Farský úrad
Farský úrad mestskej časti

Duchovný otec :    Mgr. Pavel Kaminský
Kaplán:                  Mgr. Michal Bodnár

ADRESA: Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda, Košice - Krásna
Žiacka 17, 040 18 Košice – Krásna
e-mail: kosicekrasna@rimkat.sk
IČO : 31998186
Telefón : 055/6852217

Farská knižnica: dostupná na farskom úrade, Žiacka 17, po dohode na tel. čísle: 055/6852 127

Powered by: Ultracode CMS