Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že v sobotu 27. októbra 2018 v čase od 09.00 do 12.00 hod. bude na verejnom priestranstve na Nám sv. Cyrila a Metoda prebiehať čipovanie psov. Táto povinnosť, vyplývajúca majiteľom spoločenských zvierat z ustanovenia § 19 ods. 9 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, platí pre psov starších ako 12 týždňov.  Cena za začipovanie zvieraťa je 15 EUR (10 EUR - čip, 5 EUR- registrácia). K čipovaniu je potrebné doniesť vyplnenú registračnú kartu zvieraťa a občiansky preukaz majiteľa psa.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 18.10.2018 09:30
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 18.10.2018 14:38

Mestská časť Košice – Krásna v spolupráci s trénerom volejbalu pánom Jánom Šimkom Vás pozýva na prvý tréning volejbalu, ktorý sa uskutoční v piatok 19. októbra 2018 o 15.30 hodine v telocvični Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina. Tréning a športová príprava je určená pre mládež vo veku od 10 až 17 rokov. Členský príspevok je 10,- EUR/mesiac.

 
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2018 10:49
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 17.10.2018 16:09

Slovenský Červený kríž  v spolupráci s Mestskou časťou Košice Krásna a spoločnosťou Kaufland v. o. s.  organizuje dňa  18. októbra  2018 ( štvrtok ) projekt " Pomáhame potravinami". Zbierka potravín je určená pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov, seniorov a mnohopočetné rodiny. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa s nami do charitatívnej zbierky. Našich dobrovoľníkov nájdete v OC Galéria  na Toryskej ulici č.  5 v Košiciach v čase od 15.00 do 18.00 hod. pri východe z predajne.

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2018 10:18
Upravil: Marta Petrušová, 17.10.2018 10:32


Pozývame všetkých priaznivcov folklóru na slávnostný program pri príležitosti 20. výročia vzniku dedinskej folklórnej skupiny Krasňanka, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Krásnej. Kultúrny program obohatia svojim vystúpením hosťujúce súbory : mužská spevácka skupina Bakšane, ženská spevácka skupina Hutčanka, FS Hornád, ĽH Borievka a Peter Vajda.

Vytvoril: Marta Petrušová, 15.10.2018 09:24
Upravil: Marta Petrušová, 15.10.2018 09:27

Starosta Mestskej časti Košice- Krásna pozýva vlastníkov pozemkov pod železničnou traťou "Družba", ktorým nebola vyplatená kúpna cena za pozemky, na pracovné stretnutie vo veci uzatvorenia dohody o spoločnom postupe. Pracovné stretnutie sa uskutoční v stredu 17.10.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome na Opátskej ulici č. 18 v Krásnej.

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.10.2018 11:21
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 11.10.2018 11:35

V dňoch 15. až 21. októbra 2018 sa občania aktívnym prístupom k nakupovaniu môžu zapojiť do kampane na podporu slovenskej ekonomiky "Aktívne si pýtajme slovenské". Podporiť kampaň môžete nielen nákupom, ale aj komunikáciou s predajcami, napr. upozornením, ak niečo v regáloch chýba, neplytvaním potravinami či surovinovými zdrojmi,  upriamením pozornosti na hodnoty,  ukryté v potravinách a ako sa k nim správať. Každoročne sa do Pýtajme si slovenské zapája viac ako milión občanov Slovenska. .......

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 10.10.2018 13:17
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 10.10.2018 13:23

Mestská časť Košice-Krásna v spolupráci s neziskovou organizáciou Kaštieľ Krásna, n. o. pri príležitosti 875. výročia prvej písomnej zmienky o Krásnej, v y h l a s u j e v súvislosti s pripravovanou výstavou, súťaž amatérskej fotografie s názvom „Krásna fotoobjektívomZámerom súťaže je prezentovať súčasnú Krásnu, jej krásy, známe aj neznáme miesta, prírodu, architektúru,  historické pamiatky, spoločenský život, kultúru, šport, zaujímavých ľudí...  Viac informácii získate TU.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 03.10.2018 08:53
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 04.10.2018 08:13

Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že od 1. októbra 2018 došlo k rozšíreniu počtu spojov na linke 28. Detaily navýšenia a aktuálny cestovný poriadok si môžete pozrieť TU.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 01.10.2018 11:43
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 01.10.2018 11:44

Samospráva mestskej časti Košice - Krásna na základe podnetu obyvateľov a poslancov osadila tento týždeň značku "Zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel" na ulice Keldišova, Golianova, Talinská, Za mostom, Goetheho, Nová, Pri sídlisku. Vjazd je možný iba na základe povolenej výnimky, ktorú vydáva Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna. V septembri 2018 pripravujeme osadenie dopravných zrkadiel na uliciach Bezručova - výjazd na Ukrajinskú ulicu ( zákruta), K majeru - výjazd z Feketeovej pažite.

Vytvoril: Marta Petrušová, 06.09.2018 15:08
Upravil: Marta Petrušová, 06.09.2018 15:09


ZMENA TERMÍNU: z dôvodu predpovede nepriaznivého počasia sa turnaj uskutoční v sobotu 6. októbra 2018. 
Mestská časť Košice – Krásna  vás pozýva na Futbalový turnaj o pohár starostu Krásnej. Turnaj sa uskutoční dňa 22. septembra 2018 so začiatkom o 09.00 hodine na viacúčelovom ihrisku na ulici K lesu ( IBV Na hore). Podmienky, pravidlá a prihláška sú uvedené v prílohe. Partnerom športového podujatia je kaviareň LAVANDA CAFÉ, v ktorej môžete odovzdať prihlášku najneskôr do 19.9.2018.

Pravidlá turnaja o pohár starostu Krásnej 2018

Prihláška

Vytvoril: Marta Petrušová, 05.09.2018 16:57
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 21.09.2018 08:05
1-10 z 22

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS