Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Voľby

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. k 27. júlu 2018 má 5 452 obyvateľov.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča

Mgr. Magdaléna Poláková, 10.08.2018 11:05

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS