Úradná tabuľa
Nariadenie veterinárneho opatrenia - informácia pre občanov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice- mesto z dôvodu zníženia rizika šírenia choroby - mor včelieho plodu v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) a § 8 ods. 3 písm. e)  zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariadil toto veterinárne opatrenie.

07.09.2017 13:29
Powered by: Ultracode CMS