Úradná tabuľa
Prerušenie distribúcie elektriny - 23.02.2018

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných opráv a údržby distribučnej sústavy, bude v piatok 23. februára 2018 v čase od 07.30 do 15.00hod. prerušená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Minská, Kladenská, Ortoviská, Krajná, Vyšný dvor, Feketeova pažiť, Šuhajova, K majeru, Rešov majer, Prašná, IBV Záhumnie a IBV Na hore.

12.02.2018 14:14
Powered by: Ultracode CMS