Mestská časť Košice Krásna Verejné obstarávanie-nákup úžitkového automobilu http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-nakup-uzitkoveho-automobilu http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-nakup-uzitkoveho-automobilu Verejné obstarávanie-nákup úžitkového automobilu. Kritériá :                                 Váha kritéria:Cena                                               90 %Technické podmienky                10 %       Tue, 18 Feb 2020 08:39:02 GMT Gréckokatolícky magazín- oslavy 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka http://kosicekrasna.sk/sk/greckokatolicky-magazin--oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka http://kosicekrasna.sk/sk/greckokatolicky-magazin--oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka Televízny záznam z osláv 100. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osôb gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku- jezuitu prof. Michala Lacka Wed, 12 Feb 2020 07:24:30 GMT Mimoriadne situácie v distribučnej sústave-manuál http://kosicekrasna.sk/sk/mimoriadne-situacie-v-distribucnej-sustave-manual http://kosicekrasna.sk/sk/mimoriadne-situacie-v-distribucnej-sustave-manual Spoločnosť VSD, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy robí všetko pre to, aby bola distribúcia elektriny spoľahlivá a bezpečná. Napriek všetkým snahám sa obšas stane, že dochádza k poruchám, či mimoriadnym situáciám. Je dôležité, aby aj v takýchto okamihoch občania vedeli, čo sa deje.  Preto k článku pripájame manuál, ktorý popisuje ako riešiť mimoriadne situácie čo najefektívnejšie. Mon, 10 Feb 2020 08:39:26 GMT Verejné obstarávanie-ihrisko- vybudovanie závlahového systému, prehĺbenie jestvujúcej studne, revitalizácia ihriska http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-ihrisko--vybudovanie-zavlahoveho-systemu--prehlbenie-jestvujucej-studne--revitalizacia-ihriska- http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-ihrisko--vybudovanie-zavlahoveho-systemu--prehlbenie-jestvujucej-studne--revitalizacia-ihriska- Verejné obstarávanie-ihrisko- vybudovanie závlahového systému, prehĺbenie jestvujúcej studne, revitalizácia ihriska  I, II, III Mon, 10 Feb 2020 08:05:57 GMT 14. február-Medzinárodný deň darovania kníh http://kosicekrasna.sk/sk/14--februar-medzinarodny-den-darovania-knih http://kosicekrasna.sk/sk/14--februar-medzinarodny-den-darovania-knih Knižnica pre mládež mesta Košice aj tento rok sprostredkuje prečítaným knihám druhú šancu. V rámci Medzinárodného dňa darovania kníh 2020 vyhlasuje zbierku kníh, ktoré potom umiestni do rúk a na miesta, kde bude o ne určite záujem.  Zbierka potrvá od 10. do 14. februára. Knihy je možné priniesť do všetkých pobočiek Knižnice pre mládež mesta Košice v rámci otváracích hodín, alebo ich vhodiť do Biblioboxu, ktorý je umiestnený v areáli Kulturparku, pred pobočkou LitPark na Kukučínovej 2.  Privítame, ak do knihy pripojíte milý odkaz pre jej nového čitateľa a je jedno, či to bude kniha pre deti, alebo dospelého čitateľa.  Tue, 04 Feb 2020 13:30:15 GMT Ročný odpočet elektriny http://kosicekrasna.sk/sk/rocny-odpocet-elektriny http://kosicekrasna.sk/sk/rocny-odpocet-elektriny Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od 4. do 10. februára 2020 bude  zamestnanec spoločnosti vykonávať ročný odpočet elektriny. Preto žiadame obyvateľov, aby obmedzili voľný pohyb psov na svojich pozemkoch a zabezpečili sprístupnenie elektromera.  Harmonogram vykonania odpočtu elektriny:4.2.2020 ulice : Pri Hornáde, Opátska, Križinova, Benkova, Kertésova, Rehoľná, Žiacka, Horná Smutná, Lackova, Adamova5.2.2020 ulice : Minská, Kladneská, Krajná, Ortoviská, Prašná,  Zelená, Goldírova6.2.2020 ulice : Pasienková, Konopná, Štrková, Orná, Na pažiti, Piesočná, Pollova, Urbárska, Namočidlách7.2.2020 ulice : Edisonova, Mozartova, Beniakova, Bezručova, Baničova, Harčarova, Tatarkova10.2.2020 ulice: 1. mája, K majeru, Vyšný Dvor,Feketeova pažiť, Šuhajova, Východná, Malokarpatská Mon, 03 Feb 2020 14:49:55 GMT Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch http://kosicekrasna.sk/sk/upozornenie-prezidia-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-na-dodrziavanie-ustanoveni-vyplyvajucich-z-predpisov-na-useku-ochrany-pred-poziarmi-v-bytovych-domoch Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch Mon, 03 Feb 2020 12:01:10 GMT Ekocharita-zber textílií, odevov a obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita-zber-textilii--odevov-a-obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita-zber-textilii--odevov-a-obuvi Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska na základe zmluvy z 8. októbra 2019 umiestnila v Krásnej na uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie.  Za uvedené obdobie sa podarilo vyzbierať 6 t textílií, odevov a obuvi! Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU I., II., III., IV. Mon, 03 Feb 2020 07:34:39 GMT Ekocharita- zber textílií,odevov a obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita--zber-textilii-odevov-a-obuvi http://kosicekrasna.sk/sk/ekocharita--zber-textilii-odevov-a-obuvi Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska na základe zmluvy z 8. októbra 2019 umiestnila v Krásnej na  uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie. Za uvedené obdobie sa podarilo vyzbierať 6 t textílií, odevov a obuvi ! Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU I., II., III., IV. Mon, 03 Feb 2020 07:29:59 GMT Európske štatistické zisťovanie http://kosicekrasna.sk/sk/europske-statisticke-zistovanie- http://kosicekrasna.sk/sk/europske-statisticke-zistovanie- V termíne od 3. februára do 17. júla 2020 bude prostredníctvom Štatistického úradu SR  prebiehať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky získané informácie sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Tue, 28 Jan 2020 07:53:05 GMT Deň otvorených dverí v základnej škole 13.2.2020 http://kosicekrasna.sk/sk/den-otvorenych-dveri-v-zakladnej-skole-13-2-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/den-otvorenych-dveri-v-zakladnej-skole-13-2-2020 Pedagogický zbor  Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina v Krásnej Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať  13. februára 2020 s nasledovným programom:-   7,45 - 9,30 hod. otvorené vyučovacie hodiny-   15,00 - 17,00 hod. prehliadka školy spojená s prezentáciou činnosti školyV tento deň bude brána našej školy otvorená pre všetkých Tue, 21 Jan 2020 10:19:53 GMT Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby- Implementácia GSM-R do siete ŽSR http://kosicekrasna.sk/sk/verejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby--implementacia-gsm-r-do-siete-zsr http://kosicekrasna.sk/sk/verejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie-o-umiestneni-stavby--implementacia-gsm-r-do-siete-zsr Verejná vyhláška-územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Implementácia GSM-R do siete ŽSR" Tue, 21 Jan 2020 09:53:35 GMT Oslavy 100. výročia narodenia prof Michala Lacka http://kosicekrasna.sk/sk/oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof-michala-lacka- http://kosicekrasna.sk/sk/oslavy-100--vyrocia-narodenia-prof-michala-lacka- Tlačová správa Mon, 20 Jan 2020 10:39:39 GMT Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-na-vykonanie-vyrubu/okliesnenia-stromov-v-ochrannom-pasme-vn/vvn-vedeni http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-na-vykonanie-vyrubu/okliesnenia-stromov-v-ochrannom-pasme-vn/vvn-vedeni Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky Tue, 14 Jan 2020 10:01:06 GMT Ples Krasňanov 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/ples-krasnanov-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/ples-krasnanov-2020 Mestská časť Košice-Krásna Vás pozýva na Ples Krasňanov, ktorý sa bude konať 22. februára 2020 so začiatkom o 19.00 hod. v kultúrnom dome na Opátskej ul. v Krásnej. Vstupenky si môžete rezervovať a zakúpiť na sekretariáte miestneho úradu : sekretariat@kosicekrasna.sk, tel. 055/ 6852 874. Program podujatia a viac informácií získate TU Tue, 14 Jan 2020 08:38:27 GMT Odstránenie poľadovice http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-poladovice http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-poladovice Mestská časť Košice-Krásna s prihliadnutím na možnosti a  miestne pomery zabezpečila  odstránenie poľadovice  chemickým posypom na cestách a chodníkoch  nachádzajúcich sa v správe mestskej časti.   Z dôvodu rozsiahlosti územia Krásnej ( 33 km ciest ) a pretrvávania nepriaznivých poveternostných podmienok sa  vykonal niekoľkokrát opakovaný posyp.    Fri, 10 Jan 2020 11:10:41 GMT Slávnosť na počesť 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ (1920-1982) http://kosicekrasna.sk/sk/slavnost-na-pocest-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka-sj-(1920-1982) http://kosicekrasna.sk/sk/slavnost-na-pocest-100--vyrocia-narodenia-prof--michala-lacka-sj-(1920-1982) 19. januára 2020 si pripomenieme 100. výročie narodenia významnej osobnosti, rodáka z Krásnej profesora Michala Lacka SJ. Srdečne Vás pozývame na podujatia pripravené pri tejto príležitosti. Na ich príprave sa podieľali:       Slovenský historický ústav v RímeCentrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJvedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzityGréckokatolícka eparchia KošiceRímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice-KrásnaMestská časť Košice-KrásnaKaštieľ Krásna, n.o. Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť TU Wed, 08 Jan 2020 10:41:36 GMT Krasňanská kvapka krvi 21.2.2020 http://kosicekrasna.sk/sk/krasnanska-kvapka-krvi-21-2-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/krasnanska-kvapka-krvi-21-2-2020 Mestská časť Košice- Krásna a Národná transfúzna stanica Košice pozývajú všetkých pravidelných darcov a prvodarcov na  akciu Krasňanská kvapka  krvi, ktorá sa uskutoční v piatok 21. februára  2020 v čase od 08.00 hod do 11.00 hod. v priestoroch kaštieľa. Pre všetkých darcov bude pripravené zdravé občerstvenie. P. S. Malé upozornenie pre všetkých darcov - nezabudnite si pred odberom dopriať dostatok tekutín a odpočinku. Tue, 07 Jan 2020 12:21:37 GMT Oznámenie o plánovanom výrube drevín a krovitých porastov v ochrannom pásme NN http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin-a-krovitych-porastov-v-ochrannom-pasme-nn http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin-a-krovitych-porastov-v-ochrannom-pasme-nn Spoločnosť PIKOLO s.r.o. ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje , že  v súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je naplánovaný výrub drevín/krovitých porastov, z dôvodu ich zásahu do ochranného pásma nadzemného elektrického vedenia. Plánované obnovenie lesného prieseku (odstránenie náletových drevín) sa vzťahuje na dreviny/ krovité porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia. Odôvodnenie:Výrub vykonaný z dôvodu bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia človeka a z dôvodu bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku, ktoré mohli byť zapríčinené z dôvodu bezprostredného ohrozenia bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia. Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkovVýzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky, upozornenie     Fri, 03 Jan 2020 07:36:41 GMT Kalendár zvozu triedeného odpadu 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-zvozu-triedeneho-odpadu-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/kalendar-zvozu-triedeneho-odpadu-2020 Zvozový kalendár tiedeného odpadu spoločnosti KOSIT, a.s. na rok 2020 Thu, 02 Jan 2020 09:21:25 GMT Silvester 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/silvester-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/silvester-2019 Posledný deň v roku môžete opäť stráviť na Námestí sv. Cyrila a Metoda v parku pred našim kaštieľom. S priateľmi a známymi si môžete pripiť starostovským punčom, ktorý sa bude podávať od 22.00 hod. Výťažok z predaja bude použitý na charitatívne účely - mimoriadne smutné udalosti, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2019 ( havária autobusu s 12-timi mŕtvymi a výbuch paneláku v Prešove). Nový rok 2019 privítame už tradičným silvestrovským ohňostrojom.Na silvestrovské stretnutie Vás srdečne pozýva Mestská časť  Košice-Krásna.   Mon, 30 Dec 2019 10:59:36 GMT Košické rozprávkové Vianoce 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/kosicke-rozpravkove-vianoce-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/kosicke-rozpravkove-vianoce-2019 Pozývame Vás na Košické rozprávkové Vianoce. Príďte si v piatok 20.decembra 2019 vychutnať vianočnú atmosféru na Hlavnú ulicu. Od 17:00 bude ponúkať primátorský punč starosta našej mestskej časti. Tue, 17 Dec 2019 15:01:38 GMT Cena KSK 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/cena-ksk-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/cena-ksk-2020 Košický samosprávny kraj udeľuje každoročne verejné ocenenie osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Sme hrdí, že tejto pocty sa dostalo aj obyvateľke MČ Košice-Krásna Mgr. Alene Csajkovej, zakladateľke speváckeho zboru Chorus Comenianus. Cenu KSK za prácu s mládežou, za vedenie mladej generácie ku kultúrnym hodnotám a tradíciám a za vzornú reprezentáciu Košického kraja aj za jeho hranicami si prevzala na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal 14. decembra v Štátnom divadle v Košiciach. Srdečne gatulujeme. Foto I, II, III, IV, V, VI, VII Tue, 17 Dec 2019 13:10:56 GMT Verejné korčuľovanie 2019-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-korculovanie-2019-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-korculovanie-2019-2020 Mestská časť Košice-Krásna pozýva všetkých svojich obyvateľov na verejné korčuľovanie, ktoré bude zabezpečené bezplatne v Aréne Sršňov, Drabova 3, Košice-sídlisko KVP v nasledovných termínoch: 21. december 2019 ( sobota ) od 16,30 – 17,30 hod. 04.január 2020 ( sobota ) od 16,30 – 17,30 hod. 25.január 2020 ( sobota ) od 16,30 – 17,30 hod. 22. február 2020 ( sobota ) od 16,30 – 17,30 hod. Doprava je individuálna. Pri účasti detí je potrebné zabezpečiť sprievod rodiča, alebo inej dospelej osoby. Prosíme obyvateľov, aby sa  riadili prevádzkovým poriadkom štadióna. Mon, 09 Dec 2019 10:17:09 GMT Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2020-2022 http://kosicekrasna.sk/sk/navrh-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-kosice-krasna-na-roky-2020-2022 http://kosicekrasna.sk/sk/navrh-programoveho-rozpoctu-mestskej-casti-kosice-krasna-na-roky-2020-2022 Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Krásna na roky 2020-2022 Tue, 03 Dec 2019 15:05:45 GMT Projekt ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-zs-s-ms-sv--marka-krizina-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-zs-s-ms-sv--marka-krizina-v-krasnej ZŠ s MŠ na Rehoľnej ulici v Krásnej sa zapojila do projektu "Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina", ktorého cieľom je zvýšiť  kvalitu vzdelávania so zameraním na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť žiakov prostredníctvom vhodne zvolených aktivít v podobe extra hodín. Mon, 02 Dec 2019 08:32:18 GMT Oznam - čistenie krajníc http://kosicekrasna.sk/sk/oznam---cistenie-krajnic http://kosicekrasna.sk/sk/oznam---cistenie-krajnic Mestská časť Košice-Krásna oznamuje, že v týchto dňoch bude v čase od 9.00 do 14.00 hod. prebiehať čistenie krajníc komunikácie na Ukrajinskej ulici s použitím ťažkej techniky. Preto sa obraciame na účastníkov cestnej premávky s prosbou a trpezlivosť a zhovievavosť. Wed, 27 Nov 2019 16:06:05 GMT Stretnutie s Mikulášom http://kosicekrasna.sk/sk/stretnutie-s-mikulasom http://kosicekrasna.sk/sk/stretnutie-s-mikulasom Mestská časť Košice-Krásna pozýva rodičov a deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať 6. decembra 2019 v našom farskom kostole v Krásnej. Podujatie sa začne o 18.00 hod. svätou omšou, po ktorej k nám zavíta Mikuláš. Tešíme sa na Vás Wed, 27 Nov 2019 15:06:42 GMT Orez stromov http://kosicekrasna.sk/sk/orez-stromov http://kosicekrasna.sk/sk/orez-stromov Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci so Správou mestskej zelene vykonala dňa 22. novembra 2019 orez suchých a chorobou napadnutých konárov stromov v areáli detského ihriska na Rehoľnej ulici. Drevná hmota bola hneď zoštiepkovaná a štiepka následne použitá pri výsadbe tují na Ukrajinskej ulici. I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. Wed, 27 Nov 2019 08:32:36 GMT Burza lega http://kosicekrasna.sk/sk/burza-lega http://kosicekrasna.sk/sk/burza-lega Pozývame Vás na burzu používaného lega ( predaj / kúpa / výmena), ktorá sa bude konať  v Pereš Parku na Revúckej ulici č. 14 v MČ Košice-Pereš 29.11.2019 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 30.11.2019 v čase od 10.00 do 17.00 hod.  Súčasťou burzy bude aj súťaž v skladaní lega. Viac informácií TU. Wed, 27 Nov 2019 08:04:07 GMT Zber elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/zber-elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/zber-elektroodpadu Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM ponúka obyvateľom bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvatelia Košíc môžu pohodlne online objednať prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu.sk  Elektroodpad bude odvezený priamo z adresy bydliska, ktorú občania nahlásia v online objednávke. Prvý zber touto formou sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019, pričom objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do 5. decembra 2019. Wed, 20 Nov 2019 08:53:12 GMT Služba zberu elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/sluzba-zberu-elektroodpadu http://kosicekrasna.sk/sk/sluzba-zberu-elektroodpadu Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM ponúka obyvateľom bezplatnú službu zberu elektroodpadu, ktorú si obyvateľov Košíc môžu pohodlne online objednať prostredníctvom webovej stránky www.zberelektroodpadu,sk  Elektroodpad bude odvezený priamo z adresy bydliska, ktorú občania nahlásia v online objednávke. Prvý zber touto formou sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019, pričom objednávku je potrebné vystaviť najneskôr do 5. decembra 2019. Wed, 20 Nov 2019 08:38:59 GMT Výstavba chodníka a rekonštrukcia komunikácie na Vyšnom Dvore http://kosicekrasna.sk/sk/vystavba-chodnika-a-rekonstrukcia-komunikacie-na-vysnom-dvore http://kosicekrasna.sk/sk/vystavba-chodnika-a-rekonstrukcia-komunikacie-na-vysnom-dvore Dňa 6. novembra 2019 pristúpila Mestská časť Košice-Krásna k realizácii stavby "Krásna nad Hornádom, Vyšný Dvor- výstavba chodníka". Stavebné práce realizuje spoločnosť STAVOSERVIS Trebišov s.r.o., prebiehajú v súlade s plánovaným harmonogramom. Toho času je chodník vybetónovaný a pripravený na asfaltovanie.  I., II. , III., IV. Wed, 20 Nov 2019 08:14:33 GMT Projekt "Sadíme strom života" III http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--iii http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--iii Keďže nám počasie mimoriadne praje, aj v  týchto dňoch pokračujeme vo výsadbe stromčekov, aby sme splnili cieľ  projektu "Sadíme strom života". Výsadba sa realizuje pozdĺž oplotenia školského ihriska, kde sa vysadilo 240 ks tují. I., II., III. Tue, 19 Nov 2019 13:44:46 GMT Údržba lokality IBV Krásna pri jazere http://kosicekrasna.sk/sk/udrzba-lokality-ibv-krasna-pri-jazere http://kosicekrasna.sk/sk/udrzba-lokality-ibv-krasna-pri-jazere Dňa 29. októbra 2019 sa konalo pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Hope Development s.r.o., predmetom ktorého boloaj mulčovanie a údržba voľných priestranstiev v lokalite IBV Krásna pri jazere. Zo strany spoločnosti bol daný prísľub zabezpečenia údržby v uvedenej lokalite v termíne do 20. novembra 2019. Sme radi, že termín bol zo strany spoločnosti Hope Development s.r.o. dodržaný. I., II., III., IV., V., VI. Tue, 19 Nov 2019 10:22:12 GMT Zateplenie ZŠ s MŠ v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/zateplenie-zs-s-ms-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/zateplenie-zs-s-ms-v-krasnej Mestská časť Košice-Krásna ako vlastník budovy pristúpila k pokračovaniu realizácie zateplenia ZŠ s MŠ -SO 03- Pavilón 3. Stavebný projekt  realizuje na základe výberového konania spoločnosť MAJO-STAV Košice s.r.o. Veríme, že tieto práce prispejú k vytvoreniu príjemného prostredia  pre žiakov, rodičov a učiteľov.  I., II., III., IV. Tue, 19 Nov 2019 10:08:38 GMT Projekt "Sadíme strom života" II http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--ii http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota"--ii Mestská časť Košice-Krásna dnes zahájila 2. fázu výsadby stromčekov v rámci projektu "Sadíme strom života". Podarilo sa nám vysadiť 200 ks tují na Ukrajinskej ulici pozdĺž školskej záhrady. Cieľom radovej výsadby je prirodzenou bariérou izolovať areál školy od frekventovanej Ukrajinskej ulice, znížiť hlučnosť a prašnosť. I., II., III., IV., V., VI.,  Wed, 13 Nov 2019 07:13:04 GMT Verejné obstarávanie-vyhlásenie zákazky 12.11.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-vyhlasenie-zakazky-12-11-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie-vyhlasenie-zakazky-12-11-2019 Mestská časť Košice- Krásna dňa 12. novembra 2019  vyhlásila zákazku "Verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest v Krásnej : VO -ASFALT."  Výzvu na zaslanie cenovej ponuky si môžete pozrieť TU.  Tue, 12 Nov 2019 11:06:06 GMT Vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta Košice http://kosicekrasna.sk/sk/vyhlasenie-sv--alzbety-za-patronku-mesta-kosice http://kosicekrasna.sk/sk/vyhlasenie-sv--alzbety-za-patronku-mesta-kosice Pozývame obyvateľov Mestskej časti Košice-Krásna na oslavy vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku mesta Košice. Svätá Alžbeta Uhorská je oficiálne patrónkou mesta Košice na základe  schváleného  návrhu mestského zastupiteľstva z apríla tohto roka a odsúhlasení košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. K tejto žiadosti sa v uplynulých dňoch kladne vyjadrili aj z Vatikánu. Slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutoční v nedeľu 17. novembra v Dóme svätej Alžbety.  Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť  TU- I., II.   Mon, 11 Nov 2019 15:38:33 GMT Symbolická záhradka http://kosicekrasna.sk/sk/symbolicka-zahradka http://kosicekrasna.sk/sk/symbolicka-zahradka Mestská časť Košice-Krásna ešte pred sviatkami Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ukončila  rekonštrukciu  a dobudovanie chodníka v symbolickej záhradke na miestnom cintoríne v Krásnej, ktorá je dôstojným miestom posledného odpočinku našich drahých zosnulých. Projekt realizovala mestská časť  svojpomocne v rámci aktivačných prác a  s využitím pracovníkov VPP. Foto :I, II. Wed, 06 Nov 2019 14:34:17 GMT Projekt "Sadíme strom života" http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota" http://kosicekrasna.sk/sk/projekt-"sadime-strom-zivota" Mestská časť Košice-Krásna v rámci projektu „Sadíme strom života“ zahájila výsadbu  900 ks stromov na verejných priestranstvách v Krásnej. V 1. fáze projektu, ktorá sa začala v utorok 5. novembra 2019 sme vysadili 12 ks väčších stromčekov pred kaštieľom, pred kostolom  a pri kríži smerom na Nižnú Hutku (foto I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ). 2 fáza bude pokračovať, ak nám to počasie dovolí,  ešte tohto roku, resp. na jar budúceho roku. Projekt je realizovaný v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc a Správou mestskej zelene. Wed, 06 Nov 2019 13:55:19 GMT Verejné obstarávanie- vyhlásenie zákazky- 30.10.2019 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--30-10-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie--vyhlasenie-zakazky--30-10-2019 Mestská časť Košice- Krásna vyhlásila dňa 30.10.2019 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác v rámci predmetu zákazky: "Zateplenie Základnej školy, Rehoľná 2, Košice – Krásna, SO 03 – Pavilón 3“. O predloženie cenovej ponuky žiadame v zmysle podmienok uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky a v súťažných podkladoch . https://drive.google.com/file/d/1zUZI0PzeC5tS56O73JzyrqKIS1HYlDFS/view?usp=sharing Lehota na predkladanie ponúk je  05.11.2019 vrátane ( rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu) na adresu MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov, tel. 0948 222 660. Prílohy  : Výzva na predloženie cenovej ponuky, Vysvetlenie dopytu Wed, 30 Oct 2019 15:29:15 GMT Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-ministerstva-vnutra-sr-k-hlaseniu-trvaleho-pobytu-obcanov Stanovisko Ministerstva vnútra SR k hláseniu trvalého pobytu občanov Thu, 24 Oct 2019 13:02:45 GMT Výzva pre majiteľov psov http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-pre-majitelov-psov http://kosicekrasna.sk/sk/vyzva-pre-majitelov-psov Na základe podnetu obyvateľov vyzývame nezodpovedných majiteľov, aby obmedzili voľný pohyb a zabezpečili pobyt psov vo svojich dvoroch! Za podmienky držby psa a voľný pohyb psa je zodpovedný výlučne jeho majiteľ! Majitelia svojim nezodpovedným konaním porušujú Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice-Krásna! Pripomíname, že Zákon č. 39/2007 Z. z. ukladá obciam povinnosť odchytávať alebo zabezpečiť odchyt pre túlavé zvieratá na území obce.   Tue, 22 Oct 2019 13:55:19 GMT Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 http://kosicekrasna.sk/sk/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020 http://kosicekrasna.sk/sk/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020 Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme na adresu miestneho úradu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@kosicekrasna.sk  tak, aby žiadosť bola doručená na adresu miestneho úradu, resp. na e-mailovú adresu najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb ( t.j. najneskôr 10.01.2020). Žiadosť o voľbu poštou (http://www.minv.sk/?nr20-posta2) musí obsahovať:  - meno a priezvisko- rodné číslo- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike- adresu miestneho pobytu v cudzine Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republikyInformácia pre voličaMenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií Oznámenie o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politickou stranou alebo koalíciou, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná,  je potrebné doručiť  osobne alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk do 08.01.2020. e-mailová adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: sekretariat@kosicekrasna.sk   Mon, 21 Oct 2019 08:17:04 GMT Pomáhame potravinami 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/pomahame-potravinami-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/pomahame-potravinami-2019 Zbierka s názvom Pomáhame potravinami sa koná už šiesty raz. Uskutoční sa pri príležitosti Svetového dňa výživy.   Šancu prispieť budú mať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si prídu dnes, 17. októbra 2019 do Kauflandu nakúpiť a k svojmu nákupu pridajú niektoré z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu, a potom ich pri odchode odovzdajú dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža.  Do zbierky sa zapojil aj Miestny spolok SČK v Krásnej, ktorého členovia budú zbierať potraviny OC Kaufland na Popradskej ulici v Košiciach od 17.00 do 19.00 hod. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami. Nech za Vás rozhodujú činy.    Thu, 17 Oct 2019 11:34:28 GMT Verejná obchodná súťaž- prenájom pozemku p.č. 7025 http://kosicekrasna.sk/sk/verejna-obchodna-sutaz--prenajom-pozemku-p-c--7025 http://kosicekrasna.sk/sk/verejna-obchodna-sutaz--prenajom-pozemku-p-c--7025 Mestská časť Košice- Krásna dňa 4.októbra 2019 vyhlásilaverejnú obchodnú súťaž  "Prenájom priestorov a časti pozemku na parcele č. 7025 v k.ú. Krásna ".  Výzvu na zaslanie cenovej ponuky si môžete pozrieť TU.  Zverejnené:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 04.10.2019na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 04.10.2019 Fri, 04 Oct 2019 09:05:12 GMT Linka MHD č. 28 - zmeny http://kosicekrasna.sk/sk/linka-mhd-c--28---zmeny http://kosicekrasna.sk/sk/linka-mhd-c--28---zmeny Oznamujeme obyvateľom, že od 1. októbra 2019 došlo na trase linky MHD č. 28 k nasledovným zmenám:- zriadenie zastávky na znamenie na Pollovej ulici- zriadenie nových spojov na trase Napájadlá - Tramínová počas pracovných dní, a to o 13.31 hod. a 14.29 hod. Cestovný poriadok linky č. 28 TU Fri, 04 Oct 2019 07:06:14 GMT Primátorský kontrolný deň http://kosicekrasna.sk/sk/primatorsky-kontrolny-den http://kosicekrasna.sk/sk/primatorsky-kontrolny-den 24. septembra 2019 sa konal primátorský kontrolný deň v Krásnej, ktorého predmetom bola kontrola:-  plnenia krátkodobých investičných zámerov v Mestskej časti Košice-Krásna- pripravenosti a rozpracovanosti projektovej dokumentácie na rozvoj infraštruktúry a     rekonštrukcie komunikácie na Ukrajinskej ulici-  rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu na križovatke ulíc Ukrajinská-Minská Foto I, II, III, IV, V Wed, 25 Sep 2019 13:34:49 GMT Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/plan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/plan-zasadnuti-miestnej-rady-a-miestneho-zastupitelstva-na-ii--polrok-2019 Miestna rada:  26.08.2019 o 16.00 hod.                     02.12.2019 o 16.00 hod. Miestne zastupiteľstvo:  16.09.2019 o 16.00 hod. - zmena termínu na 21.10.2019                                              18.12.2019 o 16.00 hod. Wed, 11 Sep 2019 09:52:02 GMT Stanovisko starostu k vráteniu poskytnutej dotácie mestskou časťou Košice – Krásna pre IBV Záhumnie http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-starostu-k-vrateniu-poskytnutej-dotacie-mestskou-castou-kosice-–-krasna-pre-ibv-zahumnie http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-starostu-k-vrateniu-poskytnutej-dotacie-mestskou-castou-kosice-–-krasna-pre-ibv-zahumnie Milí spoluobčania,k viacerým z Vás sa už dostali čiastočné informácie ohľadom vrátenia poskytnutej dotácie mestskou časťou Košice – Krásna pre IBV Záhumnie. Rozhodol som sa Vás o danej veci detailnejšie, faktograficky a pravdivo informovať. Celé znenie stanoviska TU Tue, 20 Aug 2019 13:39:47 GMT Cyklodopravná mapa mesta Košice http://kosicekrasna.sk/sk/cyklodopravna-mapa-mesta-kosice http://kosicekrasna.sk/sk/cyklodopravna-mapa-mesta-kosice Mesto Košice v rámci realizovaného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu" dalo vypracovať  Mapu cyklodopravných trás mesta Košice, ktorá má slúžiť širokej verejnosti za účelom propagácie a rozvoja cyklodopravy v meste. Jej elektronickú verziu si môžete stiahnuť TU. Wed, 14 Aug 2019 08:02:55 GMT Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-preruseni-kolaudacneho-konania--stavebny-objekt-so-miestne-spojovacie-a-obsluzne-komunikacie-stavby-ibv-kosice-krasna--lokalita-na-hore-ii Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania -stavebný objekt SO miestne spojovacie a obslužné komunikácie stavby IBV Košice-Krásna, lokalita Na Hore II Tue, 06 Aug 2019 10:22:15 GMT Predaj vlastnej úrody a produktov - informácia http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-vlastnej-urody-a-produktov---informacia http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-vlastnej-urody-a-produktov---informacia Ponúkame drobným  pestovatelľom a chovateľom možnosť predaja produktov z vlasnej úrody a z chovu drobnývh hospodárskych zvierat prostredníctvom portálu  www.slovenskyvyrobca.sk.  Na uvedenej stránke je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Služba je pre občanov bezplatná celoročne.       Fri, 19 Jul 2019 10:03:05 GMT Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice http://kosicekrasna.sk/sk/rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-rozsirenie-optickej-siete-swan-ke-s-r-o--ul--golianova--kosice Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie optickej siete SWAN KE s.r.o. ul. Golianova, Košice Fri, 19 Jul 2019 07:43:49 GMT Oznam -automat na cestovné lístky http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--automat-na-cestovne-listky http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--automat-na-cestovne-listky S potešením oznamujeme obyvateľom našej mestskej časti, že od dnešného dňa si môžu cestovné lístky na MHD zakúpiť v automate umiestnenom na Žiackej ulici, na stĺpe vedľa autobusovej zastávky. Tue, 02 Jul 2019 11:25:40 GMT Oznam -zmena stanovišťa zastávky MHD linky č.28 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--zmena-stanovista-zastavky-mhd-linky-c-28 http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--zmena-stanovista-zastavky-mhd-linky-c-28 Oznamujeme obyvateľom, že od 29. júna 2019 je zastávka  MHD nachádzajúca sa na križovatke ulíc Vyšný Dvor-Minská-K majeru  presunutá na ul. K majeru. Mon, 01 Jul 2019 08:30:51 GMT Seniori a ich záľuby 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/seniori-a-ich-zaluby-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/seniori-a-ich-zaluby-2019 Na  celodenný výlet vlakom cestovalo 25 seniorov, ktorí spoznali krásu a históriu mesta Banská Bystrica. Na podujatí "Spoznávame mestskú časť mesta Košice"  medzi stovkou košických seniorov nechýbali ani naši 8 členovia Každý rok si  sviatok „Deň matiek“,pripomenieme posedením v kultúrnom dome v Krásnej s hudobnou skupinou  ECHO BAND, ktorá zabávala 70 senioriek - naše mamičky, babičky a prababičky. V júni sa konala tradičná opekačka -klobáska, víno a hlavne dobrá hudba v  podaní hudobnej skupiny ECHO-bánd,roztancovala 45seniorov pri  altánku za miestnym úradom v Krásnej.  V 2.ročníku behu Desiatka v Krásnej sa  na 10km bežeckú trať ako regulujúci postavili aj naši 10 seniori.                                                                                               Alžbeta Bugošová Opekačka pri altánku za MÚ Výlet do Banskej Bystrice                  Jednodňový autobusový zájazd na termálne kúpelisko Tiszaújváros 25.6.2019      Klub seniorov v Krásnej pripravil pre svojich členov Juniáles-tanečnú zábavu s hudobnou skupinou ECHO BAND v nedeľu 23.6.2019 v kaštieli.             Thu, 20 Jun 2019 06:08:28 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2018 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2018Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 10.05.2019. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 27.05.2019   Tue, 18 Jun 2019 13:05:11 GMT Oznam- odvoz komunálneho odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--odvoz-komunalneho-odpadu http://kosicekrasna.sk/sk/oznam--odvoz-komunalneho-odpadu     Oznamujeme obyvateľom, že v spoločnosti KOSIT, a.s. došlo k zmene organizácie odvozu komunálneho odpadu v Mestskej časti Košice-Krásna. Preto prosíme obyvateľov, aby svoje nádoby na komunálny odpad vykladali pred bránu už od 6.00 hod. Thu, 09 May 2019 08:19:19 GMT Zákaz pálenia odpadov! http://kosicekrasna.sk/sk/zakaz-palenia-odpadov! http://kosicekrasna.sk/sk/zakaz-palenia-odpadov! Upozorňujeme obyvateľov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé! Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu  Zákona o ochrane pred požiarmi , Zákona o odpadoch a Občianskeho zákonníka,  v zmysle ktorého nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Na likvidáciu bioodpadu môžu obyvatelia využiť kontajner na bioodpad. Termíny rozmiestnenia kontajnerov si môžete pozrieť na  https://kosicekrasna.sk/sk/zivot-v-krasnej/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Thu, 28 Mar 2019 10:04:45 GMT Máte už doma kompostér? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? http://kosicekrasna.sk/sk/mate-uz-doma-komposter? Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 1. augusta 2018  distribuuje kompostovacie zásobníky všetkým obyvateľom mesta, ktorí oň požiadajú prostredníctvom žiadosti, uverejnenej na stránkach www.kosice.sk alebo www.kosit.sk. O dodanie kompostovacieho zásobníka môže požiadať kaťdý obyvateľ mesta Košice-platca odpadu s prideleným evidenčným číslom poplatníka, bývajúci v rodinnom dome so záhradou. Rozvoz kompostovacích zásobníkov zabezpečí spoločnosť KOSIT, a to každý pracovný deň a v sobotu, podľa toho aký čas si občan v žiadosti zvolí. Je možné si ho vyzdvihnúť aj osobne na adrese KOSIT, a.s., Rastislavova 98, Košice Wed, 27 Mar 2019 10:10:14 GMT Prenájom telocvične http://kosicekrasna.sk/sk/prenajom-telocvicne http://kosicekrasna.sk/sk/prenajom-telocvicne Mestská časť Košice-Krásna zabezpečila pre obyvateľov možnosť prenajatia priestorov  telocvične základnej školy v Krásnej pre športové aktivity.  Telocvičňu môžu využívať skupiny, ktoré požiadali o užívanie mestskú časť, a to  v čase od  17.00 do 21.00 hod. Harmonogram prenájmu si môžete pozrieť TU Fri, 22 Mar 2019 09:15:09 GMT Predaj nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NDS, a.s. http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- http://kosicekrasna.sk/sk/predaj-nehnutelneho-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-pre-nds--a-s- Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku v k. ú. Krásna – pozemku registra C KN parcela č. 2144/38, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 220 m2, LV č. 2287 ako výlučné vlastníctvo Mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice, IČO: 00691020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775, za kúpnu cenu vo výške 11 359,92 EUR. Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.03.2019   Thu, 28 Feb 2019 13:06:14 GMT Termíny rozmiestnenia kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov http://kosicekrasna.sk/sk/terminy-rozmiestnenia-kontajnerov Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2020: Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre potreby občanov pristavené podľa rozpisu veľkokapacitné kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho odpadu. Termín   Umiestnenie 28.02.-   06.03.2020 Smutná (parkovisko pri cintoríne), Keldišova (armádny brod k Hornádu) 27.03.- 03.04.2020   Opátska 18 (za MÚ),  Šuhajova 08.05.- 15.05.2020   Kladenská č. 51, Beniakova č. 19 05.06.- 12.06.2020   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu) 03.07.-10.07.2020   Štrková  č. 25, Prašná č.6 31.07. - 07.08.2020   Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri sídlisku č.12 28.08.-  04.09.2020 Križovatka  Konopná, Edisonova (p. č. 6525/4), Nad Belogradom (koniec ulice) 25.09.- 02.10.2020   Kladenská č.51, Beniakova č.19 23.10 - 30.10.2020   Smutná (parkovisko pri cintoríne), 1. mája č.41 20.11 - 27.11.2020   Keldišova (armádny brod k Hornádu),  Urbárska ( koniec ulice)   O termínoch pristavenia kontajnera na BIOODPAD na rok 2020 budeme dodatočne informovať. Wed, 27 Feb 2019 10:32:00 GMT Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 http://kosicekrasna.sk/sk/upovedomenie-o-sposobe-vybavenia-podnetu-na-preskumanie-postupu-okresnej-prokuratury-kosice-ii-z-27-11-2018-evidovanej-pod-c--1585/2018 Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu na preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Košice II z 27.11.2018 evidovanej pod č. 1585/2018  Mon, 04 Feb 2019 14:02:58 GMT Oznam - zmena úradných hodín http://kosicekrasna.sk/sk/oznam---zmena-uradnych-hodin http://kosicekrasna.sk/sk/oznam---zmena-uradnych-hodin Oznamujeme obyvateľom, že s platnosťou od 1. februára 2019 dochádza k zmene úradných hodín:  Pondelok: 08:00 - 17:00 Utorok: 08:00 - 16:00 Streda: 08:00 - 17:00 Štvrtok: nestránkový deň     Piatok: 08:00 - 12:00 Thu, 31 Jan 2019 07:56:47 GMT Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer---prenajom-nehnutelnosti-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela--p-c--6883 Zámer - Prenájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa -p.č. 6883 Prenájom nehnuteľnosti  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c.) zákona 138/1991 Zb. – pozemku vo vlastníctve mesta Košice, zverený Mestskej časti Košice-Krásna do správy zmluvou č. 2016001687 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 23.09.2016 : - Pozemok, parcela registra „C“ KN, parc. č. 6883, druh pozemku záhrady, vo výmere 314 m², katastrálne územie Krásna  LV č. : 1704 Účel nájmu : vysporiadanie užívania pozemku do doby jeho odkúpenia Doba nájmu : nájomná zmluva na dobu neurčitú Pre : Dušan Fecko, 040 18 Košice- Krásna Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 06.02.2019na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 06.02.2019 Fri, 25 Jan 2019 08:13:14 GMT Kaštieľ v Krásnej http://kosicekrasna.sk/sk/kastiel-v-krasnej http://kosicekrasna.sk/sk/kastiel-v-krasnej Nášmu kaštieľu sa dostalo milej pozornosti od známeho sprievodcu Košicami PhDr. Milana Kolcuna, ktorý ho s ďalšími piatimi košickými kaštieľmi spomenul vo svojej "videopotulke". Celý záznam si môžete pozrieť na TV Košice Mon, 21 Jan 2019 08:34:52 GMT Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 Výročná správa Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 Wed, 02 Jan 2019 14:38:41 GMT Opatrovateľská služba od 1.januára 2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 http://kosicekrasna.sk/sk/opatrovatelska-sluzba-od-1-januara-2019 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto rozširuje od 1. januára 2019 poskytovanie sociálnych služieb - opatrovateľskú službu pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu ( stupeň odkázanosti najmenej II). Pracovníci SČK Vám pomôžu pri vybavovaní rozhodnutia o odkázanosti a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti. Viac informácií získate v poradni SČK na Komenského ul. č.19, e-mail: poradna.ke@redcross.sk, tel. 0948 421130, 0903 782836.   Wed, 19 Dec 2018 07:36:38 GMT Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zapis-z-vyberoveho-konania---referent-vystavby-a-civilnej-ochrany---11-09-2018 Zápis z výberového konania - referent výstavby a civilnej ochrany - 11.09.2018 Wed, 19 Sep 2018 12:49:32 GMT Zámer predaja nehnuteľnosti - 22.05.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer-predaja-nehnutelnosti---22-05-2018 Zámer predaja  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :Predmet predaja: pozemok-parcela reg. C- KN, parcelné číslo 2144/38Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorieKatastrálne územie: KrásnaLV č.: 2287Výmera: 220 m²Vlastnícky podiel: 1/1Účel predaja: verejný záujem – výstavba líniovej stavby „R2 Šaca- Košické Olšany“Spôsob predaja: priamy predajKúpna cena: 11.359,92 EURKupujúci : Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001, DIČ: 202 193 7775, IČ DPH: SK2021937775 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 22.05.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:03:31 GMT Zámer- priamy predaj nehnuteľného majetku - Kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--priamy-predaj-nehnutelneho-majetku---kuzmice Priamy predaj nehnuteľného majetku  v súlade s § 9a, ods. 1 písm. c.) -   rodinný dom so súpisným č. 204, stojaci na parcele reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  a pozemok – parcela reg. „C“ č. 401, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 813 m², evidovanej na LV č. 2180, k. ú. Kuzmice, obec Kuzmice, okres Trebišov  spolu  za cenu 8.200 EUR (slovom osemtisícdvesto eur) pre: Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice, IČO: 00331643, DIČ : 202077345 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 18.07.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:02:14 GMT Zámer- prenájom nehnuteľného majetku - Opátska 13 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 http://kosicekrasna.sk/sk/zamer--prenajom-nehnutelneho-majetku---opatska-13 Zámer prenájmu  nehnuteľnosti vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna priamym prenájmom :Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti, stavba- "Dom služieb Barón", priestory na 1. poschodí LV č.: 2287Stavba - súp. č. : 269, stojaca na parcele reg. "C" č. 7027Výmera: 270 m²Katastrálne územie: KrásnaDruh nájmu: na dobu určitú (10 rokov od uzavretia zmluvy)Účel nájmu: prevádzkovanie fitness centraSpôsob nájmu: priamy prenájomDôvod nájmu: prevzatie prevádzky fitness centra Marrieta Pro Fitness, s. r. o.Podmienka nájmu: rekonštrukcia priestorovCena nájmu: 67,50 EUR/m, záloha pitná a úžitková voda: 50 EUR/m, záloha dodávka elektrickej energie: 100 EUR/m, záloha dodávky plynu: 100 EUR/mNájomca : Simply s. r. o., Tatarkova 4, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 46 936 696, DIČ: 202 3701 218 Zverejnený:   na výveske úradnej tabule Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018 na webovom sídle Mestskej časti Košice- Krásna dňa 01.08.2018 Wed, 15 Aug 2018 12:00:57 GMT Oznámenie o začatí konania vo veci vyporiadania vlastníctva v záhradkárskej osade Bogoľ v k.ú. Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba http://kosicekrasna.sk/sk/oznamenie-o-zacati-konania-vo-veci-vyporiadania-vlastnictva-v-zahradkarskej-osade-bogol-v-k-u--krasna--kosicka-nova-ves-a-zdoba Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §3 ods. 2 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z.o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán podľa § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov na základe návrhu užívateľov pozemkov- členov základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 33-82 Bogoľ v kat. územiach Krásna, Košická Nová Ves a Zdoba podľa § 7 ods. 4 zákona oznamuje  začatie konania. Oznámenie si môžete pozrieť TU. Thu, 09 Aug 2018 07:02:52 GMT Multifunkčné ihrisko - nový prevádzkový režim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim http://kosicekrasna.sk/sk/multifunkcne-ihrisko---novy-prevadzkovy-rezim Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna  z dôvodu predchádzania prejavom vandalizmu a rušenia nočného pokoja, od 1. augusta 2018 zavádza nový režim prevádzkovania multifunkčného ihriska za miestnym úradom  na Opátskej ulici č. 18.  Ihrisko bude prístupné počas celého týždňa (pondelok – nedeľa)  v čase od 8.00 do 20.00 hodiny. Dovoľujeme si návštevníkov multifunkčného ihriska požiadať, aby rešpektovali pokyny správcu a  nový prevádzkový režim. Mon, 30 Jul 2018 11:44:28 GMT Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice II - uzn. MZ č. 411.2018 a č. 422.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/stanovisko-okresnej-prokuratury-kosice-ii---uzn--mz-c---411-2018-a-c--422-2018 Stanovisko Okresnej prokuratúry Košice k nezákonnému postupu poslancov miestneho zastupiteľstva Ing. Petra Tomka a Františka Klika pri schvaľovaní Programového rozpočtu na roky 2018 – 2020, uznesenia 411 a 422. Wed, 18 Jul 2018 07:25:49 GMT Ambulantná pohotovostná služba od 1.7.2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 http://kosicekrasna.sk/sk/ambulantna-pohotovostna-sluzba-od-1-7-2018 Od 1. júla 2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územie bude tvoriť najmenej jeden okres. Dávame Vám na vedomie nové rozmiestnenie pevných bodov APS pre dospelých a pre deti a dorast, ktoré si môžete pozrieť TU. Wed, 18 Jul 2018 07:20:52 GMT Odstránenie buriny z pozemkov- výzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva http://kosicekrasna.sk/sk/odstranenie-buriny-z-pozemkov--vyzva Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov Vzhľadom na pribúdajúce sťažnosti obyvateľov, MČ Košice- Krásna upozorňuje vlastníkov, správcov a nájomcov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník, nájomca a správca pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona povinný, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenieVašich pozemkov, toré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. Pri neplnení tejto povinnosti, dáva mestská časť návrh na priame konanie na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Košiciach,  ktorý pri zistení priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok, uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330,- €. Thu, 28 Jun 2018 08:08:33 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice-Krásna za rok 2017 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice-krasna-za-rok-2017   Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: - Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2017 - Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správa Pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 17.06.2018. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou.   V Košiciach- Krásnej, dňa 01.06.2018   Mon, 18 Jun 2018 15:47:49 GMT Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 http://kosicekrasna.sk/sk/zaverecny-ucet-mestskej-casti-kosice--krasna-za-rok-2016 Zverejnenie záverečného účtu Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:- Záverečný účet Mestskej časti Košice- Krásna za rok 2016- Príloha č. 1 k záverečnému účtu- Hodnotiaca správaPred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť, najneskôr do 27.06.2017. Počas plynutia tejto lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k zverejnenému zneniu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky na adresu takacova@kosicekrasna.sk, alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu zverejneného znenia záverečného účtu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí predkladateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční predkladateľ rozpočtu v spolupráci s finančnou komisiou. V Košiciach- Krásnej, dňa 12.06.2017 Mon, 18 Jun 2018 15:42:49 GMT Verejné obstarávanie - záznamy z vyhodnotenia cenových ponúk http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---zaznamy-z-vyhodnotenia-cenovych-ponuk http://kosicekrasna.sk/sk/verejne-obstaravanie---zaznamy-z-vyhodnotenia-cenovych-ponuk 2019: Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely 2019 ( 16.01.2019) Oprava a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v Mestskej časti Košice-Krásna 2019 ( 16.01.2019) 2018: Kosenie verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice- Krásna 2018 (07.03.2018) Grafické práce a tvorba Krasňančana 2018 - 2019 (07.03.2018) Oprava komunikácií a výtlkov vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna 2018 (07.03.2018) Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely 2018 (07.03.2018) Svetelno- technická štúdia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice- Krásna (21.03.2018)   2017: Kompletná poradensko- konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonam č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (28.03.2018) Grafické práce a tvorba Krasňančana 2017-2018 (12.04.2017) Kosenie verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice- Krásna 2017 (02.05.2017) Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie a bleskozvodov vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna (31.05.2017) Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko - ZRUŠENÉ (03.07.2017) Prenájom farebného multifunkčného zariadenia - ZRUŠENÉ (03.07.2017) Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko (23.08.2017) Prenájom farebného multifunkčného zariadenia (23.08.2017) Cestná komunikácia Pollova, Na močidlách - zrovnanie I. etapy 5cm (08.08.2017) Rekonštrukcia komunikácie na Prašnej ulici, C3-MO 6,50/30" (26.09.2017) Vodovod- výkopové a prípravné práce - ul. sv. Gorazda (26.09.2017) Rekonštrukcia chodníka a rekonštrukcia a vyčistenie hltača vody (29.06.2017) Zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Košice- Krásna 2017-2018 (25.10.2017) Správa a údržba futbalového štadióna, ihrísk a záhrady vo vlastníctve Mestskej časti Košice- Krásna - ZRUŠENÉ (04.12.2017) Oprava a údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu  v Mestskej časti Košice- Krásna (04.12.2017) Posypová soľ (04.12.2017)     Wed, 14 Feb 2018 08:40:59 GMT Výročná správa a dodatok správy audítora - 2015 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-a-dodatok-spravy-auditora---2015 http://kosicekrasna.sk/sk/vyrocna-sprava-a-dodatok-spravy-auditora---2015 Výročná správa za rok 2015 Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 Tue, 20 Dec 2016 15:17:29 GMT