Súbory cookies.Táto lokalita používa súbory cookies na zlepšenie funkcií prehliadania. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies.
Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej
Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - povinne zverejňované informácie a dokumenty

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu Mestskej časti Košice- Krásna
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna
Menovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií (11.09.2018)
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (11.09.2018)
Odvolanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (11.09.2018)
Oznámeni o čase a mieste konania volieb, vytvorenie volebných okrskov
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (11.09.2018) a okrskovej volebnej komisie (11.10.2018) politickou stronou, politickým hnutím, alebo koalíciou politických strán a politických hnutí je potrebné doručiť  osobne, alebo elektronicky na adresu: sekretariat@kosicekrasna.sk
Oznámenie o počte poslancov a volebných obvodoch v Mestskej časti Košice- Krásna
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí - 2018
V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mestská časť Košice - Krásna oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má 5 352 obyvateľov. 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Informácia pre voliča
Podanie kandidátnych listín

Vytvoril: Mgr. Magdaléna Poláková, 16.08.2018 12:47
Upravil: Mgr. Magdaléna Poláková, 03.10.2018 14:24

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Barp

Kočis Krásna

Vytvoril: Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS