Úradná tabuľa
Zmena stanovišťa pristavenia kontajnerov - Ulica 1. mája

Upozorňujeme obyvateľov záhradkárskej oblasti   v Mestskej časti Košice - Krásna (ulica 1. mája), na zmenu miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na stanovisko pri splave - jediné miesto umiestnenia kontajnerov v tejto lokalite! Zároveň upozorňujeme obyvateľov, že tieto kontajnery sú vyhradené len pre záhradkársku oblasť! Priestor, na ktorom budú pristavené kontajnery bude monitorovaný!

05.10.2017 13:38
Powered by: Ultracode CMS