Uznesenia-MZ-2018
Uznesenia z XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 26.01.2018

Uznesenia z XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 26.01.2018
- podpísané
- nepodpísané s dôvodovou správou

05.02.2018 16:17
Powered by: Ultracode CMS