Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2020-2022

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 03.12.2019 16:05
Upravil: Marta Petrušová, 04.12.2019 15:36
Verejné obstarávanie-vyhlásenie zákazky 12.11.2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 12.11.2019 12:06
Upravil: Marta Petrušová, 12.11.2019 12:08
Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 30.10.2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Upravil: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov
Vytvoril: Marta Petrušová, 24.10.2019 15:02
Upravil: Marta Petrušová, 24.10.2019 15:06
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme na adresu miestneho úradu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@kosicekrasna.sk  tak, aby žiadosť bola doručená na adresu miestneho úradu, resp. na e-mailovú adresu najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb ( t.j. najneskôr 10.01.2020). Žiadosť o voľbu poštou (http://www.minv.sk/?nr20-posta2musí obsahovať:  
- meno a priezvisko
- rodné číslo
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike
- adresu miestneho pobytu v cudzine

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácia pre voliča
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  je potrebné doručiť  osobne alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk do 08.01.2020

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.10.2019 10:17
Upravil: Marta Petrušová, 03.12.2019 10:30
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemku p.č. 7025
Vytvoril: Marta Petrušová, 04.10.2019 11:05
Upravil: Marta Petrušová, 28.10.2019 09:40
Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 11.09.2019 11:52
Upravil: Marta Petrušová, 03.12.2019 15:21
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.08.2019 12:22
Upravil: Marta Petrušová, 06.08.2019 12:22
Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice
Vytvoril: Marta Petrušová, 19.07.2019 09:43
Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018

Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.06.2019 15:05
Upravil: Ľubomír Jesenský, 16.07.2019 13:14
1-10 z 23
Život v Krásnej
Projekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej

ZŠ s MŠ na Rehoľnej ulici v Krásnej sa zapojila do projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina", ktorého cieľom je zvýšiť  kvalitu vzdelávania so zameraním na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom vhodne zvolených aktivít v podobe extra hodín.

Vytvoril: Marta Petrušová, 02.12.2019 09:32
Upravil: Marta Petrušová, 02.12.2019 09:33
Oznam - čistenie krajníc

Mestská časť Košice-Krásna oznamuje, že v týchto dňoch bude v čase od 9.00 do 14.00 hod. prebiehať čistenie krajníc komunikácie na Ukrajinskej ulici s použitím ťažkej techniky. Preto sa obraciame na účastníkov cestnej premávky s prosbou a trpezlivosť a zhovievavosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 17:06
Upravil: Marta Petrušová, 27.11.2019 17:07
Stretnutie s Mikulášom

Mestská časť Košice-Krásna pozýva rodičov a  deti  na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať 6. decembra 2019 v našom farskom kostole v Krásnej. Podujatie sa začne o 18.00 hod. svätou omšou, po ktorej k nám zavíta Mikuláš. Tešíme sa na VásUsmiaty

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 16:06
Upravil: Marta Petrušová, 28.11.2019 11:24
Orez stromov

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci so Správou mestskej zelene vykonala dňa 22. novembra 2019 orez suchých a chorobou napadnutých konárov stromov v areáli detského ihriska na Rehoľnej ulici. Drevná hmota bola hneď zoštiepkovaná a štiepka následne použitá pri výsadbe tují na Ukrajinskej ulici. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 09:32
Burza lega

Pozývame Vás na burzu používaného lega ( predaj / kúpa / výmena), ktorá sa bude konať  v Pereš Parku na Revúckej ulici č. 14 v MČ Košice-Pereš 29.11.2019 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 30.11.2019 v čase od 10.00 do 17.00 hod.  Súčasťou burzy bude aj súťaž v skladaní lega. Viac informácií TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 27.11.2019 09:04
Zber elektroodpadu

Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM ponúka obyvateľom bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvatelia Košíc môžu pohodlne online objednať prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk   Elektroodpad bude odvezený priamo z adresy bydliska, ktorú občania nahlásia v online objednávke. Prvý zber touto formou sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019, pričom objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do 5. decembra 2019.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.11.2019 09:53
Upravil: Marta Petrušová, 20.11.2019 09:57
Výstavba chodníka a rekonštrukcia komunikácie na Vyšnom Dvore

Dňa 6. novembra 2019 pristúpila Mestská časť Košice-Krásna k realizácii stavby "Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor- výstavba chodníka". Stavebné práce realizuje spoločnosť STAVOSERVIS Trebišov s.r.o., prebiehajú v súlade s plánovaným harmonogramom. Toho času je chodník vybetónovaný a pripravený na asfaltovanie. 

I., II. , III., IV.

Vytvoril: Marta Petrušová, 20.11.2019 09:14
Upravil: Marta Petrušová, 20.11.2019 15:42
Projekt "Sadíme strom života" III

Keďže nám počasie mimoriadne praje, aj v týchto dňoch  pokračujeme vo výsadbe stromčekov, aby sme splnili cieľ  projektu "Sadíme strom života". Výsadba sa realizuje pozdĺž oplotenia školského ihriska, kde sa vysadilo 240 ks tují.

I.II.III.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 14:44
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:28
Údržba lokality IBV Krásna pri jazere

Dňa 29. októbra 2019 sa konalo pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Hope Development s.r.o., predmetom ktorého bolo aj mulčovanie a údržba voľných priestranstiev v lokalite IBV Krásna pri jazere. Zo strany spoločnosti bol daný prísľub zabezpečenia údržby v uvedenej lokalite v termíne do 20. novembra 2019. Sme radi, že termín bol zo strany spoločnosti Hope Development s.r.o. dodržaný. I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:22
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:34
Zateplenie ZŠ s MŠ v Krásnej

Mestská časť Košice-Krásna ako vlastník budovy pristúpila k pokračovaniu realizácie zateplenia ZŠ s MŠ -SO 03- Pavilón 3. Stavebný projekt  realizuje na základe výberového konania spoločnosť MAJO-STAV Košice s.r.o. Veríme, že tieto práce prispejú k vytvoreniu príjemného prostredia  pre žiakov, rodičov a učiteľov.  I., II., III., IV. 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:08
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:20
1-10 z 42


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

December 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS