Informácia - vytvorenie volebných okrskov
Starosta Mestskej časti Košice- Krásna v súlade so zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 rozhodol o vytvorení 4 volebných okrskov v Mestskej časti Košice- Krásna pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017. Pre jednotlivé okrsky zároveň menoval zapisovateľov okrskových komisií.

06.09.2017 16:15

Voľby do VÚC - informácia pre politické strany
Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Mestskej časti Košice- Krásna je určená elektronická adresa sekretariat@kosicekrasna.sk.

17.08.2017 13:07

Voľby do VÚC 2017 - informácia pre voliča

06.07.2017 10:35

Rozhodnutie predsedu národnej rady o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.07.2017 10:26
Powered by: Ultracode CMS