Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Spravodaj Krasňančan

Ročník 2 0 1 9: 
Krasňančan 3/2019
Krasňančan 2/2019
Krasňančan 1/2019

Ročník 2 0 1 8:
Krasňančan 4/2018
Krasňančan 3/2018
Krasňančan 2/2018
Krasňančan 1/2018

Ročník 2 0 1 7:
Krasňančan 4/2017
Krasňančan 3/2017
Krasňančan 2/2017
Krasňančan 1/2017

Ročník 2 0 1 6:
Krasňančan 4/2016
Krasňančan 3/2016
Krasňančan 2/2016
Krasňančan 1/2016

Ročník 2 0 1 5:
Krasňančan 4/2015
Krasňančan 3/2015
Krasňančan 2/2015
Krasňančan 1/2015

Ročník 2 0 1 4:
Krasňančan 4/2014
Krasňančan 3/2014
Krasňančan 2/2014
Krasňančan 1/2014

Ročník 2 0 1 3:
Krasňančan 4/2013
Krasňančan 3/2013
Krasňančan 2/2013
Krasňančan 1/2013

Ročník 2 0 1 2:
Krasňančan 4/2012
Krasňančan 3/2012
Krasňančan 2/2012
Krasňančan 1/2012

Ročník 2011:

Krasňančan 4/2011
Krasňančan 3/2011
Krasňančan 2/2011
Krasňančan 1/2011

Ročník 2 0 1 0:
Krasňančan 1/2010
Krasňančan 2/2010
Krasňančan 3/2010
Krasňančan 4/2010

Ročník 2 0 0 9:
Krasňančan 1/2009
Krasňančan 2/2009
Krasňančan 3/2009
Krasňančan 4/2009

Ročník 2 0 0 8:
Krasňančan 1/2008
Krasňančan 2/2008
Krasňančan 3/2008
Krasňančan 4/2008

Ročník 2 0 0 7:
Krasňančan 1/2007
Krasňančan 2/2007
Krasňančan 3/2007
Krasňančan 4/2007

Ročník 2 0 0 6:
Krasňančan 1/2006
Krasňančan 2/2006
Krasňančan 3/2006
Krasňančan 4/2006

Ročník 2 0 0 5:
Krasňančan 1/2005
Krasňančan 2/2005
Krasňančan 3/2005
Krasňančan 4/2005
Krasňančan 5/2005

Ročník 2 0 0 4:
Krasňančan 1/2004
Krasňančan 2/2004
Krasňančan 3/2004
Krasňančan 4/2004
Krasňančan 5/2004

Ročník 2 0 0 3:
Krasňančan 1/2003
Krasňančan 2/2003
Krasňančan 3/2003
Krasňančan 4/2003
Krasňančan 5/2003
Krasňančan 6/2003

 

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 10:59
Upravil: Marta Petrušová, 02.10.2019 08:35
Výzva pre majiteľov psov

Na základe podnetu obyvateľov vyzývame nezodpovedných majiteľov, aby obmedzili voľný pohyb a zabezpečili pobyt psov vo svojich dvoroch! Za podmienky držby psa a voľný pohyb psa je zodpovedný výlučne jeho majiteľ! Majitelia svojim nezodpovedným konaním porušujú Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN č.2/2012 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice-Krásna! Pripomíname, že Zákon č. 39/2007 Z. z. ukladá obciam povinnosť odchytávať alebo zabezpečiť odchyt pre túlavé zvieratá na území obce.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 22.10.2019 15:55
Upravil: Marta Petrušová, 22.10.2019 15:57
Futbalový zápas 20.10.2019

Pozývame všetkých futbalových fanúšikov na futbalový zápas FK Krásna -  FK Šaca, ktorý sa odohrá v nedeľu 20. októbra 2019 o 15.00 hod. na futbalovom  ihrisku na Golianovej ulici v Krásnej.

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 14:09
Pomáhame potravinami 2019

Zbierka s názvom Pomáhame potravinami sa koná už šiesty raz. Uskutoční sa pri príležitosti Svetového dňa výživy.   Šancu prispieť budú mať všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si prídu dnes, 17. októbra 2019 do Kauflandu nakúpiť  a k svojmu nákupu pridajú niektoré z trvanlivých potravín z odporúčaného zoznamu, a potom ich pri odchode odovzdajú dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného kríža. 
Do zbierky sa zapojil aj Miestny spolok SČK v Krásnej, ktorého členovia budú zbierať potraviny OC Kaufland na Popradskej ulici v Košiciach od 17.00 do 19.00 hod. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami. Nech za Vás rozhodujú činy. 
 

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 13:34
Upravil: Marta Petrušová, 17.10.2019 13:43
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

V súvislosti s rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, predmetom ktorého je nariadenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie), vzniká Mestu Košice (jeho mestským častiam), právnickým osobámfyzickým osobám- podnikateľom a fyzickým osobám (občanom) vykonať / zabezpečiť vykonanie deratizácie objektov v  termíne od 21. októbra 2019 do 30. novembra 2019. Rozhotnutie, resp. podmienky vykonania deratizácie si môžete pozrieť TU.

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2019 11:39
Pozvánka na zasadnutie MZ 21. októbra 2019

Pozývame Vás na VI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v pondelok   21. októbra  2019 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18. Program rokovania si môžete pozrieť tu - I. II.

Vytvoril: Marta Petrušová, 14.10.2019 16:28
Upravil: Marta Petrušová, 16.10.2019 13:57
Oznam- pokládka optickej siete

Oznamujeme občanom, že od dňa 14. októbra  2019 sa bude vykonávať realizácia pokládky optickej siete v Mestskej časti Košice-Krásna, na ulici Sv. Gorazda, pre stavebníka SLOVAK TELEKOM a.s., Bajkalská 28, Bratislava. Realizátorom stavby bude spoločnosť Spojstav s. r o. Napájadlá 9, Košice.

Žiadame Vás o súčinnosť s realizátormi stavby najmä v prípade parkovania na ulici, vjazdov a vchodov na Váš pozemok.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.10.2019 10:23
Upravil: Marta Petrušová, 11.10.2019 10:24
Linka MHD č. 28 - zmeny

Oznamujeme obyvateľom, že od 1. októbra 2019 došlo na trase linky MHD č. 28 k nasledovným zmenám:
- zriadenie zastávky na znamenie na Pollovej ulici
- zriadenie nových spojov na trase Napájadlá - Tramínová počas pracovných dní, a to o 13.31 hod. a 14.29 hod.

Cestovný poriadok linky č. 28 TU

Vytvoril: Marta Petrušová, 04.10.2019 09:06
Upravil: Marta Petrušová, 04.10.2019 12:00
Primátorský kontrolný deň

24. septembra 2019 sa konal primátorský kontrolný deň v Krásnej, ktorého predmetom bola kontrola:
-  plnenia krátkodobých investičných zámerov v Mestskej časti Košice-Krásna
- pripravenosti a rozpracovanosti projektovej dokumentácie na rozvoj infraštruktúry a     rekonštrukcie komunikácie na Ukrajinskej ulici
-  rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu na križovatke ulíc Ukrajinská-Minská

Foto I, II, III, IV, V

Vytvoril: Marta Petrušová, 25.09.2019 15:34
Upravil: Marta Petrušová, 25.09.2019 15:39
Brigáda "krásna Krásna" - Svetový čistiaci deň

Ak pat­ríte me­dzi ľudí, ktorí sú zne­chu­tení sú­čas­nou si­tu­áciou s nad­mer­ným vý­sky­tom od­padu na ve­rej­ných prie­s­trans­tvách, ur­čite by ste si ne­mali ne­chať ujsť Sve­tový čis­tiaci deň - v sobotu 21. septembra 2019 v čase od 10.00 do 14.00 hod. upratujeme hrádzu Hornádu. Zraz brigádnikov bude na konci ulice Na močidlách. Projekt „ krásna Krásna“ organizuje Butterfly n.o. pod záštitou Mestskej časti Košice-Krásna. Viac informácií získate na tel. ť. 0948 856200, 0910 119344.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.09.2019 09:22
Upravil: Marta Petrušová, 18.09.2019 09:23
Oznámenie o výkone tlakovej skúšky ZMENA

SPP-distribúcia, a.s. oznamuje občanom, že spoločnosť Montrúr s.r.o., ktorá realizuje práce na Havarijnom projekte VTL plynovodu DN500 v Mestskej časti Košice - Krásna, bude vykonávať tlakovú skúšku s následným vypúšťaním tlaku vzduchu, ktoré je sprevádzané výrazným zvukovým efektom (hluk). Upozorňujeme obyvateľov, že nie je potrebné kontaktovať záchranné zložky. Tlaková skúška bude vykonaná už dnes v čase od 12.00 do 14.00 hod.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.09.2019 07:37
Upravil: Marta Petrušová, 13.09.2019 10:54
1-10 z 49

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS