Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Rozhodnutie- opatrenie zabezpečiť celoplošnú deratizáciu

V súvislosti s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, predmetom ktorého je nariadenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie), vzniká Mestu Košice (jeho mestským častiam), právnickým osobámfyzickým osobám- podnikateľom a fyzickým osobám (občanom) vykonať / zabezpečiť vykonanie deratizácie objektov v  termíne od 16. marca  2020 do 20. apríla 2020. Rozhotnutie, resp. podmienky vykonania deratizácie si môžete pozrieť TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.02.2020 14:45
Upravil: Marta Petrušová, 27.02.2020 14:55
Medzinárodný deň darovania knihy

Knižnica pre mládež mesta Košice organizovala v dňoch 10.-14. februára 2020 v rámci Medzinárodného dňa darovania knihy zbierku kníh. Mestská časť Košice-Krásna prispela do tejto zbierky tromi vrecami knižných darov. Ako túto aktivitu vyhodnotila Knižnica pre mládež mesta Košice? TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 25.02.2020 08:52
Upravil: Marta Petrušová, 25.02.2020 08:59
Oznam -28.02.2020 úrad otvorený do 10.00 hod.

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu organizačného zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky  bude miestny úrad  Mestskej časti Košice-Krásna v piatok 28. februára 2020  otvorený do 10.00 hod. 
Volič, ktorý chce voliť mimo svojho volebného okrsku, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 28. februára do 10.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.

Vytvoril: Marta Petrušová, 24.02.2020 11:35
Upravil: Marta Petrušová, 24.02.2020 11:37
Zápis do materskej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021:
Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy
Termín podávania žiadosti: 09.03.2020-20.03.2020  od 8,00 hod. do 15,00 hod
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk v časti Materská škola.

Vytvoril: Marta Petrušová, 24.02.2020 11:15
Gréckokatolícky magazín- oslavy 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka
Vytvoril: Marta Petrušová, 12.02.2020 08:24
Upravil: Marta Petrušová, 12.02.2020 08:24
Mimoriadne situácie v distribučnej sústave-manuál

Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy robí všetko pre to, aby bola distribúcia elektriny spoľahlivá a bezpečná. Napriek všetkým snahám sa obšas stane, že dochádza k poruchám, či mimoriadnym situáciám. Je dôležité, aby aj v takýchto okamihoch občania vedeli, čo sa deje.  Preto k článku pripájame manuál, ktorý popisuje ako riešiť mimoriadne situácie čo najefektívnejšie.

Vytvoril: Marta Petrušová, 10.02.2020 09:39
14. február-Medzinárodný deň darovania kníh

Knižnica pre mládež mesta Košice aj tento rok sprostredkuje prečítaným knihám druhú šancu. V rámci Medzinárodného dňa darovania kníh 2020 vyhlasuje zbierku kníh, ktoré potom umiestni do rúk a na miesta, kde bude o ne určite záujem.  Zbierka potrvá od 10. do 14. februára. Knihy je možné priniesť do všetkých pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice v rámci otváracích hodín, alebo ich vhodiť do Biblioboxu, ktorý je umiestnený v areáli Kulturparku, pred pobočkou LitPark na Kukučínovej 2. 

Privítame, ak do knihy pripojíte milý odkaz pre jej nového čitateľa a je jedno, či to bude kniha pre deti, alebo dospelého čitateľa. 

Vytvoril: Marta Petrušová, 04.02.2020 14:30
Upravil: Marta Petrušová, 04.02.2020 14:31
Ročný odpočet elektriny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od 4. do 10. februára 2020 bude  zamestnanec spoločnosti vykonávať ročný odpočet elektriny. Preto žiadame obyvateľov, aby obmedzili voľný pohyb psov na svojich pozemkoch a zabezpečili sprístupnenie elektromera. 

Harmonogram vykonania odpočtu elektriny:
4.2.2020 ulice : Pri Hornáde, Opátska, Križinova, Benkova, Kertésova, Rehoľná, Žiacka, Horná Smutná, Lackova, Adamova
5.2.2020 ulice : Minská, Kladneská, Krajná, Ortoviská, Prašná,  Zelená, Goldírova
6.2.2020 ulice : Pasienková, Konopná, Štrková, Orná, Na pažiti, Piesočná, Pollova, Urbárska, Na
močidlách
7.2.2020 ulice : Edisonova, Mozartova, Beniakova, Bezručova, Baničova, Harčarova, Tatarkova
10.2.2020 ulice: 1. mája, K majeru, Vyšný Dvor,Feketeova pažiť, Šuhajova, Východná, Malokarpatská

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.02.2020 15:49
Ekocharita-zber textílií, odevov a obuvi

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska na základe zmluvy z 8. októbra 2019 umiestnila v Krásnej na uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie.  Za uvedené obdobie sa podarilo vyzbierať 6 t textílií, odevov a obuvi!

Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU

I.II.III.IV.

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.02.2020 08:34
Európske štatistické zisťovanie

V termíne od 3. februára do 17. júla 2020 bude prostredníctvom Štatistického úradu SR  prebiehať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky získané informácie sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Vytvoril: Marta Petrušová, 28.01.2020 08:53
1-10 z 55

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS