Úradná tabuľa
Štrkovisko - oznam pre obyvateľov

Mestská časť Košice- Krásna oznamuje obyvateľom Krásnej, a najmä obyvateľom ulíc Golianova, Čechovova, Keldišova a lokality IBV Krásna pri jazere, že v súvislosti s podnetmi vo veci prenikavého zápachu pri štrkovisku je od pondelka 14. mája 2018 zavážanie kalového a obdobného odpadu do tejto lokality pozastavené, a to až do doby prešetrenia  nakladania a postupu znehodnocovania takéhoto odpadu príslušným odborom Okresného úradu Košice.

15.05.2018 10:28
Powered by: Ultracode CMS