Úradná tabuľa
Kontajner na biodpad- 16.03.2018

Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že v piatok 16. marca 2018 v čase od 08.00 do 16.00 hod.bude v areáli školského ihriska ZŠ s MŠ sv. Marka Križina pristavený kontajner na bioodpad. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ:odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.

01.03.2018 08:59
Powered by: Ultracode CMS