Úradná tabuľa
Verejné obstarávanie- zverejnenie výziev v zmysle § 117 ZVO - 09.02.2018

Mestská časť Košice- Krásna vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku:
Svetelno- technická štúdia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice- Krásna" - výzva na zaslanie cenovej ponuky ( zverejnené 09.02.2018)

09.02.2018 10:06
Powered by: Ultracode CMS