Miestny úrad
Stránkové hodiny miestneho úradu

 

 

Miestny úrad  je opäť dostupný aj počas obeda a tzv."starostovskej soboty",

kedy si môžete prísť vybaviť Vaše podnety. Sme vám k dispozícii.

Po: 08:00 - 15:30 hod.
Ut: 08:00 - 15:30 hod.
St: 08:00 - 17:30 hod.
Št: 08:00 - 15:30 hod. iba kancelária prvého kontaktu
Pi: 08:00 - 12:00 hod.
So: 08:00 - 12:00 hod. iba starosta

UPOZORNENIE
- prihlasovanie a  odhlasovanie pobytu občanov (trvalý, prechodný pobyt)
overenie listín v slovenskom a českom jazyku
- overenie podpisov
najneskôr 30 minút pred koncom úradných hodín

Adresa :

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
ul. Opátska č. 18
040 18  Košice - Krásna
tel./fax: 055/7291 039
e- mail : vargova @ kosicekrasna.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0297 5002
BIC kód: KOMASK2X

Powered by: Ultracode CMS