Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Miestne zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Plán kontroly, správy a stanoviská hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna 

2019
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky2019-2021
Ročná správa o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice-Krásna na I. polrok 2019

2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice-Krásna na II. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na II. polrok 2018
Správa o výsledku finančnje kontroly č. 6/2018
Správa o výsledku finančnje kontroly č. 5/2018
Správa o výsledku finančnje kontroly č. 4/2018
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu MČ Košice- Krásna za rok 2017
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 1/2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice- Krásna na I. polrok 2018
Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k Žiadosti MČ Košice- Krásna
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatému uzneseniu č. 437 MČ Košice – Krásna
Stanovisko hlavného kontrolóra k Žiadosti starostu MČ Košice- Krásna
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice- Krásna za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatému uzneseniu č. 418 MČ Košice- Krásna
Stanovisko hlavného kontrolóra k pozmeňujúcemu návrhu rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018-2020
Správa miestnej kontrolórky MČ Košice – Krásna o kontrole vybavovania podnetov a sťažností za obdobie 1.11.2016 do 31.10.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna na 1. polrok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018-2020

2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice-Krásna na roky 2018-2020 - poslanecký návrh
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2018-2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 2. úpravy rozpočtu MČ Košice- Krásna na rok 2017
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017
Stanovisko hlavného kotrolóra k návrhu 1. úpravy rozpočtu MČ Košice- Krásna na rok 2017
Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu MČ Košice- Krásna za rok 2016
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 2/2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2017-2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu MČ Košice- Krásna na roky 2017-2019
Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2017
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice- Krásna na I. polrok 2017
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice- Krásna za rok 2016
Správa miestnej kontrolórky MČ Košice- Krásna o kotrole vybavovania podnetov a sťažností za obdobie od 1.11.2015 do 31.10.2016

2016
Správa o výsledku finančnej kontroly č. 3/2016

Návrh správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2016
Zápisnica o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2015
Stanovisko starostu Mestskej časti Košice- Krásna k Správám o výsledku finančnej kontroly hlavnej kontrolórky za roky 2015 -2016

 

 

 

Vytvoril: admin, 18.06.2018 17:52
Upravil: Marta Petrušová, 18.06.2019 15:24
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS