Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna
Pozvánka na XI. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Krásna

Pozývame Vás na XI. neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna, ktoré sa uskutoční dňa 19.októbra 2020 (pondelok) o 16.30 hodine v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18 s týmto programom:

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 10:19
Rozhodnutie ministra č. 152/2020 pre stavebníka NDS, a.s.
Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 09:54
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- tlačová správa
Vytvoril: Marta Petrušová, 28.09.2020 16:45
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemkov- vyhlásená 22.09.2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 22.09.2020 15:39
Upravil: Marta Petrušová, 22.09.2020 15:40
Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemkov- vyhlásená 17.09.2020- Zrušená
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.09.2020 13:36
Upravil: Marta Petrušová, 22.09.2020 15:40
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest v Krásnej : VO-komunikácie
Vytvoril: Marta Petrušová, 02.09.2020 10:37
Upravil: Marta Petrušová, 02.09.2020 12:27
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 17.08.2020 10:16
Výberové konanie na pracovné miesto : Údržbár
Vytvoril: Marta Petrušová, 29.07.2020 10:16
Upravil: Marta Petrušová, 29.07.2020 10:18
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
Vytvoril: Marta Petrušová, 10.06.2020 16:53
Upravil: Marta Petrušová, 10.06.2020 17:00
Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2019

Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2019 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 02.06.2020 14:51
Upravil: Marta Petrušová, 02.06.2020 15:12
1-10 z 25
Život v Krásnej
Hľadáme dobrovoľníkov na celoštátne testovanie COVID-19

V súvislosti s vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré sa uskutoční v termínoch od 30.10.2020 – 01.11.2020 a opakované testovanie v dňoch od 06.11.2020 – 08.11.2020 hľadáme DOBROVOĽNÍKOV na zabezpečenie administratívnych úkonov počas testovania.

V prípade ochoty pomôcť, sa môžete prihlásiť telefonicky na čísle 0910 557 555, alebo emailom na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk do pondelka 26.10.2020 do 13.00 hod. Pri prihlásení budeme potrebovať Vaše celé meno, adresu a telefonický kontakt.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 23.10.2020 11:27
Opatrenia na boj s koronavírusom platné od 24.10.2020

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 23.10.2020 09:49
Upravil: Ing. Lucia Lacková, 23.10.2020 09:51
Žiadosť o súčinnosť v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných na Slovensku a informovanosť chovateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Vás v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov žiada o súčinnosť v súvislosti s nepriaznivým vývojom šírenia Afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky. Viac informácií TU.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 16.10.2020 08:37
POZOR - uzavretie miestnych komunikácií v Mestskej časti Košice – Krásna!

Mestská časť Košice – Krásna oznamuje občanom, že v piatok, dňa 16.10.2020 budú uzatvorené miestne komunikácie na:

1. Smutnej ulici v Košiciach Krásnej, v čase od 8:30 do 12:30. Dôvodom uzávierky budú realizované udržiavacie práce,  oprava výtlkov a ich následné asfaltovanie na uvedenej komunikácii. Obyvatelia Smutnej ulice budú mať umožnený prístup k svojim nehnuteľnostiam cez otvorenú rampu od lokality IBV Na Hore.

2. Ukrajinskej ulici č. 43 až 48 v úseku vedľa stavebnín Kočiš Krásna, ktorá slúži ako prístupová komunikácia k ich nehnuteľnostiam. Uzávierka bude trvať v čase od 11:00 do 15:00. Dôvodom uzávierky bude realizácia rekonštrukčných prác, pozostávajúcich z opravy výtlkov.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 15.10.2020 14:14
Uzavretie lávky nad Hornádom

Z dôvodu tretieho stupňa povodňovej aktivity je prechod cez lávku nad Hornádom UZAVRETÝ!

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 14.10.2020 14:12
COVID - 19 najnovšie opatrenia platné od 15.10.2020

Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.

Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov.

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou.

Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.

Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 14.10.2020 11:39
Uzavretie ulice Pri Hornáde

Upozorňujeme obyvateľov, že ulica Pri Hornáde je z dôvodu zaplavenia uzavretá!

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 14.10.2020 10:09
Preventívne opatrenia COVID - 19

Mestská časť Košice Krásna  prijala opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID 19:

1. Žiadame   obyvateľov,  aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom alebo telefonicky. Návšteva Miestneho úradu sa uskutoční len po dohodnutí presného času návštevy tak, aby v jednom čase bola na MÚ iba jedna cudzia osoba. Trvanie návštevy vo vnútri maximálne 30 minút s vhodným prekrytím horných dýchacích ciest a po dezinfekcii rúk.

2. Nevyhnutné úkony vyžadujúce si  návštevu kancelárie prvého kontaktu môžete vybaviť bez vstupu do budovy Miestneho úradu prostredníctvom okna kancelárie prvého kontaktu.

Od 1. októbra na Slovensku platia zároveň nové pravidlá:

Bol vyhlásený núdzový stav. Zatiaľ na dobu 45 dní.

Hromadné podujatia je možné organizovať do 50 osôb vrátane organizátorov. V prípade napríklad športového podujatia – ak počet športovcov aj organizačného tímu, presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

V divadlách či na hudobných, filmových predstaveniach musí byť šachovnicové sedenie, alebo sedenie v každom druhom rade. Počet ľudí – 50.

Zakazuje sa usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné a rodinné oslavy, plesy, kary, stužkové. Výnimku majú podujatia, kde každý účastník má v čase začiatku akcie negatívny výsledok testu nie starší ako 12 hodín.

Vytvoril: Ing. Lucia Lacková, 07.10.2020 10:11
Nabíjacie stanice pre eletrobicykle a skútre už aj v Krásnej

V rámci riešení Smart City zabezpečila Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci so spoločnosťou Antik nabíjacie stanice pre elektrobicykle a skútre, ktoré pomáhajú rozvíjať elektromobilitu na Slovensku. Stanice sa nachádzajú pri poštepri kaštieli. V krátkom čase k nim pribudne ďalšia – pri ihrisku Na hore.

Vytvoril: Marta Petrušová, 30.09.2020 10:47
Uvedenie knihy do života -Prof Michal Lacko SJ: 100 rokov od jeho narodenia

V nedeľu 27. septembra sa v našej mestskej časti pred kaštieľom uskutočnila prezentácia zborníka o živote a diele nášho vzácneho rodáka Prof. Michala Lacka SJ. Publikácia je výsledkom spomienkového dvojdnia, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach a v Krásnej v januári tohto roku pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia. Viac informácií nájdete TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 30.09.2020 09:25
Upravil: Marta Petrušová, 30.09.2020 10:48
1-10 z 74


Mestská časť Košice - Krásna sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Košice na oboch brehoch rieky Hornád. Susedí s mestskými časťami Nad Jazerom, Barca, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves a obcami Košická Polianka, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Sady nad Torysou a Nižná Myšľa. Prevažne odlesnené katastrálne územie je na sútoku rieky Hornád a Torysa. Cez Krásnu prechádza hlavná dopravná tepna tejto časti a to štátna cesta II/552 s pokračovaním na obce Nižná Hutka, Bohdanovce a Slanec.

Vytvoril: admin, 01.06.2018 00:00

Kalendár akcií

Október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
Všetky akcie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Bezplatná infolinka:
Tel.: 0800 101 777
Zasielanie informácií
Registrácia zasielania
informácii na email
Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia
pre preberanie informácii
Vytvoril: admin, 01.06.2018 12:40
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS