Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Hľadáme dobrovoľníkov na celoštátne testovanie COVID-19

V súvislosti s vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré sa uskutoční v termínoch od 30.10.2020 – 01.11.2020 a opakované testovanie v dňoch od 06.11.2020 – 08.11.2020 hľadáme DOBROVOĽNÍKOV na zabezpečenie administratívnych úkonov počas testovania.

V prípade ochoty pomôcť, sa môžete prihlásiť telefonicky na čísle 0910 557 555, alebo emailom na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk do pondelka 26.10.2020 do 13.00 hod. Pri prihlásení budeme potrebovať Vaše celé meno, adresu a telefonický kontakt.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 23.10.2020 11:27
Opatrenia na boj s koronavírusom platné od 24.10.2020

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 23.10.2020 09:49
Upravil: Ing. Lucia Lacková, 23.10.2020 09:51
Žiadosť o súčinnosť v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných na Slovensku a informovanosť chovateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o súčinnosť v súvislosti s nepriaznivým vývojom šírenia Afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky. Viac informácií TU.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 16.10.2020 08:37
POZOR - uzavretie miestnych komunikácií v Mestskej časti Košice – Krásna!

Mestská časť Košice – Krásna oznamuje občanom, že v piatok, dňa 16.10.2020 budú uzatvorené miestne komunikácie na:

1. Smutnej ulici v Košiciach Krásnej, v čase od 8:30 do 12:30. Dôvodom uzávierky budú realizované udržiavacie práce,  oprava výtlkov a ich následné asfaltovanie na uvedenej komunikácii. Obyvatelia Smutnej ulice budú mať umožnený prístup k svojim nehnuteľnostiam cez otvorenú rampu od lokality IBV Na Hore.

2. Ukrajinskej ulici č. 43 až 48 v úseku vedľa stavebnín Kočiš Krásna, ktorá slúži ako prístupová komunikácia k ich nehnuteľnostiam. Uzávierka bude trvať v čase od 11:00 do 15:00. Dôvodom uzávierky bude realizácia rekonštrukčných prác, pozostávajúcich z opravy výtlkov.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 14:14
Uzavretie lávky nad Hornádom

Z dôvodu tretieho stupňa povodňovej aktivity je prechod cez lávku nad Hornádom UZAVRETÝ!

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 14.10.2020 14:12
COVID - 19 najnovšie opatrenia platné od 15.10.2020

Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.

Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.

Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.

Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 14.10.2020 11:39
Uzavretie ulice Pri Hornáde

Upozorňujeme obyvateľov, že ulica Pri Hornáde je z dôvodu zaplavenia uzavretá!

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 14.10.2020 10:09
Preventívne opatrenia COVID - 19

Mestská časť Košice Krásna  prijala opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID 19:

1. Žiadame   obyvateľov,  aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom alebo telefonicky. Návšteva Miestneho úradu sa uskutoční len po dohodnutí presného času návštevy tak, aby v jednom čase bola na MÚ iba jedna cudzia osoba. Trvanie návštevy vo vnútri maximálne 30 minút s vhodným prekrytím horných dýchacích ciest a po dezinfekcii rúk.

2. Nevyhnutné úkony vyžadujúce si  návštevu kancelárie prvého kontaktu môžete vybaviť bez vstupu do budovy Miestneho úradu prostredníctvom okna kancelárie prvého kontaktu.

Od 1. októbra na Slovensku platia zároveň nové pravidlá:

Bol vyhlásený núdzový stav. Zatiaľ na dobu 45 dní.

Hromadné podujatia je možné organizovať do 50 osôb vrátane organizátorov. V prípade napríklad športového podujatia – ak počet športovcov aj organizačného tímu, presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

V divadlách či na hudobných, filmových predstaveniach musí byť šachovnicové sedenie, alebo sedenie v každom druhom rade. Počet ľudí – 50.

Zakazuje sa usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné a rodinné oslavy, plesy, kary, stužkové. Výnimku majú podujatia, kde každý účastník má v čase začiatku akcie negatívny výsledok testu nie starší ako 12 hodín.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 07.10.2020 10:11
Nabíjacie stanice pre eletrobicykle a skútre už aj v Krásnej

V rámci riešení Smart City zabezpečila Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci so spoločnosťou Antik nabíjacie stanice pre elektrobicykle a skútre, ktoré pomáhajú rozvíjať elektromobilitu na Slovensku. Stanice sa nachádzajú pri poštepri kaštieli. V krátkom čase k nim pribudne ďalšia – pri ihrisku Na hore.

Vytvoril: Marta Petrušová, 30.09.2020 10:47
Uvedenie knihy do života -Prof Michal Lacko SJ: 100 rokov od jeho narodenia

V nedeľu 27. septembra sa v našej mestskej časti pred kaštieľom uskutočnila prezentácia zborníka o živote a diele nášho vzácneho rodáka Prof. Michala Lacka SJ. Publikácia je výsledkom spomienkového dvojdnia, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach a v Krásnej v januári tohto roku pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia. Viac informácií nájdete TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 30.09.2020 09:25
Upravil: Marta Petrušová, 30.09.2020 10:48
1-10 z 74

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS