Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Spravodaj Krasňančan

Ročník 2 0 1 9: 
Krasňančan 3/2019
Krasňančan 2/2019
Krasňančan 1/2019

Ročník 2 0 1 8:
Krasňančan 4/2018
Krasňančan 3/2018
Krasňančan 2/2018
Krasňančan 1/2018

Ročník 2 0 1 7:
Krasňančan 4/2017
Krasňančan 3/2017
Krasňančan 2/2017
Krasňančan 1/2017

Ročník 2 0 1 6:
Krasňančan 4/2016
Krasňančan 3/2016
Krasňančan 2/2016
Krasňančan 1/2016

Ročník 2 0 1 5:
Krasňančan 4/2015
Krasňančan 3/2015
Krasňančan 2/2015
Krasňančan 1/2015

Ročník 2 0 1 4:
Krasňančan 4/2014
Krasňančan 3/2014
Krasňančan 2/2014
Krasňančan 1/2014

Ročník 2 0 1 3:
Krasňančan 4/2013
Krasňančan 3/2013
Krasňančan 2/2013
Krasňančan 1/2013

Ročník 2 0 1 2:
Krasňančan 4/2012
Krasňančan 3/2012
Krasňančan 2/2012
Krasňančan 1/2012

Ročník 2011:

Krasňančan 4/2011
Krasňančan 3/2011
Krasňančan 2/2011
Krasňančan 1/2011

Ročník 2 0 1 0:
Krasňančan 1/2010
Krasňančan 2/2010
Krasňančan 3/2010
Krasňančan 4/2010

Ročník 2 0 0 9:
Krasňančan 1/2009
Krasňančan 2/2009
Krasňančan 3/2009
Krasňančan 4/2009

Ročník 2 0 0 8:
Krasňančan 1/2008
Krasňančan 2/2008
Krasňančan 3/2008
Krasňančan 4/2008

Ročník 2 0 0 7:
Krasňančan 1/2007
Krasňančan 2/2007
Krasňančan 3/2007
Krasňančan 4/2007

Ročník 2 0 0 6:
Krasňančan 1/2006
Krasňančan 2/2006
Krasňančan 3/2006
Krasňančan 4/2006

Ročník 2 0 0 5:
Krasňančan 1/2005
Krasňančan 2/2005
Krasňančan 3/2005
Krasňančan 4/2005
Krasňančan 5/2005

Ročník 2 0 0 4:
Krasňančan 1/2004
Krasňančan 2/2004
Krasňančan 3/2004
Krasňančan 4/2004
Krasňančan 5/2004

Ročník 2 0 0 3:
Krasňančan 1/2003
Krasňančan 2/2003
Krasňančan 3/2003
Krasňančan 4/2003
Krasňančan 5/2003
Krasňančan 6/2003

 

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 15.08.2018 10:59
Upravil: Marta Petrušová, 02.10.2019 08:35
Projekt "Sadíme strom života" III

Keďže nám počasie mimoriadne praje, aj v týchto dňoch  pokračujeme vo výsadbe stromčekov, aby sme splnili cieľ  projektu "Sadíme strom života". Výsadba sa realizuje pozdĺž oplotenia školského ihriska, kde sa vysadilo 240 ks tují.

I.II.III.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 14:44
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:28
Údržba lokality IBV Krásna pri jazere

Dňa 29. októbra 2019 sa konalo pracovné rokovanie so zástupcom spoločnosti Hope Development s.r.o., predmetom ktorého bolo aj mulčovanie a údržba voľných priestranstiev v lokalite IBV Krásna pri jazere. Zo strany spoločnosti bol daný prísľub zabezpečenia údržby v uvedenej lokalite v termíne do 20. novembra 2019. Sme radi, že termín bol zo strany spoločnosti Hope Development s.r.o. dodržaný. I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:22
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:34
Zateplenie ZŠ s MŠ v Krásnej

Mestská časť Košice-Krásna ako vlastník budovy pristúpila k pokračovaniu realizácie zateplenia ZŠ s MŠ -SO 03- Pavilón 3. Stavebný projekt  realizuje na základe výberového konania spoločnosť MAJO-STAV Košice s.r.o. Veríme, že tieto práce prispejú k vytvoreniu príjemného prostredia  pre žiakov, rodičov a učiteľov.  I., II., III., IV. 

Vytvoril: Marta Petrušová, 19.11.2019 11:08
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 15:20
Prerušenie distribúcie elektriny 21.11.2019

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 21. novembra  2019 v čase od 7.30 do 15.00 hod. je naplánované  prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici 1. mája od č.d. 1 po č.d. 67 nepárne, od č.d. 2 po č.d. 50 párne.

Vytvoril: Marta Petrušová, 18.11.2019 08:33
Upravil: Marta Petrušová, 18.11.2019 13:36
Zmena organizácie dopravy-svetelná križovatka

Z dôvodu sťaženej dopravnej situácie v Krásnej  pristúpila Mestská časť  Košice-Krásna po konzultácii s Krajským dopravným inšpektorátom k zmene organizácie dopravy  na svetelnej križovatke ( Ukrajinská-Lackova-Mozartova), kde budú v pondelok 18. novembra 2019 v čase od 6.00 do 8.00 hod. vypnuté semafory. Dopravnú situáciu budú monitorovať a analyzovať príslušníci polície. Po jej vyhodnotení sa pristúpi k ďalším riešeniam.

Vytvoril: Marta Petrušová, 15.11.2019 10:15
Upravil: Marta Petrušová, 15.11.2019 11:38
Ekocharita

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s Ekocharitou Slovenska umiestnila v Krásnej na uliciach Pri Hornáde, Urbárska, Prašná, K lesu, Adamova, Čechovova, Rehoľná, Edisonova  osem kontajnerov  na zber oblečenia a textilu, prostredníctvom ktorých chceme podporovať  charitatívne organizácie a chrániť životné prostredie.  Čo a ako vkladať do kontajnerov Ekocharita  si môžete pozrieť TU

I., II., III., IV.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.11.2019 10:56
Upravil: Marta Petrušová, 15.11.2019 11:12
Projekt "Sadíme strom života" II

Mestská časť Košice-Krásna dnes zahájila 2. fázu výsadby stromčekov v rámci projektu "Sadíme strom života". Podarilo sa nám vysadiť 200 ks tují na Ukrajinskej ulici pozdĺž školskej záhrady. Cieľom radovej výsadby je prirodzenou bariérou izolovať areál školy od frekventovanej Ukrajinskej ulice, znížiť hlučnosť a prašnosť.

I., II., III., IV., V., VI.

Vytvoril: Marta Petrušová, 13.11.2019 08:13
Upravil: Marta Petrušová, 19.11.2019 14:29
Stanovisko mestskej časti k zmene organizácie dopravy v lokalite Vyšný Dvor

Mestská časť Košice-Krásna pristúpila k výstavbe chodníka a rekonštrukcii komunikácie v lokalite Vyšný Dvor s cieľom zvýšenia bezpečnosti a komfortu obyvateľov MČ. Všetci vieme aké rizikové je pre peších prechádzať týmto úsekom. Na základe týchto skutočností MČ zahájila výstavbu chodníka a rekonštrukcie komunikácie na uvedenom úseku. Proces výstavby musí prebehnúť pri celkovom uzavretí komunikácie  v zmysle platného stavebného povolenia.  Projektová dokumentácia rieši aj uzáveru, dočasné dopravné značenie a trvalé dopravné značenie, k čomu  Krajský dopravný inšpektorát a cestný správny orgán  mesta Košice  vydali súhlasné stanoviská. Vzhľadom na tieto  stanoviská nie je možné využívať iné dopravne obmedzujúce opatrenia.
Preto Vás touto cestou chce MČ požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť v čase výstavby.
Veríme, že ukončenie výstavby  vzhľadom na poveternostné podmienky  bude možné skrátiť na čo najkratší možný čas.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 12.11.2019 15:38
Upravil: Marta Petrušová, 12.11.2019 15:38
Vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta Košice

Pozývame obyvateľov Mestskej časti Košice-Krásna na oslavy vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku mesta Košice. Svätá Alžbeta Uhorská je oficiálne patrónkou mesta Košice na základe  schváleného návrhu mestského zastupiteľstva z apríla tohto roka a odsúhlasení košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom. K tejto žiadosti sa v uplynulých dňoch kladne vyjadrili aj z Vatikánu. Slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutoční v nedeľu 17. novembra v Dóme svätej Alžbety.  Program sprievodných podujatí si môžete pozrieť  TU- I., II.

 

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.11.2019 16:38
Upravil: Marta Petrušová, 11.11.2019 16:39
Oznam-zmena organizácie dopravy v lokalite Vyšný Dvor

Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu výstavby chodníka a rekonštrukcie komunikácie v lokalite Vyšný Dvor dôjde v termíne od 8. novembra 2019 k uzatvoreniu komunikácie na uvedenej ulici(cesta bude uzavretá medzi ulicami Adamova a Minská-TU). Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 30.november 2019. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Zmena trasy liniek MHD a autobusov spoločnosti Eurobus  budú vyznačené na zastávkach autobusov.

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.11.2019 16:50
Upravil: Marta Petrušová, 08.11.2019 08:09
1-10 z 50

Dôležité kontakty a informácie:
Elektrina: 0800 123 333 ( www.vse.sk ), 0800 123 332 (www.vsds.sk)
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 7952 777- call centrum, 055/ 7952 420 -poruchy ( www.vodarne.eu) 
KOSIT: 0800 156748 (www.kosit.sk), dispečing-výjazd 0907 548620, dispečing-expres  0902 904869

Kanalizácia: 055 /6852 874 
Bezplatná linka MČ Košice-Krásna :
0800 101 777
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách,Tatarkova, Na pažiti, časť Ukrajinskej ul. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Mapa ulíc MČ Košice-Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Upravil: Marta Petrušová, 03.05.2019 10:01
ANKETA
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS