Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Život v Krásnej

Život v Krásnej je predstavením oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú každý jeden deň. Dozvedieť sa tu môžete o systéme dopravy v meste, o sociálnych službách a zariadeniach do ktorých môžete umiestniť svoje dieťa, alebo starého rodiča. Naviac tu nájdete pohotovostné lekárne ale i informácie a kontakty na bezpečnostné zložky a celú radu servisov. Kalendár podujatí a prehľad možností ako zrelaxovať, zabaviť sa, či poznať kultúrne i prírodné bohatstvo regiónu.

 

Oznam - čipovanie psov v Krásnej

Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že v sobotu 27. októbra 2018 v čase od 09.00 do 12.00 hod. bude na verejnom priestranstve na Nám sv. Cyrila a Metoda prebiehať čipovanie psov. Táto povinnosť, vyplývajúca majiteľom spoločenských zvierat z ustanovenia § 19 ods. 9 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, platí pre psov starších ako 12 týždňov.  Cena za začipovanie zvieraťa je 15 EUR (10 EUR - čip, 5 EUR- registrácia). K čipovaniu je potrebné doniesť vyplnenú registračnú kartu zvieraťa a občiansky preukaz majiteľa psa.

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 18.10.2018 09:30
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 18.10.2018 14:38
Volejbal pre mládež - pozvánka na prvý tréning

Mestská časť Košice – Krásna v spolupráci s trénerom volejbalu pánom Jánom Šimkom Vás pozýva na prvý tréning volejbalu, ktorý sa uskutoční v piatok 19. októbra 2018 o 15.30 hodine v telocvični Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina. Tréning a športová príprava je určená pre mládež vo veku od 10 až 17 rokov. Členský príspevok je 10,- EUR/mesiac.

 
Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2018 10:49
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 17.10.2018 16:09
Pomáhame potravinami 2018

Slovenský Červený kríž  v spolupráci s Mestskou časťou Košice Krásna a spoločnosťou Kaufland v. o. s.  organizuje dňa  18. októbra  2018 ( štvrtok ) projekt " Pomáhame potravinami". Zbierka potravín je určená pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov, seniorov a mnohopočetné rodiny. Preukážte súcit ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi a zapojte sa s nami do charitatívnej zbierky. Našich dobrovoľníkov nájdete v OC Galéria  na Toryskej ulici č.  5 v Košiciach v čase od 15.00 do 18.00 hod. pri východe z predajne.

Vytvoril: Marta Petrušová, 17.10.2018 10:18
Upravil: Marta Petrušová, 17.10.2018 10:32
20. výročie vzniku DFS Krasňanka


Pozývame všetkých priaznivcov folklóru na slávnostný program pri príležitosti 20. výročia vzniku dedinskej folklórnej skupiny Krasňanka, ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra 2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Krásnej. Kultúrny program obohatia svojim vystúpením hosťujúce súbory : mužská spevácka skupina Bakšane, ženská spevácka skupina Hutčanka, FS Hornád, ĽH Borievka a Peter Vajda.

Vytvoril: Marta Petrušová, 15.10.2018 09:24
Upravil: Marta Petrušová, 15.10.2018 09:27
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod železničnou traťou Družba

Starosta Mestskej časti Košice- Krásna pozýva vlastníkov pozemkov pod železničnou traťou "Družba", ktorým nebola vyplatená kúpna cena za pozemky, na pracovné stretnutie vo veci uzatvorenia dohody o spoločnom postupe. Pracovné stretnutie sa uskutoční v stredu 17.10.2018 o 17.00 hod. v kultúrnom dome na Opátskej ulici č. 18 v Krásnej.

Vytvoril: Marta Petrušová, 11.10.2018 11:21
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 11.10.2018 11:35

Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 ( www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:33
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS