Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Komisie miestneho zastupiteľstva

Zápisnice z rokovaní komisií MZ

Komisia sociálnych vecí, rodiny a zdravia :
Zápis z rokovania komisie zo dňa9.3.2020
Zápis z rokovania komisie zo  dňa 29.5.2019

Komisia školstva, médií a vzdelávania:
Zápis z rokovania komisie a redakčnej rady zo dňa 3.4.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 26.3.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 6.3.2019

Komisia pre kultúru a šport:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 5.5.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.11.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 27.5.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 29.4.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 21.3.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.2.2019

Komisia financií a správy majetku:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 18.05.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 10.02.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 2.12.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 19.11.2019

Zápis z rokovania komisie zo dňa 8.10.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 14.8.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 14.5.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 24.1.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 25.2.2019

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy:
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.02.2020
Zápis z rokovania komisie zo dňa 6.11.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 15.5.2019
Zápis z rokovania komisie zo dňa 11.2.2019


Komisia verejného poriadku
Zápis z rokovania komisie zo dňa 12.6.2019

Komisia na ochranu verejného záujmu
Zápis zrokovania komisia zo dňa 8.10.2019

KOMISIE MZ  2014-2018
Finančná komisia
:
Zápis z rokovania finančnej komisie zo dňa 10.9.2018

Stavebná komisia:

Zápis z rokovania stavebnej komisie zo dňa 08.08.2018

Zápis z rokovania stavebnej komisie zo dňa 04.09.2018

Komisia na ochranu verejného záujmu a legislatívy

Komisia verejného poriadku a sťažností

Sociálna a zdravotná komisia

Kultúrna a mediálna komisia

Športová komisia

 

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 10.09.2018 08:29
Upravil: Marta Petrušová, 22.05.2020 11:49
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS