Úradná tabuľa
Revitalizácia školskej záhrady - hlasujte o najlepší projekt

Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s  Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach predstavila tri návrhy revitalizácie školskej záhrady, kde svoje návrhy prezentovali Slavomíra Cichá, Dominika Ľudviková a Jakub Galajda. Cieľom revitalizácie je vybudovanie oddychovo-  relaxačnej a športovej zóny pre obyvateľov Krásnej.  Jednotlivé návrhy si môžete  pozrieť vo fotogalérií (kliknutím na meno študenta) na webstránke mestskej časti alebo priamo v budove  miestneho úradu. Hlasovať za víťazný projekt môžete od 1. do 31. marca 2018. Vyplnený hlasovací lístok môžete doručiť elektronicky na adresu park@kosicekrasna.sk., alebo osobne do podateľne miestneho úradu. Výsledkom hlasovania bude spracovanie finálneho projektu revitalizácie školskej záhrady, v ktorom budú zapracované aj Vaše návrhy.
Pomôžte urobiť Krásnu krajšou.

01.03.2018 09:54
Powered by: Ultracode CMS