Kontajner na BIOODPAD pre obyvateľov Krásnej
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie kontajnera na zber BIOODPADU! Posledné tohtosezónne kontajnery budú umiestnené na stanovišti za budovou miestneho úradu v dňoch: 14. a 24. októbra 2017 v čase od 07.30 do 16.30 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Priestor, na ktorom bude pristavený kontajner, je monitorovaný kamerovým systémom.
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - 2017:

02.03.2016 15:20
Powered by: Ultracode CMS