Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018
Vytvoril: Marta Petrušová, 27.05.2019 14:35
Upravil: Marta Petrušová, 27.05.2019 17:20
Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018

Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.05.2019 14:32
Upravil: Marta Petrušová, 30.05.2019 10:26
Verejná vyhláška- Rozhodnutie o nenariadení jednoduchých pozemkových úprav Krásna v časti katastrálneho územia Krásna
Vytvoril: Marta Petrušová, 27.05.2019 13:49
Verejná vyhláška- stavba - Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor, výstavba chodníka
Vytvoril: Marta Petrušová, 27.05.2019 13:44
SPP- Oznámenie bezprostrednej hrozby havárie plynárenských zariadení
Vytvoril: Marta Petrušová, 14.05.2019 14:32
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania
Vytvoril: Marta Petrušová, 09.04.2019 07:37
Upravil: Marta Petrušová, 15.04.2019 12:16
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Vytvoril: Marta Petrušová, 29.03.2019 11:48
Upravil: Marta Petrušová, 29.03.2019 11:48
Rozhodnutie o zastavení územného konania verejnou vyhláškou- Obytný súbor Golian-I. etapa
Vytvoril: Marta Petrušová, 20.03.2019 11:00
Upravil: Marta Petrušová, 20.03.2019 11:02
Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na I. polrok 2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.03.2019 17:00
Upravil: Marta Petrušová, 02.04.2019 08:30
Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s.
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.02.2019 14:06
Upravil: Marta Petrušová, 01.03.2019 11:21
1-10 z 26
Život v Krásnej
Európske zisťovanie o zdraví

Slovenská republika za prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v Mestskej časti Košice-Krásna bude prebiehať v období od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Viac informácií získate TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.06.2019 09:48
Upravil: Marta Petrušová, 17.06.2019 09:51
Deň Krásnej 2019 - Pozvánka

Mestská časť Košice-Krásna Vás srdečne pozýva na tradičné podujatie „Deň Krásnej“, ktoré sa bude konať v piatok 5. júla 2019. Slávnostný deň sa začne odpustovou sv. omšou o 10.30 hod. v našom farskom kostole.  Podujatie bude pokračovať popoludní v areáli školského ihriska bohatým programom, v ktorom vystúpi miestna hudobná skupina Echo Band, DFS Krasňanka, hlavným hudobným hosťom bude  kapela Traky. Nebudú chýbať  ani sprievodné atrakcie pre deti  - nafukovacie hrady,  šmýkalky,  obľúbené maľovanie na tvár a tvorivé dielne.  Malí aj veľkí sa budú môcť  zabaviť v lunaparku Kelemen za poplatok 1,50-2,- €.  Neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia je tombola,  pestrá ponuka pochutín a nápojov a tanečná zábava, na ktorej Vám do tanca zahrá skupina Samson.

Tešíme sa na spoločné stretnutie Usmiaty                 

Vytvoril: Marta Petrušová, 07.06.2019 08:53
Upravil: Marta Petrušová, 11.06.2019 09:11
Výstava

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina Vás srdečne pozýva na výstavu "Patrón školy sv. Marek Križin", ktorá sa bude konať v kaštieli 11. júna o 16.00 hod. Súčasťou programu bude aj prezentácia činnosti elokovaného pracoviska ZUŠ pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov a konzultácie rodičov jednotlivých tried.

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.06.2019 12:51
Upravil: Marta Petrušová, 06.06.2019 12:59
Futbalový turnaj o pohár starostu Krásnej a Františka Klika st. in memoriam 2019

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s kultúrnou komisiou pozývajú fanúšikov futbalu na 14. ročník futbalového turnaja o pohár starostu Krásnej a Františka Klika st. in memoriam 2019 , ktorý sa uskutoční v sobotu 29. júna 2019 od  08.00 hod. na futbalovom štadióne, Golianova 27 na umelej tráve.  Tímy, ktoré majú záujem sa prihlásiť, môžu tak urobiť telefonicky alebo mailom +421905446662,peterkubicka84@gmail.com, +421915870638,frantisekklik@gmail.com Maximálny počet hráčov v mužstve je 10 (z toho aspoň 1 hráč s trvalým bydliskom v Krásnej). Hrať sa bude  systémom 4 hráči + 1 brankár. Rozlosovanie skupín  sa bude konať 23.06.2019 v Bistre Včielka, kde  je potrebné uhradiť  štartovné vo výške 25 €. Súťažiť sa bude o zaujímavé ceny. Odmenené budú štyri najlepšie družstvá, a to 1.-3. miesto poukážkami na nákup v hodnote 140 €, 100 € a 60 €, pohármi a vecnými cenami , 4. miesto vecnými cenami . 

Pravidlá turnaja si môžete prečítať TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.06.2019 11:42
Upravil: Marta Petrušová, 06.06.2019 15:11
2. ročník behu Desiatka v Krásnej

Mestská časť Košice-Krásna organizuje 2. ročník behu Desiatka v Krásnej, ktorý sa uskutoční dňa  16.júna 2019 ( nedeľa ).
Okrem hlavného behu na 10 km pre všetky mužské a ženské kategórie sme pre našich najmenších bežcov pripravili aj behy na 50, 200 a 400 metrov.
Štart aj cieľ hlavného behu je situovaný do priestorov pred budovu miestneho úradu. Trať vedie po mestskej časti prevažne po asfaltovej ceste a chodníkoch, detské behy budú prebiehať pred miestnym úradom ( v danom úseku bude vylúčená doprava po miestnych komunikáciách ).
Prihlásiť sa na pretek je potrebnéhttps://docs.google.com/forms/d/19PGtaT3njgsUQJB871U3V4b2-E8bj8NrXK3N5iXOSjI/viewform?fbclid=IwAR2_lUpnZOkpwPfV5J3Blx1trddQ-OGYmUWYekKJceKvrt5-FnBcPQTtR1Q&edit_requested=true (10 eur ) , alebo za zvýšené štartovné pri prezentácii ( 15 EUR ).Deti sa prihlasujú na mieste.
Deti , muži nad 70 rokov a ženy nad 60 rokov  štartovné neplatia .Účastníci hlavného preteku obdržia pri prezentácii štartový balíček. Každý pretekár, malý či veľký, obdrží aj medailu po dobehnutí do cieľa.
Viac informácií získate TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.06.2019 10:32
Upravil: Marta Petrušová, 06.06.2019 11:23
Pozvánka na zasadnutie MZ-11. júna 2019

Pozývame Vás na IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v utorok   11. júna 2019 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18. Program rokovania si môžete pozrieť tu - I. II.

Vytvoril: Marta Petrušová, 31.05.2019 06:59
Upravil: Marta Petrušová, 31.05.2019 12:11
Deň detí 2019

Pozývame všetky deti z Krásnej na oslavu ich sviatku, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. júna 2019 so začiatkom o 14.00 hod. v areáli školského ihriska.  Od 14.00 do 18.00 sa môžete  tešiť na rôzne atrakcie- ukážku hasičského zboru, jazdu na koníkoch, nafukovacie hrady, maľovanie na tvár a iné zaujímavosti.  Účasť v športových súťažiach, ktoré sa začnú o 15.00 hod. bude ocenená sladkými odmenami. 
Tešíme sa na VásUsmiaty

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.05.2019 14:54
Upravil: Marta Petrušová, 29.05.2019 08:03
Sociálne poradenstvo SČK

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Košice - mesto v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Krásna ponúka obyvateľom bezplatné poskytovanie sociálnej služby Špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a ich rodinných príslušníkov. Sociálne poradenstvo je  poskytované pravidelne na  Miestnom úrade, Opátska 18 v označenej miestnosti-  zasadačka č. 2 každú v stredu v čase od 12.00 do 15.00 hod. Telefonicky si môžete dohodnúť termín, ktorý Vám najviac vyhovuje. Osobná konzultácia sa môže uskutočniť aj v domácom prostredí prijímateľa. Viac informácií  získate z informačného letáku na Miestnom úrade  alebo telefonicky priamo od sociálnej poradkyne na  č. 0948 421130, e-mail: poradna2.ke@redcross.sk.

Vytvoril: Marta Petrušová, 22.05.2019 13:58
Upravil: Marta Petrušová, 22.05.2019 14:20
Denný letný tábor 2019

Mestská časť Košice-Krásna aj tohto roku pripravila denný letný tábor pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Naši mladí spoluobčania si môžu užiť dni plné zábavy, hier, dobrodružstiev a poznávania v termíne od 22. júla do 9. augusta 2019. Všetky dôležité informácie, podmienky prijatia dieťaťa a program tábora si môžete pozrieť TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 16.05.2019 14:39
Upravil: Marta Petrušová, 16.05.2019 14:45
Oznam- odvoz komunálneho odpadu

 

Oznamujeme obyvateľom, že v spoločnosti KOSIT, a.s. došlo k zmene organizácie odvozu komunálneho odpadu v Mestskej časti Košice-Krásna. Preto prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby na komunálny odpad vykladali pred bránu už od 6.00 hod.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.05.2019 10:19
1-10 z 32


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

Jún 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
17.06.2019 Spoločenská akcia Výstava "Patrón školy sv. Marek Križin"
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Je podľa vás nová web stránka MČ Košice - Krásna lepšia ako predchádzajúca?
  • Áno (38)
  • Nie (94)
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS