Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Deň otvorených dverí v základnej škole 13.2.2020

Pedagogický zbor  Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  13. februára 2020 s nasledovným programom:
-   7,45 - 9,30 hod. otvorené vyučovacie hodiny
-   15,00 - 17,00 hod. prehliadka školy spojená s prezentáciou činnosti školy
V tento deň bude brána našej školy otvorená pre všetkýchUsmiaty

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2020 11:19
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2020 11:21
Oslavy 100. výročia narodenia prof Michala Lacka
Vytvoril: Marta Petrušová, 20.01.2020 11:39
Upravil: Marta Petrušová, 20.01.2020 11:45
Ples Krasňanov 2020

Mestská časť Košice-Krásna Vás pozýva na Ples Krasňanov, ktorý sa bude konať 22. februára 2020 so začiatkom o 19.00 hod. v kultúrnom dome na Opátskej ul. v Krásnej. Vstupenky si môžete rezervovať a zakúpiť na sekretariáte miestneho úradu : sekretariat@kosicekrasna.sk, tel. 055/ 6852 874. Program podujatia a viac informácií získate TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.01.2020 09:38
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 11:26
Odstránenie poľadovice

Mestská časť Košice-Krásna s prihliadnutím na možnosti a  miestne pomery zabezpečila  odstránenie poľadovice  chemickým posypom na cestách a chodníkoch  nachádzajúcich sa v správe mestskej časti.   Z dôvodu rozsiahlosti územia Krásnej ( 33 km ciest ) a pretrvávania nepriaznivých poveternostných podmienok sa  vykonal niekoľkokrát opakovaný posyp.   

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.01.2020 12:10
Zber vianočných stromčekov 2020

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s. zabezpečila pre obyvateľov zber vianočných stromčekov. Stromčeky by mali byť očistené a umiestnené na zbernom mieste- armádny brod na ul Pri Hornáde. Táto služba bude bude poskytovaná od 10 do 26. januára  2020.

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.01.2020 08:28
Slávnosť na počesť 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920-1982)

19. januára 2020 si pripomenieme 100. výročie narodenia významnej osobnosti, rodáka z Krásnej profesora Michala Lacka SJ. Srdečne Vás pozývame na podujatia pripravené pri tejto príležitosti. Na ich príprave sa podieľali:

 

 

 

Slovenský historický ústav v Ríme
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ
vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
Gréckokatolícka eparchia Košice
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-Krásna
Mestská časť Košice-Krásna
Kaštieľ Krásna, n.o.

Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 08.01.2020 11:41
Upravil: Marta Petrušová, 08.01.2020 11:43
oprava verejného osvetlenia

Oznamujeme obyvateľom, že porucha verejného osvetlenia na železnej lávke pre peších je v riešení. Oprava si vyžaduje výkopové práce, ktoré sa budú realizovať  hneď  ako to dovolia poveternostné podmienky.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2020 14:04
Krasňanská kvapka krvi 21.2.2020

Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krasňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 21. februára  2020 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Pre všetkých darcov bude pripravené zdravé občerstvenie. 
P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2020 13:21
Upravil: Marta Petrušová, 07.01.2020 13:23
Oznámenie o odpočte stavov vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Košice oznamuje obyvateľom, že v termíne  od 7.1.2020  do 10.1.2020 a od 13.1.2020 do 14.1.2020  budú vykonávané  periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 15:00 hod. sprístupnili vodomery k odpočtu. V prípade, že k vodomeru nebude zabezpečený prístup v stanovenom čase, stav vodomera môžete nahlásiť telefonicky na linke Call centra – 055/7952 777  alebo e-mailom na adrese odpocty.ke@vodarne.eu.   Na tel. čísle 055/7952 586 alebo e-mailom na adrese odpocty.ke@vodarne.eu si môžete dohodnúť  náhradný  termín odpočtu v pracovných dňoch, v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.01.2020 08:57
Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov v ochrannom pásme NN

Spoločnosť PIKOLO s.r.o. ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje , že  v súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je naplánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia.

Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/ krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia.

Odôvodnenie:
Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie

 

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.01.2020 08:36
Upravil: Marta Petrušová, 14.01.2020 10:51
1-10 z 52

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS