Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Mestskej časti Košice-Krásna
Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2021 12:43
Upravil: Marta Petrušová, 21.01.2021 12:46
Opatrenia platné pre všetky Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 16.12.2020 do 8.1.2021
Vytvoril: Marta Petrušová, 16.12.2020 13:29
Žiadosť o vyvesenie verejnej vyhlášky- stavba IBV Prašná- SO 01 komunikácia
Vytvoril: Marta Petrušová, 02.12.2020 16:51
Upravil: Marta Petrušová, 04.12.2020 11:19
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku-Nákup ponorných kalových čerpadiel a náhradných dielov
Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2020 11:27
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2020 11:32
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:42
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:43
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme VN/VVN vedení do 31.12.2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:35
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2020 11:37
Rozhodnutie ministra č. 152/2020 pre stavebníka NDS, a.s.
Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 09:54
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- tlačová správa
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.09.2020 16:45
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:16
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 10.06.2020 16:53
Upravil: Marta Petrušová, 10.06.2020 17:00
1-10 z 22
Život v Krásnej
Bilancia testovania v MČ Košice- Krásna z 21.1.2021
Dňa 21. januára bol celkový počet testovaných 399, z toho pozitívnych 1.
Vytvoril: Marta Petrušová, 22.01.2021 10:41
Testovanie od 23. do 24.1.2021 – doplňujúce informácie

Upozorňujeme, že počas víkendového testovania bude na odberných miestach v kaštieli a v telocvični ZŠ v čase od 12.00 do 12.45 hod. obedná prestávka, posledné testovanie pred prestávkou bude o 11.45 hod.

Vytvoril: Marta Petrušová, 22.01.2021 10:26
Zaregistrujte sa na testovanie ONLINE

MČ Košice-Krásna pre Vás pripravila jedno odberné miesto - Kultúrny dom, Opátska 18 ( reštaurácia Rubín), kde sa môžete zaregistrovať ONLINE. Urýchlite tým proces vybavenia na mieste a výsledok testu dostanete SMS-kou. Čo znamená, že po výtere odchádzate a nečakáte na odberovom mieste. Požiadať však viete aj o vytlačené potvrdenie, ktoré Vám bude vystavené.
Aktuálne stále čakáme na stanovisko, či výsledok v SMS bude akceptovaný ako doklad. ONLINE registrácia je možná prostredníctvom stránky korona.kosice.sk  Na testovanie viete prísť samozrejme aj bez online registrácie. Nie je to podmienkou k tomu, aby vás otestovali. Viac info nájdete v krátkom videu
ONLINE REGISTRÁCIA:

  • Neznamená, že sa objednávate na konkrétny čas.
  • Neznamená, že máte prednosť v rade, alebo možnosť ísť dopredu.
  • Ak máte záujem o vytlačenie potvrdenia, požiadajte o to už pri prvom administrátorovi.
  • Ak ste zaregistrovaný ONLINE, pripravte si Občiansky preukaz pre overenie správnosti údajov.
  • Je dôležité správne vyplniť telefónne číslo.

Informácie k elktronickej registrácii

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.01.2021 11:55
Upravil: Marta Petrušová, 22.01.2021 12:26
Testovanie na ochorenie COVID-19 v dňoch 21-24.1.2021

Na základe rozhodnutia vlády nás čaká ďalšie testovanie na ochorenie COVID -19.
V Mestskej časti Košice-Krásna sa budete môcť otestovať v nasledovných termínoch :
21.1.2021        2 odberné miesta     kultúrny dom, Opátska 18     od 16.00. do 20.00 hod.
22.1.2021      2 odberné miesta     kultúrny dom, Opátska 18     od 16.00. do 20.00 hod.
23.1.2021      od 9.00 do 16.00 hod.
                    2 odberné miesta     kultúrny dom, Opátska 18     
                    1 odberné miesto     Kaštieľ Krásna, Nám sv. Cyrila a Metoda 2,  obedná prestávka od 12.00 do 12.45 hod., posledné testovanie pred prestávkou bude o 11.45 hod. 
                    1 odberné miesto     telocvičňa ZŠ s MŠ- vchod z Ukrajinskej ulice, obedná prestávka od 12.00 do 12.45 hod., posledné testovanie pred prestávkou bude o 11.45 hod.
24.1.2021      od 9.00 do 16.00 hod.
                    2 odberné miesta     kultúrny dom, Opátska 18    
                    1 odberné miesto     Kaštieľ Krásna, Nám sv. Cyrila a Metoda 2, od 9.00 do 17.00 hod., obedná prestávka od 12.00 do 12.45 hod., posledné testovanie pred prestávkou bude o 11.45 hod.    
                    1 odberné miesto     telocvičňa ZŠ s MŠ- vchod z Ukrajinskej ulice, od 9.00 do 17.00 hod., obedná prestávka od 12.00 do 12.45 hod., posledné testovanie pred prestávkou bude o 11.45 hod.   

Negatívnym testom sa bude potrebné preukázať od 27.januára na ceste do práce či do prírody. Nesmie byť starší ako z 18.januára.

Od utorka (19.01.2021) do nedele (24.01.2021) sa viete otestovať v čase od 09:00 do 17:00 hod. na 5 odberných miestach v rámci Košíc:
- Magistrát mesta Košice – Trieda SNP 48/A
- Kasárne Kulturpark - Kukučínova ulica
- Amfiteáter MČ Sever – Festivalové námestie
- Zariadenie pre Seniorov Relax – MČ JUH / Milosrdenstva
- Výmenník Važecká – MČ Nad Jazerom

Okrem tohto, sú v meste Košice zriadené Mobilné odberové miesta (MOM), kde sa viete objednať bezplatne. Ich zoznam nájdete na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  https://www.ruvzke.sk/sk/mom alebo https://www.health.gov.sk/?ag-mom
Zoznam odberových miest v Košiciach bude zverejnený :   https://korona.kosice.sk  a postupne aj v miestnych médiách.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.01.2021 15:31
Upravil: Marta Petrušová, 22.01.2021 10:19
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v MČ Košice-Krásna

Mestskej časti Košice-Krásna bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v mestskej časti Košice - Krásna“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej generácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. 
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 60 454,37 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Základné informácie k projektu

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.01.2021 14:59
Upravil: Marta Petrušová, 19.01.2021 15:01
Sčítanie obyvateľov 2021

V dňoch od 15. februára do 31. marca 2021 sa uskutoční sčítanie obyvateľov  podľa zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Základné informácie k sčítaniu
Ako sa sčítať?

Vytvoril: Marta Petrušová, 15.01.2021 10:51
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ) č. 692/2011 zo 6.11.2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu, ktorého cieľom je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti v našej MČ navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.
Podrobnejšie informácie získate na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk, alebo telefonicky na č. 055/6410239. 

Vytvoril: Marta Petrušová, 08.01.2021 17:47
Odpočet stavu vodomerov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že v termíne od 7.1.2021  do 8.1.2021 a od 11.1.2021 do 14.1.2021   budú zamestnanci spoločnosti vykonávať periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného. Na základe uvedeného žiadame obyvateľov, aby v uvedených dňoch v čase od 07:30 do 15:00 sprístupnili vodomery k odpočtu. V prípade, že  k vodomeru nebude zabezpečený prístup v stanovenom čase, stav vodomera je možné nahlásiť telefonicky na linke Call centra – 055/7952 777 alebo e-mailom na adrese: odpocty.ke@vodarne.eu

Náhradný  termín vykonania  odpočtu si môžete dohodnúť emailom: odpocty.ke@vodarne.eu

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2021 13:31
Upravil: Marta Petrušová, 07.01.2021 15:38
Zber vianočných stromčekov 2021

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT a.s. zabezpečila pre obyvateľov zber vianočných stromčekov. Stromčeky by mali byť očistené a umiestnené na zbernom mieste- armádny brod na ul. Pri Hornáde. Táto služba bude zabezpečená  od 11.januára do 28. februára  2021.

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.01.2021 11:25
Uzavretie Miestneho úradu

Z dôvodu kritickej pandemickej situácie v meste Košice a na celom Slovensku bude od 4.1.2021 až do odvolania budova Miestneho úradu MČ Košice - Krásna  úplne uzavretá pre verejnosť. Komunikácia s úradom bude vedená výhradne elektronickou formou. V prípade poruchy kanalizácie, ak sa jedná o kanalizačnú prípojku v správe MČ Košice – Krásna kontaktujte p. Cúra na tel.č. 0950 359 482.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 04.01.2021 11:01
1-10 z 77


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

Január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS