Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - povinne zverejňované informácie a dokumenty

Výsledky volieb do orgánov samosprávy, konaných dňa 10. novembra 2018

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky
Mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky môže hlasovať len volič, ktorý o to požiadal telefonicky na čísle 0950 359 482 alebo prostredníctvom inej osoby obec, a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Obec a v deň konania volieb okrsková volebná komisia zapíše voliča na základe jeho žiadosti do zoznamu voličov, ktorí požiadali o hlasovaniemimo volebnej miestnosti. V deň konania volieb vyšle okrsková volebná komisia k voličovi dvoch svojich členov s hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.  Upozorňujeme, že členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti sú oprávnení umožniť hlasovať do prenosnej volebnej schránky len tomu voličovi, ktorý je zapísaný v zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Mestskej časti Košice- Krásna
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií (11.09.2018)
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (11.09.2018)
Odvolanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (11.09.2018)
Oznámeni o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (11.09.2018) a okrskovej volebnej komisie (11.10.2018) politickou stronou, politickým hnutím, alebo koalíciou politických strán a politických hnutí je potrebné doručiť  osobne, alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk
Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodoch v Mestskej časti Košice- Krásna
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018
V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má 5 352 obyvateľov. 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia pre voliča
Podanie kandidátnych listín

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 16.08.2018 12:47
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 11.11.2018 13:46

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Barp

Kočis Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS