Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva
Úradná tabuľa
Upozornenie- čiastočná uzávierka miestnych komunikácií

Mesto Košice ako príslušný správny cestný orgán udelilo v súvislosti so stavbou "INS_ FTTH_KE_ Krásna nad Hornádom"(optika) žiadateľovi ROJA  spol s. r. o. povolenie na čiastočnú uzávierku týchto miestnych  komunikácií v Mestskej časti Košice- Krásna: Ukrajinská, Pollova, Urbárska, Na močidlách, Beniakova, Baničova, Edisonova, Mozartova, Pasienková, Konopná, Na pažiti, Piesočná, Štrková, Orná, Bezručova, Harčarova, Tatarkova, Horná, Žiacka, Rehoľná, Adamova, Vyšný dvor, Minská v termíne od 15. marca do 31. decembra 2018.

13.03.2018 09:54
Powered by: Ultracode CMS