej pozornosti od známeho sprievodcu Košicami PhDr. Milana Kolcuna, ktorý ho s ďalšími piatimi košickými kaštieľmi  spomenul vo svojej "videopotulke". Celý záznam si môžete pozrieť na TV Košice

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2019 09:34
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2019 09:35
1-10 z 18

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 06.02.2019 13:02
ANKETA
Je podľa vás nová web stránka MČ Košice - Krásna lepšia ako predchádzajúca?
  • Áno (25)
  • Nie (70)
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS