Úradná tabuľa
Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Okresný úrad Košice oznamuje, že dňa 17.01.2018 doručil obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena". Dokument je verejnosti prístupný na nahliadnutie, robenie výpisov a odposov na vlastné náklady: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, resp. na interenetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: http://www. enviroportal.sk/Sk/eia/detail/regionalna.integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k v termíne najneskôr do 14 dní od doručenia tohto listu.

09.02.2018 11:50
Powered by: Ultracode CMS