Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2017

09.11.2017 13:56

Voľby do VÚC 2017 - voľba do prenosnej volebnej   schránky
V súvislosti s voľbami do VÚC 2017, ktoré sa budú konať 04.11.2017 občania, ktorí sú imobilní alebo im zdravotný stav nedovoľuje dostaviť sa v deň volieb do volebnej miestnosti môžu nahlásiť na voľbu do prenosnej schránky. Voľbu môžu nahlásiť najneskôr do 03.11.2017 do 11.30 hod. je možné nahlásiť voľbu telefonicky na tel. čísle 055/7291 039, alebo e- mailom na adresu polakova@kosicekrasna.sk. Volič musí uviesť celé meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu. V deň volieb 04.11.2017 bude možné nahlásiť prenosnú schránku na tel. čísle: 0950 359 482. Upozornenie: Hlasovať do prenosnej volebnej schránky môže iba ten občan, ktorý sa v deň volieb bude nachádzať na adrese trvalého pobytu na území Metskej časti Košice- Krásna!!!

02.11.2017 11:39

Informácia - vytvorenie volebných okrskov
Starosta Mestskej časti Košice- Krásna v súlade so zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 rozhodol o vytvorení 4 volebných okrskov v Mestskej časti Košice- Krásna pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 (ZŠ s MŠ, Rehoľná 2). Pre jednotlivé okrsky zároveň menoval zapisovateľov okrskových komisií.

06.09.2017 16:15

Voľby do VÚC - informácia pre politické strany
Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Mestskej časti Košice- Krásna je určená elektronická adresa sekretariat@kosicekrasna.sk.

17.08.2017 13:07

Voľby do VÚC 2017 - informácia pre voliča

06.07.2017 10:35

Rozhodnutie predsedu národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.07.2017 10:26
Powered by: Ultracode CMS