Dedinská folklórna skupina Krasňanka vznikla v roku 1998. V uvedenom roku do  obce Krásna nad Hornádom prišli členovia folklórneho súboru Hornád robiť výskum, týkajúci sa zvykov, tancov a piesní. V tomto období fungoval v Cirkevnej základnej škole detský súbor Sedmokráska pod vedením Ireny Feketeovej a Marcely Vargovej a na akordeóne doprevádzal Matúš Chovan. Po zániku detského súboru vznikla dedinská folklórna skupina Krasňanka  s cieľom uchovať piesne, zvyky a obyčaje z Krásnej a jej okolia. Členkami folklórnej skupiny v  začiatkoch boli  M. Bojkúnová, A. Hegerová, R. Bérešová, K. Toroková, I. Hakeová, M. Takáčová, M. Tóthová, A. Vargová, M. Petrušová, Ľ. Švajlenková, M. Rybárová a I. Feketeová,  ktoré sa stretávali raz týždenne v rodinnom dome vedúcej súboru Ireny Feketeovej...

jm, 05.03.2012 09:06

Aspoň v odrážkach si môžete prezrieť a priblížiť podrobnosti z našich prvých vystúpení, aj to, ako sa DFS Krásňanka postupne vyvíjala..

jm, 01.02.2012 00:00
Powered by: Ultracode CMS