Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenia

Mestská časť Košice - Krásna pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky vyzýva občanov Krásnej a iné právnické osoby na predkladanie návrhov na ocenenia Cenou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna a Cenou starostu Mestskej časti Košice - Krásna. Svoje návrhy na ocenenia pre fyzické osoby, právnické osoby a kolektívy s odôvodnením zasielajte v termíne do 31. mája 2018 na e-mailovú adresu:sekretariat@kosicekrasna.sk

Cenu miestneho zastupiteľstva udeľuje miestne zastupiteľstvo a Cenu starostu udeľuje starosta fyzickým, právnickým osobám a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj mestskej časti, ako aj za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

04.01.2018 11:52
Powered by: Ultracode CMS