Úradná tabuľa
Odkaz pre ďalšie generácie

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, (číslo podľa ÚZPF 11290/1) ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) písomný odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške  10,- EUR. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU.
Za pomoc a podporu ďakujeme.


04.10.2017 13:45
Powered by: Ultracode CMS