Úradná tabuľa
Zima je tu

Zima je tu aj s prvými mrazíkmi. Dnes 1. decembra 2017 od 04.00 hod. sme začali s prvým zimným posypom v kopcovitých uliciach. Na základe výsledkov verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy, zimnú údržbu bude v Krásnej vykonávať aj v tomto roku firma AGRO PARTS, s.r.o.. Vlastníkom a správcom ciest v lokalite IBV Na Hore je mestská časť Krásna a firma LF DEVELOPMENT Krásna plus, s.r.o. Zimnú údržbu v tejto lokalite, ako aj v IBV Záhumnie, bude na základe zmluvy vykonávať a zabezpečovať mestská časť Krásna. Privítali by sme, keby nám obyvatelia bývajúci v lokalite IBV Na Hore, ale aj v iných častiach Krásnej zaslali svoj názor, pripomienku na kvalitu čistenia ciest počas zimnej údržby ( poradie, osadenie zábran, posyp, včasnosť, kvalita) a využili novú službu odkaz pre starostu. https://www.odkazprestarostu.sk/kosice/podnety/krasna Ďakujeme za každý príspevok, ktorý pomôže skvalitniť našu prácu. Naším hlavným cieľom je bezpečnosť na cestách a vaša spokojnosť.

01.12.2017 08:17
Powered by: Ultracode CMS