Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Krásna na I. polrok 2018

Schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna č. 453  zo dňa 20.03.2018

admin, 05.04.2018 09:38

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Krásna na II. polrok 2017

admin, 28.09.2017 12:00
1-4 z 4

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS