Go to Menu

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - KRÁSNA

Transparentná Krásna Život v Krásnej

Miestni poslanci zvolení na obdobie rokov 2014-2018

admin, 17.06.2018 13:45

PLÁN ZASADNUTÍ MZ NA 1. POLROK 2018

admin, 17.06.2018 13:46

Zápisnice zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna

admin, 17.06.2018 13:47

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna

admin, 18.06.2018 17:51

Správy hlavnej kontrolórky MČ

 

admin, 18.06.2018 17:52
1-7 z 7

Partneri
MČ Košice - Krásna

Fiamo

Peva

Marta Petrušová, 09.07.2018 11:31
Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS