Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Transparentná Krásna

Transparentná Krásna je priestorom pre občanov ako i širokú verejnosť. Umožňuje nahliadať a kontrolovať faktúry, zmluvy či objednávky. Informuje o voľných pracovných miestach, strategických dokumentoch mesta, jeho legislatíve, i o projektoch a kampaniach. Uľahčuje kontakt a spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom.

 

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku-Nákup ponorných kalových čerpadiel a náhradných dielov
Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2020 11:27
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2020 11:32
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:42
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:43
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN vedení do 31.12.2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:35
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:37
Pozvánka na XI. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Krásna

Pozývame Vás na XI. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna, ktoré sa uskutoční dňa 19.októbra 2020 (pondelok) o 16.30 hodine v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18 s týmto programom:

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 10:19
Rozhodnutie ministra č. 152/2020 pre stavebníka NDS, a.s.
Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 09:54
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- tlačová správa
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.09.2020 16:45
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemkov- vyhlásená 22.09.2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 22.09.2020 15:39
Upravil: Marta Petrušová, 22.09.2020 15:40
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemkov- vyhlásená 17.09.2020- Zrušená
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.09.2020 13:36
Upravil: Marta Petrušová, 22.09.2020 15:40
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest v Krásnej : VO-komunikácie
Vytvoril: Marta Petrušová, 02.09.2020 10:37
Upravil: Marta Petrušová, 02.09.2020 12:27
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:16
1-10 z 28
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS