Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Zmena organizácie dopravy-svetelná križovatka

Z dôvodu sťaženej dopravnej situácie v Krásnej  pristúpila Mestská časť  Košice-Krásna po konzultácii s Krajským dopravným inšpektorátom k zmene organizácie dopravy  na svetelnej križovatke ( Ukrajinská-Lackova-Mozartova), kde budú v pondelok 18. novembra 2019 v čase od 6.00 do 8.00 hod. vypnuté semafory. Dopravnú situáciu budú monitorovať a analyzovať príslušníci polície. Po jej vyhodnotení sa pristúpi k ďalším riešeniam.

Vytvoril: Marta Petrušová, 15.11.2019 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 15.11.2019 11:38
Ekocharita

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska umiestnila v Krásnej na uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie.  Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU

I., II., III., IV.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.11.2019 10:56
Upravil: Marta Petrušová, 15.11.2019 11:12
Projekt "Sadíme strom života" II

Mestská časť Košice-Krásna dnes zahájila 2. fázu výsadby stromčekov v rámci projektu "Sadíme strom života". Podarilo sa nám vysadiť 200 ks tují na Ukrajinskej ulici pozdĺž školskej záhrady. Cieľom radovej výsadby je prirodzenou bariérou izolovať areál školy od frekventovanej Ukrajinskej ulice, znížiť hlučnosť a prašnosť.

I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.11.2019 08:13
Stanovisko mestskej časti k zmene organizácie dopravy v lokalite Vyšný Dvor

Mestská časť Košice-Krásna pristúpila k výstavbe chodníka a rekonštrukcii komunikácie v lokalite Vyšný Dvor s cieľom zvýšenia bezpečnosti a komfortu obyvateľov MČ. Všetci vieme aké rizikové je pre peších prechádzať týmto úsekom. Na základe týchto skutočností MČ zahájila výstavbu chodníka a rekonštrukcie komunikácie na uvedenom úseku. Proces výstavby musí prebehnúť pri celkovom uzavretí komunikácie  v zmysle platného stavebného povolenia.  Projektová dokumentácia rieši aj uzáveru, dočasné dopravné značenie a trvalé dopravné značenie, k čomu  Krajský dopravný inšpektorát a cestný správny orgán  mesta Košice  vydali súhlasné stanoviská. Vzhľadom na tieto  stanoviská nie je možné využívať iné dopravne obmedzujúce opatrenia.
Preto Vás touto cestou chce MČ požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť v čase výstavby.
Veríme, že ukončenie výstavby  vzhľadom na poveternostné podmienky  bude možné skrátiť na čo najkratší možný čas.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 12.11.2019 15:38
Upravil: Marta Petrušová, 12.11.2019 15:38
Vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta Košice

Pozývame obyvateľov Mestskej časti Košice-Krásna na oslavy vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku mesta Košice. Svätá Alžbeta Uhorská je oficiálne patrónkou mesta Košice na základe  schváleného návrhu mestského zastupiteľstva z apríla tohto roka a odsúhlasení košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. K tejto žiadosti sa v uplynulých dňoch kladne vyjadrili aj z Vatikánu. Slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutoční v nedeľu 17. novembra v Dóme svätej Alžbety.  Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť  TU- I., II.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.11.2019 16:38
Upravil: Marta Petrušová, 11.11.2019 16:39
Oznam-zmena organizácie dopravy v lokalite Vyšný Dvor

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu výstavby chodníka a rekonštrukcie komunikácie v lokalite Vyšný Dvor dôjde v termíne od 8. novembra 2019 k uzatvoreniu komunikácie na uvedenej ulici(cesta bude uzavretá medzi ulicami Adamova a Minská-TU). Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.november 2019. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Zmena trasy liniek MHD a autobusov spoločnosti Eurobus  budú vyznačené na zastávkach autobusov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2019 16:50
Upravil: Marta Petrušová, 08.11.2019 08:09
Symbolická záhradka

Mestská časť Košice-Krásna ešte pred sviatkami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ukončila  rekonštrukciu  a dobudovanie chodníka v symbolickej záhradke na miestnom cintoríne v Krásnej, ktorá je dôstojným miestom posledného odpočinku  našich drahých zosnulých. Projekt realizovala mestská časť  svojpomocne v rámci aktivačných prác a  s využitím pracovníkov VPP.  Foto :I, II.

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2019 15:34
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2019 16:03
Projekt "Sadíme strom života"

Mestská časť Košice-Krásna v rámci projektu „Sadíme strom života“ zahájila výsadbu  900 ks stromov na verejných priestranstvách v Krásnej. V 1. fáze projektu, ktorá sa začala v utorok 5. novembra 2019 sme vysadili 12 ks väčších stromčekov pred kaštieľom, pred kostolom  a pri kríži smerom na Nižnú Hutku (foto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.). 2 fáza bude pokračovať, ak nám to počasie dovolí,  ešte tohto roku, resp. na jar budúceho roku. Projekt je realizovaný v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc a Správou mestskej zelene.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2019 14:55
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2019 16:27
Výzva pre majiteľov psov

Na základe podnetu obyvateľov vyzývame nezodpovedných majiteľov, aby obmedzili voľný pohyb a zabezpečili pobyt psov vo svojich dvoroch! Za podmienky držby psa a voľný pohyb psa je zodpovedný výlučne jeho majiteľ! Majitelia svojim nezodpovedným konaním porušujú Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice-Krásna! Pripomíname, že Zákon č. 39/2007 Z. z. ukladá obciam povinnosť odchytávať alebo zabezpečiť odchyt pre túlavé zvieratá na území obce.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 22.10.2019 15:55
Upravil: Marta Petrušová, 23.10.2019 08:18
Pomáhame potravinami 2019

Zbierka s názvom Pomáhame potravinami sa koná už šiesty raz. Uskutoční sa pri príležitosti Svetového dňa výživy.   Šancu prispieť budú mať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si prídu dnes, 17. októbra 2019 do Kauflandu nakúpiť  a k svojmu nákupu pridajú niektoré z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu, a potom ich pri odchode odovzdajú dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža. 
Do zbierky sa zapojil aj Miestny spolok SČK v Krásnej, ktorého členovia budú zbierať potraviny OC Kaufland na Popradskej ulici v Košiciach od 17.00 do 19.00 hod. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami. Nech za Vás rozhodujú činy. 
 

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 13:34
Upravil: Marta Petrušová, 17.10.2019 13:43
1-10 z 46

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS