volby-do-vuc-2017
Informácia - vytvorenie volebných okrskov

Starosta Mestskej časti Košice- Krásna v súlade so zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 rozhodol o vytvorení 4 volebných okrskov v Mestskej časti Košice- Krásna pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 (ZŠ s MŠ, Rehoľná 2). Pre jednotlivé okrsky zároveň menoval zapisovateľov okrskových komisií.

06.09.2017 16:15
Powered by: Ultracode CMS