Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Úradná tabuľa

Prímestský letný tábor 2018

Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že tradičný prímestský letný tábor sa uskutoční v plánovanom termíne od 23. júla 2018 do 10. augusta 2018, vždy počas pracovných dní. Tábor je určený pre deti vo veku od 7 do 15 rokov. Program letného tábor (vrátane ďalších informácií) bude uverejnený v júnovom vydaní spravodajcu Krasňančan.

admin, 30.04.2018 13:26

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS