Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Transparentná Krásna

Transparentná Krásna je priestorom pre občanov ako i širokú verejnosť. Umožňuje nahliadať a kontrolovať faktúry, zmluvy či objednávky. Informuje o voľných pracovných miestach, strategických dokumentoch mesta, jeho legislatíve, i o projektoch a kampaniach. Uľahčuje kontakt a spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom.

 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Mestskej časti Košice-Krásna
Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2021 12:43
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2021 12:46
Opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 16.12.2020 do 8.1.2021
Vytvoril: Marta Petrušová, 16.12.2020 13:29
Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky- stavba IBV Prašná- SO 01 komunikácia
Vytvoril: Marta Petrušová, 02.12.2020 16:51
Upravil: Marta Petrušová, 04.12.2020 11:19
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku-Nákup ponorných kalových čerpadiel a náhradných dielov
Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2020 11:27
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2020 11:32
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:42
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:43
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN vedení do 31.12.2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:35
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:37
Rozhodnutie ministra č. 152/2020 pre stavebníka NDS, a.s.
Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 09:54
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- tlačová správa
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.09.2020 16:45
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:16
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 10.06.2020 16:53
Upravil: Marta Petrušová, 10.06.2020 17:00
1-10 z 22
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS