Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Verejné obstarávanie-vyhlásenie zákazky 12.11.2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 12.11.2019 12:06
Upravil: Marta Petrušová, 12.11.2019 12:08
Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 30.10.2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Upravil: Marta Petrušová, 30.10.2019 16:29
Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov
Vytvoril: Marta Petrušová, 24.10.2019 15:02
Upravil: Marta Petrušová, 24.10.2019 15:06
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme na adresu miestneho úradu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@kosicekrasna.sk  tak, aby žiadosť bola doručená na adresu miestneho úradu, resp. na e-mailovú adresu najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb ( t.j. najneskôr 10.01.2020). Žiadosť o voľbu poštou (http://www.minv.sk/?nr20-posta2musí obsahovať:  
- meno a priezvisko
- rodné číslo
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike
- adresu miestneho pobytu v cudzine

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácia pre voliča

Vytvoril: Marta Petrušová, 21.10.2019 10:17
Upravil: Marta Petrušová, 06.11.2019 16:19
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemku p.č. 7025
Vytvoril: Marta Petrušová, 04.10.2019 11:05
Upravil: Marta Petrušová, 28.10.2019 09:40
Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019
Vytvoril: Marta Petrušová, 11.09.2019 11:52
Upravil: Marta Petrušová, 11.09.2019 11:52
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II
Vytvoril: Marta Petrušová, 06.08.2019 12:22
Upravil: Marta Petrušová, 06.08.2019 12:22
Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice
Vytvoril: Marta Petrušová, 19.07.2019 09:43
Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018

Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.06.2019 15:05
Upravil: Ľubomír Jesenský, 16.07.2019 13:14
Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s.
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.02.2019 14:06
Upravil: Marta Petrušová, 01.03.2019 11:21
1-10 z 22
Život v Krásnej
Projekt "Sadíme strom života" III

Keďže nám počasie mimoriadne praje, aj v týchto dňoch  pokračujeme vo výsadbe stromčekov, aby sme splnili cieľ  projektu "Sadíme strom života". Výsadba sa realizuje pozdĺž oplotenia školského ihriska, kde sa vysadilo 240 ks tují.

I.II.III.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 14:44
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:28
Údržba lokality IBV Krásna pri jazere

Dňa 29. októbra 2019 sa konalo pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Hope Development s.r.o., predmetom ktorého bolo aj mulčovanie a údržba voľných priestranstiev v lokalite IBV Krásna pri jazere. Zo strany spoločnosti bol daný prísľub zabezpečenia údržby v uvedenej lokalite v termíne do 20. novembra 2019. Sme radi, že termín bol zo strany spoločnosti Hope Development s.r.o. dodržaný. I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:22
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:34
Zateplenie ZŠ s MŠ v Krásnej

Mestská časť Košice-Krásna ako vlastník budovy pristúpila k pokračovaniu realizácie zateplenia ZŠ s MŠ -SO 03- Pavilón 3. Stavebný projekt  realizuje na základe výberového konania spoločnosť MAJO-STAV Košice s.r.o. Veríme, že tieto práce prispejú k vytvoreniu príjemného prostredia  pre žiakov, rodičov a učiteľov.  I., II., III., IV. 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:08
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:20
Prerušenie distribúcie elektriny 21.11.2019

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 21. novembra  2019 v čase od 7.30 do 15.00 hod. je naplánované  prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici 1. mája od č.d. 1 po č.d. 67 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 50 párne.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.11.2019 08:33
Upravil: Marta Petrušová, 18.11.2019 13:36
Zmena organizácie dopravy-svetelná križovatka

Z dôvodu sťaženej dopravnej situácie v Krásnej  pristúpila Mestská časť  Košice-Krásna po konzultácii s Krajským dopravným inšpektorátom k zmene organizácie dopravy  na svetelnej križovatke ( Ukrajinská-Lackova-Mozartova), kde budú v pondelok 18. novembra 2019 v čase od 6.00 do 8.00 hod. vypnuté semafory. Dopravnú situáciu budú monitorovať a analyzovať príslušníci polície. Po jej vyhodnotení sa pristúpi k ďalším riešeniam.

Vytvoril: Marta Petrušová, 15.11.2019 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 15.11.2019 11:38
Ekocharita

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska umiestnila v Krásnej na uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie.  Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU

I., II., III., IV.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.11.2019 10:56
Upravil: Marta Petrušová, 15.11.2019 11:12
Projekt "Sadíme strom života" II

Mestská časť Košice-Krásna dnes zahájila 2. fázu výsadby stromčekov v rámci projektu "Sadíme strom života". Podarilo sa nám vysadiť 200 ks tují na Ukrajinskej ulici pozdĺž školskej záhrady. Cieľom radovej výsadby je prirodzenou bariérou izolovať areál školy od frekventovanej Ukrajinskej ulice, znížiť hlučnosť a prašnosť.

I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.11.2019 08:13
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 14:29
Stanovisko mestskej časti k zmene organizácie dopravy v lokalite Vyšný Dvor

Mestská časť Košice-Krásna pristúpila k výstavbe chodníka a rekonštrukcii komunikácie v lokalite Vyšný Dvor s cieľom zvýšenia bezpečnosti a komfortu obyvateľov MČ. Všetci vieme aké rizikové je pre peších prechádzať týmto úsekom. Na základe týchto skutočností MČ zahájila výstavbu chodníka a rekonštrukcie komunikácie na uvedenom úseku. Proces výstavby musí prebehnúť pri celkovom uzavretí komunikácie  v zmysle platného stavebného povolenia.  Projektová dokumentácia rieši aj uzáveru, dočasné dopravné značenie a trvalé dopravné značenie, k čomu  Krajský dopravný inšpektorát a cestný správny orgán  mesta Košice  vydali súhlasné stanoviská. Vzhľadom na tieto  stanoviská nie je možné využívať iné dopravne obmedzujúce opatrenia.
Preto Vás touto cestou chce MČ požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť v čase výstavby.
Veríme, že ukončenie výstavby  vzhľadom na poveternostné podmienky  bude možné skrátiť na čo najkratší možný čas.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 12.11.2019 15:38
Upravil: Marta Petrušová, 12.11.2019 15:38
Vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta Košice

Pozývame obyvateľov Mestskej časti Košice-Krásna na oslavy vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku mesta Košice. Svätá Alžbeta Uhorská je oficiálne patrónkou mesta Košice na základe  schváleného návrhu mestského zastupiteľstva z apríla tohto roka a odsúhlasení košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. K tejto žiadosti sa v uplynulých dňoch kladne vyjadrili aj z Vatikánu. Slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutoční v nedeľu 17. novembra v Dóme svätej Alžbety.  Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť  TU- I., II.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.11.2019 16:38
Upravil: Marta Petrušová, 11.11.2019 16:39
Oznam-zmena organizácie dopravy v lokalite Vyšný Dvor

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu výstavby chodníka a rekonštrukcie komunikácie v lokalite Vyšný Dvor dôjde v termíne od 8. novembra 2019 k uzatvoreniu komunikácie na uvedenej ulici(cesta bude uzavretá medzi ulicami Adamova a Minská-TU). Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.november 2019. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Zmena trasy liniek MHD a autobusov spoločnosti Eurobus  budú vyznačené na zastávkach autobusov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2019 16:50
Upravil: Marta Petrušová, 08.11.2019 08:09
1-10 z 50


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

November 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS