Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Projekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej

ZŠ s MŠ na Rehoľnej ulici v Krásnej sa zapojila do projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina", ktorého cieľom je zvýšiť  kvalitu vzdelávania so zameraním na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom vhodne zvolených aktivít v podobe extra hodín.

Vytvoril: Marta Petrušová, 02.12.2019 09:32
Upravil: Marta Petrušová, 02.12.2019 09:33
Oznam - čistenie krajníc

Mestská časť Košice-Krásna oznamuje, že v týchto dňoch bude v čase od 9.00 do 14.00 hod. prebiehať čistenie krajníc komunikácie na Ukrajinskej ulici s použitím ťažkej techniky. Preto sa obraciame na účastníkov cestnej premávky s prosbou a trpezlivosť a zhovievavosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 17:06
Upravil: Marta Petrušová, 27.11.2019 17:07
Stretnutie s Mikulášom

Mestská časť Košice-Krásna pozýva rodičov a  deti  na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať 6. decembra 2019 v našom farskom kostole v Krásnej. Podujatie sa začne o 18.00 hod. svätou omšou, po ktorej k nám zavíta Mikuláš. Tešíme sa na VásUsmiaty

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 16:06
Upravil: Marta Petrušová, 28.11.2019 11:24
Orez stromov

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci so Správou mestskej zelene vykonala dňa 22. novembra 2019 orez suchých a chorobou napadnutých konárov stromov v areáli detského ihriska na Rehoľnej ulici. Drevná hmota bola hneď zoštiepkovaná a štiepka následne použitá pri výsadbe tují na Ukrajinskej ulici. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 09:32
Burza lega

Pozývame Vás na burzu používaného lega ( predaj / kúpa / výmena), ktorá sa bude konať  v Pereš Parku na Revúckej ulici č. 14 v MČ Košice-Pereš 29.11.2019 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 30.11.2019 v čase od 10.00 do 17.00 hod.  Súčasťou burzy bude aj súťaž v skladaní lega. Viac informácií TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 09:04
Zber elektroodpadu

Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM ponúka obyvateľom bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvatelia Košíc môžu pohodlne online objednať prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk   Elektroodpad bude odvezený priamo z adresy bydliska, ktorú občania nahlásia v online objednávke. Prvý zber touto formou sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019, pričom objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do 5. decembra 2019.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.11.2019 09:53
Upravil: Marta Petrušová, 20.11.2019 09:57
Výstavba chodníka a rekonštrukcia komunikácie na Vyšnom Dvore

Dňa 6. novembra 2019 pristúpila Mestská časť Košice-Krásna k realizácii stavby "Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor- výstavba chodníka". Stavebné práce realizuje spoločnosť STAVOSERVIS Trebišov s.r.o., prebiehajú v súlade s plánovaným harmonogramom. Toho času je chodník vybetónovaný a pripravený na asfaltovanie. 

I., II. , III., IV.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.11.2019 09:14
Upravil: Marta Petrušová, 20.11.2019 15:42
Projekt "Sadíme strom života" III

Keďže nám počasie mimoriadne praje, aj v týchto dňoch  pokračujeme vo výsadbe stromčekov, aby sme splnili cieľ  projektu "Sadíme strom života". Výsadba sa realizuje pozdĺž oplotenia školského ihriska, kde sa vysadilo 240 ks tují.

I.II.III.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 14:44
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:28
Údržba lokality IBV Krásna pri jazere

Dňa 29. októbra 2019 sa konalo pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Hope Development s.r.o., predmetom ktorého bolo aj mulčovanie a údržba voľných priestranstiev v lokalite IBV Krásna pri jazere. Zo strany spoločnosti bol daný prísľub zabezpečenia údržby v uvedenej lokalite v termíne do 20. novembra 2019. Sme radi, že termín bol zo strany spoločnosti Hope Development s.r.o. dodržaný. I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:22
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:34
Zateplenie ZŠ s MŠ v Krásnej

Mestská časť Košice-Krásna ako vlastník budovy pristúpila k pokračovaniu realizácie zateplenia ZŠ s MŠ -SO 03- Pavilón 3. Stavebný projekt  realizuje na základe výberového konania spoločnosť MAJO-STAV Košice s.r.o. Veríme, že tieto práce prispejú k vytvoreniu príjemného prostredia  pre žiakov, rodičov a učiteľov.  I., II., III., IV. 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:08
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:20
1-10 z 42

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS