Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 30.10.2019

Mestská časť Košice- Krásna vyhlásila dňa 30.10.2019 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác v rámci predmetu zákazky: "Zateplenie Základnej školy, Rehoľná 2, Košice – Krásna, SO 03 – Pavilón 3“. O predloženie cenovej ponuky žiadame v zmysle podmienok uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky a v súťažných podkladoch .

https://drive.google.com/file/d/1zUZI0PzeC5tS56O73JzyrqKIS1HYlDFS/view?usp=sharing

Lehota na predkladanie ponúk je  05.11.2019 vrátane ( rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu) na adresu MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov, tel. 0948 222 660. Prílohy  : Výzva na predloženie cenovej ponuky, Vysvetlenie dopytu

Vytvoril: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Upravil: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS