Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva

Rozsudok Okresného súdu v Prešove v prospech neziskovej organizácie Kaštieľa Krásna, n.o.
Okresný súd v Prešove rozsudkom č. 1Cbi/5/2016-249 zo dňa 22. mája 2017  potvrdil pravosť a nespornosť pohľadávok neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna, n.o. voči zhotoviteľovi rekonštrukcie ROPO SK, s.r.o. v rozsahu 48.011,52,- EUR  na opravu reklamovaných vád. Úplné znenie rozsudku si môžete prečítať TU.

25.07.2017 15:10

Štatút neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna n. o.

18.12.2016 18:35
Powered by: Ultracode CMS