Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Miestny úrad

Zamestnanci Miestneho úradu

Referát prednostu: 
Ing. Patrik Ivanišin

Tel.: 055/7299 740
E-mail: prednosta @ kosicekrasna.sk

Sekretariát starostu:
Marta Petrušová
Tel. / fax : 055/6852 874
E-mail: sekretariat @ kosicekrasna.sk, info @kosicekrasna.sk

 • organizácia práce sekretariátu starostu
 • masmediálna komunikácia

Referát výstavby a civilnej ochrany:
Ing. Ľudmila Senderáková

Tel.: 055/6852 182
E-mail: vystavba @ kosicekrasna.sk

 • zastupuje mestskú časť a háji miestne záujmy ako účastník konania o umiestnení stavby, resp. v rámci stavebného konania
 • v rámci kompetencií mestskej časti zabezpečuje údržbu komunikácií, verejné osvetlenie, čistotu a verejný poriadok
 • zabezpečuje údržbu majetku a zariadení mestskej časti
 • prijímanie ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta

Správa cintorína a údržby tlakovej kanalizácie:
Mikuláš Cúr

 • správca cintorína
 • údržba tlakovej kanalizácie, hlásenie porúch kanalizácie

Ekonomické oddelenie:
Mgr. Agáta Takáčová

Tel.: 055/ 7291 038
E-mail : takacova @ kosicekrasna.sk

Ing. Lucia Lacková
Tel: 055/7291 039
E-mail: lackova @ kosicekrasna.sk

Kancelária prvého kontaktu a podateľňa:
Jana Vargová

Tel.: / fax: 055/ 7291 039
E-mail : vargova @ kosicekrasna.sk, podatelna @kosicekrasna.sk

 • prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov
 • prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
 • poskytnutie potrebných tlačív a formulárov
 • overenie listín v slovenskom a českom jazyku
 • overenie podpisov

UPOZORNENIE
- prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
- overenie listín v slovenskom a českom jazyku
- overenie podpisov
najneskôr 15 minút pred koncom úradných hodín

Referát verejného obstarávania a projektov:
Tel.: 055/7299 740

Hlavný kontrolór:
Ing. Gabriela Šimonovičová

Tel.:055/7291 038
E-mail: simonovicova @ kosicekrasna.sk

Vytvoril: admin, 18.06.2018 18:45
Upravil: Marta Petrušová, 19.03.2019 10:40
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS