Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

Mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky môže hlasovať len volič, ktorý o to požiadal telefonicky na čísle 0950 359 482 alebo prostredníctvom inej osoby obec, a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Obec a v deň konania volieb okrsková volebná komisia zapíše voliča na základe jeho žiadosti do zoznamu voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V deň konania volieb vyšle okrsková volebná komisia k voličovi dvoch svojich členov s hlasovacím lístkom, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.  Upozorňujeme, že členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacím lístkom, obálkou a zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, sú oprávnení umožniť hlasovať do prenosnej volebnej schránky len tomu voličovi, ktorý je zapísaný v zozname voličov a ktorý požiadal o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: sekretariat@kosicekrasna.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politickou stranou, politickým hnutím, alebo koalíciou politických strán a politických hnutí je potrebné doručiť  osobne na MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska 18, alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk do1. apríla 2019 do 17.00 hod. V čase od 17.00 hod.do 24.00 hod. nás  kontaktujte na tel. č. 0910 557555, 0911 696199.

Menovanie zapisovateľov okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu
Oznámenie o určení času a miesta konania volieb do Európskeho parlamentu

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
Informácia pre voliča

Vytvoril: Marta Petrušová, 05.02.2019 12:23
Upravil: Marta Petrušová, 23.05.2019 15:02
1-1 z 1
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS