Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Aktuality

Prerušenie distribúcie elektrickej energie - 03.09.2018

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že v súvislosti s plánovanou opravou a údržbou vedenia NN bude dňa 03.09.2018 prerušená distribúcia elektrickej energie v úseku Golianova 31,33 v čase od 07.40 do 17.00 hod..
Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Magdaléna Poláková, 28.07.2018 20:42

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS