Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Vianočný program -Jak to bulo dakedy od Katariny po Viliju

Pozývame Vás na slávnostný vianočný program pod názvom "Jak to bulo dakedy od    Katariny po Viliju". V pásme zvykov a kolied sa predstaví DFS Krasňanka a učiteľský  zbor pod vedením Zuzky Hozovej.  Predstavenie sa uskutoční  v nedeľu 16. decembra 2018  o17.00 hod. v priestoroch kaštieľa. 

Partnermi podujatia sú Mestská časť Košice-Krásna a Kaštieľ Krásna, n.o.

Vytvoril: Marta Petrušová, 12.12.2018 11:40
Upravil: Marta Petrušová, 12.12.2018 11:58
Vyhodnotenie fotografickej súťaže

Fotografie prihlásené do súťaže "Krásna fotoobjektívom" vyhodnotila 3-členná odborná porota v zložení : Milan Kapusta- fotoreportér TASR, Ing. Alexander Palásthy- fotografický nadšenec a Ján Bičkoš -šéfredaktor občasníka Krasňančan. Ocenených bolo v zmysle podmienok súťaže 10 fotografií. Vížaznými sa stali fotografie s názvom:
- Most v Krásnej, Hornád po daždi od autorky Ing. Sylvie Huškovej
- Večerná poézia, ...žblnky,žblnky, hrajú sa vlnky..., Večerna tíšina pri Hornáde, Hornád
  od autorky PhDr. Aleny Ráckovej
- Kostolná veža, Na Lackovej ulici, Nezabúdame... od autora Ing. Ľudovíta Černoka
- Západ slnka nad štrkoviskom od autora RNDr. Ondreja Petruša
Každá z víťazných fotografií bola ocenená darčekovou poukážkou. Víťazom srdečne blahoželáme.

Vytvoril: Marta Petrušová, 05.12.2018 10:29
Upravil: Marta Petrušová, 05.12.2018 12:49
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - IBV Záhumnie Krásna - ZRUŠENÉ !!!

Vzhľadom na zmenu okolností sa plánované prerušenie dodávky elektrickej energie NEUSKUTOČNÍ !!!!

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie v lokalite - celá IBV Záhumnie Krásna, bude formou krátkodobého vypínania prerušená dodávka energie v dňoch:
3. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
4. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
5. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
6. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
10. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
11. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
12. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
13. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 27.11.2018 08:33
Upravil: Marta Petrušová, 11.12.2018 12:46
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - OM Feketeova pažiť- ZRUŠENÉ

Vzhľadom na zmenu okolností sa plánované prerušenie dodávky elektrickej energie NEUSKUTOČNÍ !!!

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie pre odberné miesto č. 0000634255- Feketeova pažiť 1, bude prerušená dodávka v dňoch:
3. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
4. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
5. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
6. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
10. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
11. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
12. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.
13. decembra 2018 od 07.20 hod do 15.30 hod.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 27.11.2018 08:28
Upravil: Marta Petrušová, 11.12.2018 12:47
Poďakovanie Košickému samosprávnemu kraju

Mestská časť Košice- Krásna by týmto opakovane chcela vyjadriť vďaku Košickému samosprávnemu kraju, za podporu úspešného projektu „875. výročie 1. písomnej zmienky o Krásnej“, ktoré sa uskutočnilo 5. júla 2018. Košický samosprávny kraj na realizáciu projektu prispel sumou 1.000 EUR, ktoré boli v súlade so zmluvou č. 41/2018-VZN o poskytnutí dotácie na projekt „875. výročie 1. písomnej zmienky o Krásnej“. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie sprievodných podujatí (Kollárovci, Via Cassa)  počas osláv Dňa Krásnej.  Ešte raz ďakujeme.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 22.10.2018 14:21

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS